Ziekenhuiszorg

Passende zorg

Zilveren Kruis wil uiterlijk 2026 overal meerjarencontracten met passende zorg

Zilveren Kruis streeft ernaar om uiterlijk in 2026 met alle ziekenhuizen, de grootste ggz- en vvt-organisaties waardegedreven meerjarige contracten af te spreken in de kernregio's. Dat zegt directeur Zorg Peter Langenbach.
Ziekenhuiszorg

Zilveren Kruis: ‘Zbc’s mogen niet verder groeien’

Zilveren Kruis maximeert de hoeveelheid zorg die zbc’s mogen leveren. In enkele regio’s is dat maximum dit jaar al bereikt: daar kunnen zbc’s niet meer groeien. De andere regio’s bereiken volgens de zorgverzekeraar binnen een of twee jaar dat punt.
Ziekenhuiszorg

Uitslag poll over ziekenhuis-zbc’s: ‘Focus op wat belangrijk is in de zorg en je krijgt hetzelfde resultaat’

Ziekenhuizen gaan terecht de strijd aan met zbc's, vindt de meerderheid van de respondenten. "Dit is toch zoals het zorgstelsel bedoeld is? Door een mate van marktwerking de kwaliteit van zorg verhogen", aldus een van hen. Anderen vinden dat er meer moet worden samengewerkt dan geconcurreerd. 
Ziekenhuiszorg

Poll: Ziekenhuizen gaan terecht de strijd aan met zbc’s

Ziekenhuizen gaan massaal de strijd om de patiënt aan met hun eigen ‘zbc’, wordt duidelijk in een serie van Zorgvisie. Ze boeken er grote successen mee: wachttijden werden aanzienlijk korter (bij Gelre Ziekenhuizen namen de wachttijden af van acht maanden naar vijf dagen en patiënten zijn tevredener. Vindt u dat ziekenhuizen terecht de strijd aangaan met zelfstandige behandelcentra? 
Ziekenhuiszorg

Jeroen Bosch ziekenhuis neemt in mei besluit invoering zbc-aanpak

Oplopende wachttijden en het gevaar dat patiënten mede daardoor kiezen voor een zbc, zijn redenen voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch om de hele logistiek onder de loep te nemen. Volgende maand nemen raad van bestuur en medische staf een besluit om ook een zbc-aanpak te introduceren.

Spectaculaire daling wachttijden bij Noordwest door eigen ‘zbc’

De ‘zbc-aanpak’ van Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar, Den Helder) werkt. Na de oprichting van de Foreest Kliniek, zoals de ‘zbc’ afgelopen januari werd gedoopt, gaan minder patiënten naar zelfstandige klinieken. De wachttijden zijn spectaculair verkort: voor de meeste specialismen met vier à vijf maanden.
Ziekenhuiszorg

Na invoering ‘zbc’ stijgt patiënttevredenheid naar 100 procent bij Gelre Ziekenhuizen

Gelre ziekenhuizen heeft vorig jaar besloten de planbare zorg te organiseren als een zbc. Het ziekenhuis begon met galblaas- en liesbreuk-operaties in haar ‘focuskliniek’. De resultaten zijn spectaculair: in een jaar namen de wachttijden af van acht maanden naar vijf dagen. De tevredenheidsscore bij patiënten voor deskundigheid, gastvrijheid en nakomen van afspraken steeg naar 100 procent.
Ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen gaan massaal strijd om patiënt aan met eigen ‘zbc’

Ziekenhuizen openen op grote schaal eigen ‘zbc’s’. Met aparte vleugels in het gebouw, nieuwe locaties of deels in samenwerking met een zelfstandige kliniek. Zo proberen ziekenhuisbestuurders het vertrek van patiënten naar zbc’s tegen te houden. Dit jaar zijn al vijf ziekenhuizen gestart.
Ziekenhuiszorg

Alrijne ziekenhuis opent eigen ‘zbc’ om weglopen patiënten te voorkomen

Alrijne ziekenhuis begint vandaag een eigen ‘zbc’. Daarmee wil het voorkomen dat planbare zorg weglekt naar zbc’s. ‘Clinics van Alrijne’ garandeert patiënten dat er binnen twee dagen een afspraak wordt gemaakt en alle patiënten binnen vijftien werkdagen een eerste afspraak hebben op de polikliniek.
Ziekenhuiszorg

Rijnstate gaat met eigen merk concurreren met zbc’s

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem probeert met een eigen servicemerk te voorkomen dat patiënten naar een zbc gaan. Dit servicemerk Rijnstate Clinics heeft kenmerken van een zelfstandig behandelcentrum, maar draait binnen Rijnstate. “Soms moet je anders tegen dingen aankijken. Dat vraagt lef en ambitie", aldus manager Claudia de Swart.

Over ziekenhuiszorg

Wat speelt in de ziekenhuiszorg?

De fusiegolf is tot stilstand te komen. In plaats van fuseren, kiezen de ziekenhuizen vaker voor samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van oncologiezorg. Aan verschillende kankeroperaties zijn minimumvolumenormen gekoppeld en soms lukt het een ziekenhuis alleen deze te halen door samenwerking. Op regionaal niveau zijn meerdere oncologienetwerken ontstaan waarbij de artsen in een groot expertisecentrum het behandelplan opstellen en de operaties uitvoeren. Ziekenhuizen in het netwerk richten zich op het postoperatieve traject. Hetzelfde is gaande in de hartzorg. De 16 hartcentra voeren de complexe hartoperaties uit, omliggende ziekenhuizen doen de voor- en nazorg.

Lees meer

Ziekenhuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), die in 2006 in werking is getreden. In de Zvw gaat ongeveer 60 procent van het totale zorgbudget om. De geschatte netto zorguitgaven in 2020 bedragen 73,4 miljard euro.

De koepels in ziekenhuisland zijn: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen zijn lid van de NVZ, de acht umc’s zijn ook lid van de NFU en  28 regionale ziekenhuizen zijn tevens lid van de SAZ.

Ziekenhuiszorg kan steeds vaker ook thuis of in de eerste lijn plaatsvinden, niet in de laatste plaats door de opkomst van e-health. Via zijn eigen device kan een patiënt bepaalde vitale functies meten en de metingen doorgeven aan de medisch specialist in het ziekenhuis. De houdt op afstand controle. Het e-consult heeft sinds 2018 een eigen betaaltitel. Sinds 2019 bestaat de “stimuleringsregeling e-health thuis” die het gebruik van e-health verder kan stimuleren.

Ziekenhuizen moeten sinds 2006 jaarlijks onderhandelen met zorgverzekeraars. Het is de bedoeling van het zorgstelsel dat zorgverzekeraars selectief onderhandelen met ziekenhuizen waarbij zij invloed uitoefenen op doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. De grootste zorgverzekeraars zijn al jaren Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

Msb’s

Vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich in 2015 en 2016 verenigd in medisch specialistische bedrijven (msb’s). Een ziekenhuis kan een of meer msb’s herbergen. Er zijn ongeveer 70 msb’s. Deze hebben een toelatingsovereenkomst gesloten met het ziekenhuis. De huidige bekostigingssystematiek brengt met zich mee dat msb’s een prikkel ondervinden om productie te draaien omdat het inkomen wordt bepaald door het aantal behandelingen.

Hoofdlijnenakkoorden

In 2011 is het eerste hoofdlijnenakkoord afgesloten tussen de NVZ, Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland met als doel de oplopende zorgkosten te beteugelen. Afspraak was dat de omzet van ziekenhuizen maximaal 2,5 procent zou stijgen. Het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 rept van een maximale omzetgroei van 0,8 procent in 2019, dalend tot nul in 2022. Dit akkoord maakt ook subsidiering mogelijk van zorg die vanuit het ziekenhuis wordt verplaatst naar de eerste lijn of thuis. Deze afspraak hangt samen met het rapport De Juiste Zorg Op De Juiste Plek dat in 2018 is verschenen.

Uitgelicht congres

Passende Zorg

Van der Valk Hotel

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Hotel Ernst Sillem Hoeve

Cultuursensitieve Zorg Congres

Zorg & Vastgoed congres 2024

Van der Valk Hotel