Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

‘Ziekenhuizen te passief bij concentratie acute zorg’

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
[Exclusief] De bereidheid om te praten over concentratie van de acute zorg is groter dan ooit dankzij de forse inzet van verzekeraars, constateert Bart Berden, bestuursvoorzitter van het St. Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg én voorzitter van het landelijk netwerk voor acute zorg. Maar, benadrukt Berden, verzekeraars moeten nu wel de inhoudelijke discussie aangaan met alle stakeholders.
‘Ziekenhuizen te passief bij concentratie acute zorg’

Het St. Elisabeth is in 2013 gefuseerd met het TweeSteden Ziekenhuis. De verzekeraars willen dat één spoedeisende hulp (SEH) de deuren sluit. Vindt u dat een goed plan?

Wij willen in 2025 naar één locatie gaan. Momenteel praten we met verzekeraars over verschillende modellen. Maak je één tempel op één plek? Of ga je alleen samen op één locatie met de complexe zorg en doe je de planbare zorg elders? Sluiting van een SEH heeft ingrijpende gevolgen voor een ziekenhuis, want de SEH is verbonden met de OK en de IC. Als er geen SEH meer is, kun je bijvoorbeeld ook geen acute verloskunde meer doen. Sluiting is wat ons betreft aan de orde in 2025, of zo veel eerder als mogelijk lijkt.’

Wat vindt u van het landelijke streven van zorgverzekeraars om het aantal SEH’s terug te brengen naar 60 à 65?

‘Op zich sta ik achter het plan voor concentratie van de acute zorg, mits verantwoord. Maar de inhoudelijke onderbouwing is wel heel erg dun. Er is nu veel overlap, dus concentratie zal de acute zorg doelmatiger maken. Daarnaast leidt een hoger volume over het algemeen tot betere kwaliteit. Ik geloof dus dat er legitieme argumenten zijn voor concentratie. Maar ik vind het zorgelijk dat de discussies nu niet met alle partijen worden gevoerd. De plannen worden meegedeeld aan individuele ziekenhuizen. Er is geen inhoudelijke discussie in het platform dat daarvoor bij uitstek geschikt is: de Regionale Opvang Acute Zorgketen (ROAZ).’

Vindt u dat de zorgverzekeraars te veel macht hebben?

‘Ik constateer dat de ziekenhuizen en medisch specialisten de afgelopen jaren onvoldoende actief zijn geweest om de concentratie van acute zorg in beweging te brengen. Door de actie van de verzekeraars is de bereidheid tot praten nog nooit zo groot geweest. De verzekeraars hebben een beweging geforceerd die nodig was. Daar staat tegenover dat er medisch-inhoudelijk nauwelijks bewijs is voor de normen die de verzekeraars hanteren in hun kwaliteitskader. De bandbreedte voor CVA-zorg (450-1500) is bijvoorbeeld wel erg breed. Daarom is het belangrijk nu als volgende stap de ROAZ te betrekken bij de gesprekken. De ambulancehulpverlening is bijvoorbeeld een heel belangrijke partij voor de acute zorg, maar wordt nu niet gehoord.’

Maar in de ROAZ kunnen de plannen voor concentratie verzanden.

‘In de ROAZ zitten alle partijen die medisch-inhoudelijk verstand van zaken hebben. Laat verzekeraars hen uitnodigen bij de gesprekken te zitten. Je moet de ROAZ geen vetorecht geven. Het zijn de verzekeraars die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de zorginkoop, maar een verzwaard adviesrecht lijkt me wel verstandig.’

Stel dat verzekeraars hun plannen toch doorzetten.

‘Dat zal lokaal op heel veel verzet stuiten. Niet alleen bij patiënten, ziekenhuizen en medisch specialisten, maar ook bij het lokaal bestuur. Dan kan het grote gebrek aan inhoudelijke onderbouwing de verzekeraars nog opbreken.’

Moeten ziekenhuizen die een SEH sluiten compensatie krijgen?

‘Er is een fonds van verzekeraars. De omvang en bijpassende trekkingsvoorwaarden zijn mij niet bekend.’

Maar zal dat voldoende zijn?

‘Een sluiting van bijvoorbeeld de SEH van Orbis zal enorme gevolgen hebben. Wij hebben in Tilburg uitgerekend dat sluiting van de SEH tientallen miljoenen euro’s kost. En dat is dan voor één ziekenhuis. De landelijke businesscase heb ik niet.’

Als dat zo kostbaar is, is het dan wel rendabel?

‘Dat kun je je afvragen.’

Moet het ministerie van VWS niet meer de regie nemen?

‘VWS zou erop moeten toezien dat alle partijen voldoende betrokken worden. En nogmaals, het ROAZ zou daar een platform voor kunnen zijn.’