Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgmanagers verwachten meer outsourcing

Ruim de helft van de zorgmanagers verwacht de komende jaren meer samen te werken met partijen buiten de eigen organisatie. Dat blijkt uit een indicatief onderzoek van Zorgvisie onder haar lezers. Bovenaan de lijst van te outsourcen taken staan onderdelen van de afdelingen ICT, het onderhoud van medische apparatuur, onderdelen van de afdeling P&O en delen van het facilitair bedrijf.
Zorgmanagers verwachten meer outsourcing
Foto: ANP - Roos Koole

Op dit moment maakt 54 procent van de zorginstellingen gebruik van outsourcing. Een ruime meerderheid van de respondenten (61 procent) is van mening dat andere organisaties bepaalde diensten binnen hun zorginstelling kwalitatief beter kunnen uitvoeren. De belangrijkste redenen om op zoek te gaan naar een partner buiten de organisatie zijn: het bestendig maken van de organisatie voor de toekomst (31 procent), de concentratie op kernactiviteiten, namelijk zorg verlenen (28 procent) en de creatie van een netwerk van flexibele ondersteuning voor de eigen organisatie (19 procent).

Partners

Opmerkelijk is dat slechts 8 procent van de respondenten op zoek gaat naar partners buiten de eigen organisatie met als doel kostenbeheersing. Volgens 35 procent zijn er andere samenwerkingsvormen dan outsourcing/co-sourcing, welke men verwacht in de komende jaren te gaan implementeren. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld netwerkvorming voor medisch specialismen.

Service

Bijna alle ondervraagden (95 procent) vinden het belangrijk om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere zorginstellingen. Het meest wordt dit gerealiseerd door de verhoging van het serviceniveau (35 procent) en de verbetering van de resultaten van de zorg (24 procent).

Lagere financiële resultaten

Over de te behalen financiële resultaten in 2014 zijn de managers niet optimistisch. Bijna de helft van de respondenten verwacht dat de financiële resultaten over het jaar 2014 bij de meeste zorginstellingen lager gaan uitvallen. Van de groep die een lager resultaat verwacht, zegt 60 procent daarvan 's nachts wakker te liggen. En 68 procent van alle respondenten maakt zich wel eens zorgen over de hoogte van de financiële middelen om te kunnen (blijven) investeren in technologische innovatie. Er wordt de komende drie jaar vooralsnog door de grootste groep in gelijke mate geïnvesteerd in technologische innovatie (46 procent), 37 procent verwacht meer te investeren en 17 procent minder.

Financiële huishouding

Met betrekking tot de financiële huishouding baren de volgende onderwerpen de meeste zorgen: de regioplannen van de zorgverzekeraars (21 procent), de toenemende regeldruk en de bezuinigingen in de eigen organisatie (beiden 16 procent).

Onderzoek

Het onderzoek over nieuwe samenwerkingsvormen in de zorg is gehouden in de maanden april en mei van dit jaar onder de lezers van Zorgvisie. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door Philips.

2 reacties

  • Rinus Vader RoyalHaskoningDVH

    Besluiten 'meer samen te werken met partijen buiten de eigen organisatie' is nog niet hetzelfde als 'outsourcen'. Zo kan het voor de aanpak van zorgvast een goed idee zijn om samen met een managing agent deze kapitaalgoederen opnieuw af te stemmen op de zorgdoelstellingen van de organsiatie. Zo'n eigentijdse 'rentmeester' werkt namens en voor rekening van het huis aan het onderscheidend vermogen van het huis - en dat is heel wat anders dan sec 'uitbesteden'.

  • Teceer

    veelzeggend is natuurlijk wel, dat kostenbeheersing niet als doel van de outsourcing genoemd wordt. vooral omdat het relatief vaak om consultants zal gaan met een inkomen dat ver boven de beruchte B-norm uitgaat. misschien is het daarom verstandig om alvast vast te leggen, dat die norm ook per gedeclareerd uur moet gelden.

    en daarnaast zal kostenbeheersing vast als argument worden gebruikt om het zogenaamd laaggekwalificeerde werk uit te besteden, aan schoonmaakbedrijven en uitzendorganisaties, bijvoorbeeld.

Of registreer u om te kunnen reageren.