Ziekenhuiszorg

Personeel

Umc-medewerkers blijven voorlopig betalen voor parkeren, en hoe

Medewerkers van umc’s moeten soms fors betalen om bij hun werk te parkeren. Bij het Erasmus MC kunnen parkeerkosten oplopen tot 8 euro per dag. Dat blijkt uit een inventarisatie van parkeerkosten en parkeerbeleid voor medewerkers bij alle umc’s, uitgevoerd door Zorgvisie. 
Passende zorg

Hoe Tergooi MC met 135 programma’s de zorg naar de patiënt verplaatst

Zorgprofessionals en regiopartners kunnen veel meer veranderen dan ze denken. Dat stelt Bas Roukema, KNO-arts en medisch manager regionale samenwerking bij Tergooi MC. Hij deelt zijn geleerde lessen over de 135 innovatieprogramma’s die een reductie van 60.000 polibezoeken, 9.000 ligdagen en 1.500 dagen dagbehandeling opleverden.
Ziekenhuiszorg
wie mag de opleidingsplaatsen voor medisch specialisten verdelen

Wie mag de opleidingsplaatsen voor medisch specialisten verdelen?

De minister is niet bevoegd een verdeelplan voor opleidingsplaatsen van AIOSsen vast te stellen. Daarom verklaarde de rechter het bestaande verdeelplan 2023 ongeldig. Wie het verdeelplan wel mag vaststellen en wat er nu gebeurt met het verdeelplan voor 2024 is nog onduidelijk.
Personeel

Scan voorspelt of verpleegkundigen uitvallen of weggaan

Met de uitkomsten van de ‘Frenettiscan’ zijn voorspellingen te doen over welke verpleegkundigen binnenkort uit ongenoegen op zoek gaan naar een andere baan of zich ziek melden vanwege de werkdruk. Dat is, volgens de ontwikkelaar van de scan, te voorkomen door preventieve maatregelen te nemen.  
Ziekenhuiszorg

Uitslag poll: ‘Inzetten van bewezen innovaties is de kortste route’

Voor de vijf respondenten deze week is het duidelijk: natuurlijk moet er meer aandacht en geld naar innovaties die bewezen effectief zijn. Maar makkelijk is het niet per se om dat in de praktijk ook te doen. “We weten dat de kosten voor de baten gaan,” aldus een bestuurssecretaris in de ouderenzorg.
Personeel

Dit ziekenhuis claimt het verst te zijn met verpleegkundig zeggenschap

Verpleegkundig zeggenschap betekent ook dat verpleegkundigen zelf bepalen hoe die zeggenschap eruitziet. Dus een projectleider uit eigen gelederen kiezen, en niet extern inhuren, zoals sommige managers van het Medisch Centrum Leeuwarden voorstelden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd roemt het ziekenhuis omdat ze zeggenschap nog niet eerder zo ver gevorderd heeft aangetroffen.
Personeel
Zeggenschap verpleegkundigen

Verpleegkundigen MCL nemen multidisciplinaire overleggen over 

Niet meer de medisch specialisten, maar verpleegkundigen presenteren voortaan de patiënt tijdens een aantal multidisciplinaire overleggen in het Medisch Centrum Leeuwarden. Dat was even wennen voor de medisch specialisten, maar ze accepteerden het.
Personeel

Verpleegkundigen achter Voca Zorg: ‘Wij zijn echte zzp’ers’

Als zorgorganisaties massaal met nieuwe platforms voor zzp’ers zouden werken, in plaats van met detacheerders, zou dat leiden tot een forse terugstroom van het aantal zzp’ers naar loondienst. Dat stellen de oprichters Dennis Bollen en Ron Veerkamp van Voca Zorg, een nieuw platform voor echte zzp’ers in de zorg.    
Ziekenhuiszorg
Peter van der Meer, bestuursvoorzitter van het HagaZiekenhuis

‘We willen de achterstand van HagaZiekenhuis ombuigen naar een voorsprong’

Breng rust en stabiliteit. Dat was de opdracht die Peter van der Meer bij zijn start als bestuursvoorzitter van het HagaZiekenhuis meekreeg. “De schreeuw om duidelijkheid was enorm.” In De eerste honderd dagen vertelt Van der Meer over de turbofusie tussen HagaZiekenhuis en LangeLand, het miljoenenverlies en de toekomstplannen.
Personeel

‘De nieuwe arbeidsmarktprognose is misselijkmakend’

Het personeelstekort in de zorg verviervoudigt in 2033. Dat blijkt uit de nieuwste prognoses van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW). FNV-bestuurder Elise Merlijn spreekt van code zwart. “Met de focus op productie en de hoge werkdruk spelen zorgbestuurders Russisch roulette.”

Over ziekenhuiszorg

Wat speelt in de ziekenhuiszorg?

De fusiegolf is tot stilstand te komen. In plaats van fuseren, kiezen de ziekenhuizen vaker voor samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van oncologiezorg. Aan verschillende kankeroperaties zijn minimumvolumenormen gekoppeld en soms lukt het een ziekenhuis alleen deze te halen door samenwerking. Op regionaal niveau zijn meerdere oncologienetwerken ontstaan waarbij de artsen in een groot expertisecentrum het behandelplan opstellen en de operaties uitvoeren. Ziekenhuizen in het netwerk richten zich op het postoperatieve traject. Hetzelfde is gaande in de hartzorg. De 16 hartcentra voeren de complexe hartoperaties uit, omliggende ziekenhuizen doen de voor- en nazorg.

Lees meer

Ziekenhuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), die in 2006 in werking is getreden. In de Zvw gaat ongeveer 60 procent van het totale zorgbudget om. De geschatte netto zorguitgaven in 2020 bedragen 73,4 miljard euro.

De koepels in ziekenhuisland zijn: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen zijn lid van de NVZ, de acht umc’s zijn ook lid van de NFU en  28 regionale ziekenhuizen zijn tevens lid van de SAZ.

Ziekenhuiszorg kan steeds vaker ook thuis of in de eerste lijn plaatsvinden, niet in de laatste plaats door de opkomst van e-health. Via zijn eigen device kan een patiënt bepaalde vitale functies meten en de metingen doorgeven aan de medisch specialist in het ziekenhuis. De houdt op afstand controle. Het e-consult heeft sinds 2018 een eigen betaaltitel. Sinds 2019 bestaat de “stimuleringsregeling e-health thuis” die het gebruik van e-health verder kan stimuleren.

Ziekenhuizen moeten sinds 2006 jaarlijks onderhandelen met zorgverzekeraars. Het is de bedoeling van het zorgstelsel dat zorgverzekeraars selectief onderhandelen met ziekenhuizen waarbij zij invloed uitoefenen op doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. De grootste zorgverzekeraars zijn al jaren Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

Msb’s

Vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich in 2015 en 2016 verenigd in medisch specialistische bedrijven (msb’s). Een ziekenhuis kan een of meer msb’s herbergen. Er zijn ongeveer 70 msb’s. Deze hebben een toelatingsovereenkomst gesloten met het ziekenhuis. De huidige bekostigingssystematiek brengt met zich mee dat msb’s een prikkel ondervinden om productie te draaien omdat het inkomen wordt bepaald door het aantal behandelingen.

Hoofdlijnenakkoorden

In 2011 is het eerste hoofdlijnenakkoord afgesloten tussen de NVZ, Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland met als doel de oplopende zorgkosten te beteugelen. Afspraak was dat de omzet van ziekenhuizen maximaal 2,5 procent zou stijgen. Het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 rept van een maximale omzetgroei van 0,8 procent in 2019, dalend tot nul in 2022. Dit akkoord maakt ook subsidiering mogelijk van zorg die vanuit het ziekenhuis wordt verplaatst naar de eerste lijn of thuis. Deze afspraak hangt samen met het rapport De Juiste Zorg Op De Juiste Plek dat in 2018 is verschenen.

Uitgelicht congres

Cultuursensitieve Zorg Congres

Passende Zorg

Van der Valk Hotel