Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Knip tussen verpleging en verzorging van de baan

De geplande overheveling van de persoonlijke verzorging naar de gemeenten gaat hoogstwaarschijnlijk niet door. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS overweegt de verpleging en de verzorging onder te brengen in de Zorgverzekeringswet.
Knip tussen verpleging en verzorging van de baan
Foto: ANP/Nils van Hout

Brancheorganisaties in de care overleggen al de hele zomer met het ministerie van VWS over een alternatief om de AWBZ te hervormen. Deze week zijn de gesprekken met ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de patiëntenvereniging NPCF, Per Saldo en enkele ActiZ-leden (Buurtzorg Nederland, Zorgaccent en Amstelring) in een stroomversnelling gekomen. De bewindslieden van VWS hakken waarschijnlijk nog deze week de knoop door. Als VWS de plannen van de coalitie omarmt, is de knip tussen persoonlijke verzorging en verpleging van de baan. Die worden dan per 2015 overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (ZVW). Zorgverzekeraars worden verantwoordelijk voor de uitvoering.

Korting van 600 miljoen euro

De overheveling uit de AWBZ zal gepaard gaan met een structurele korting van 600 miljoen euro, blijkt uit documenten in het bezit van Zorgvisie. In 2015 bedraagt het budget voor persoonlijke verzorging in de ZVW 2,55 miljard euro, in AWBZ in 2016 2,8 miljard euro, in 2017 3,0 miljard euro en in 2018 3,2 miljard. Daarmee is het nieuwe plan financieel gunstiger voor de schatkist. Dat komt doordat uitvoering door zorgverzekeraars goedkoper is en doordat wordt ingezet op een lager zorgvolume. Het oude plan, waarin de persoonlijke verzorging naar gemeenten zou gaan, moest 500 miljoen euro aan besparingen opleveren.

Uitvoering gemeenten is duur

Maar berekeningen laten zien dat dit bedrag in werkelijkheid niet zal worden gerealiseerd. De jaarlijkse uitvoeringskosten door gemeenten worden structureel geschat op 175 miljoen euro per jaar. Daarnaast is er een eenmalige kostenpost van 250 miljoen euro voor de invoering, doordat de honderden gemeenten eigen uitvoeringsorganisaties moeten optuigen. Bovendien wordt de uitvoering onnodig duur, omdat de samenhang in de zorgverlening verdwijnt door de knip tussen verzorging en verpleging. Alles bij elkaar blijft van de beoogde bezuiniging dan niet veel over.

Minder onnodige zorg, meer zelfredzaamheid

Het nieuwe plan is vooral goedkoper, omdat het inzet op een lager zorgvolume. Het huidige bekostigingsstelsel nodigt thuiszorgaanbieders uit de zorg op te knippen in zorgproducten en hun inkomsten te maximaliseren door zo veel mogelijk omzet te draaien. Er komt een nieuwe financiering, gebaseerd op de uitkomsten van zorg, zonder die perverse productieprikkel. Het is de bedoeling dat thuiszorgorganisaties veel meer dan nu de zelfredzaamheid van patiënten stimuleren. Daardoor zullen patiënten korter in behandeling zijn. Omdat er zo minder onnodige zorg wordt geleverd, zal het zorgvolume dalen. Diverse zorgorganisaties, zoals Buurtzorg Nederland, Zorgaccent en Amstelring, laten zien dat deze werkwijze in de praktijk doelmatiger is. Ook zijn de uitkomsten beter voor patiënten. Verder neemt de tevredenheid van verpleegkundigen en verzorgenden toe, omdat een groter beroep op hun professionaliteit wordt gedaan.

12 reacties

 • alberta

  @ a. zoutendijk.
  In principe ben ik het met u eens. Niet naar de WMO, maar eigenlijk ook niet naar de zorgverzekeraars. Ook zij hebben die Eurotekens in hun ogen.

 • a.zoutendijk

  Eindelijk eens iets verstandigs te vernemen uit Den Haag. De onvermijdelijke scheiding tussen verzorging en verpleging wordt voorkomen. Het dramatische lot dat het huishoudelijk werk is overkomen door de overgang naar WMO zal de verzorging door dit voornemen niet overkomen. Verzorging is verreweg het grootste deel van Thuiszorg en moet je niet overlaten aan gemeenteambtenaren met Eurotekens in de ogen die groter zijn dan hun verstand van zorg. Laat dit nieuws alsjeblieft waar zijn!!!

 • Jan C

  Dan niet, dan wel en tenslotte weer niet naar de gemeenten.
  Is er iemand van de zorg politici die iets meer gehad heeft dan lagere school en die daarbij nog het fatsoen heeft onze burgers serieus en die nog enig oog heeft dat we inmiddels met DAN WEL al miljoenen hebben verspild.
  De clou is dat degene die moeten beslissen zelf helemaal financieel nergens naar hoeven te kijken voor zichzelf en hun familie en DAAROM er al helemaal niks om geven hoe het met de zorg in dit land gaat.
  Kon ik ze maar letterlijk fijn knijpen tussen mijn vingers EN DAT MEEN IK.

 • Anita Peters

  Heel erg benieuwd naar de uitwerking van het voorstel. Hoe wordt het lagere zorgvolume gerealiseerd? Is er binnen de ZVW ruimte voor PGB of zelfs een persoonsvolgend budget? De knip weg juich ik toe. Vooralsnog veel vraagtekens.

 • Kees Janssen

  Je zult maar ondernemer in de zorg zijn, personeel in loondienst hebben, een CAO die erbij hoort, dan heb je met dit kabinet een vet probleem, kon wel in een achtbaan zitten, zoals het weer verandert veranderen ook de regels, vandaag dit en morgen dat. Wordt hoog tijd voor veranderingen, dus Rutte naar huis.

 • Auke_Jager

  De controle wordt puur verlegd naar een andere instantie die de controle krijgt over de zorg. Benieuwd hoe ze al die 'contracten' gaan doorgeven aan de zorgaanbieders want wat voorheen via de AWBZ (AZR berichtenverkeer) gaat wordt nu opeens weer een papieren, emailen, faxen, etc. verkeer. Dus of dit wel helemaal ten goede komt aan de client en de uitvoerder vraag ik mij sterk af. En hebben zorgverzekeraars opeens overal medewerkers die de beoordelingen gaan afgeven? Of plukken ze die bij het CIZ weg? Nee, helemaal gerust ben ik er nog niet op. Veel te veel onduidelijkheden die niet vermeld staan...

 • Henk

  Boeiend, gaat de verzorging dus vallen onder het eigen risico, de werkgeversbijdrage, de nominale premie, de zorgtoeslag, de .... Alleen al aan zorgtoeslag gaat het om enkele honderden miljoenen aan extra uitgaven.
  Volgens mij zijn er nog wel wat haakjes en oogjes weg te werken.

 • Joris Goedbloed

  PV onder de ZFW? Dan wordt het het volgende jaar helemaal afgeschaft zeker, want het is oneigenlijk gebruik van de ZFW? Voor nu in elk geval beter dan de onuitvoerbare knip.

 • Zandbergen

  Waar de gelden ook vandaan komen, ik ben blij dat de knip eruit gaat. Dit komt in ieder geval ten goede aan de zorgvrager. Ik denk dat het goed is als er een minimale norm voor productie wordt aangegeven. Wordt hiervan aangeweken kan een organisatie dit toelichten. Verder vraag ik mij af of de organisaties die in het artikel worden genoemd zich aan wet en regelgeving houden. Ik denk aan arbeidstijdenwet , CAO ed.

 • bvrr

  Dit lijkt me een uitstekende aanpassing van de plannen. In de oorspronkelijke plannen ging een deel PV mee met de (wijk)verpleging naar de ZVW en een ander (welk??) deel naar de nieuwe WMO. Het dilemma van de opdeling is zo in ieder geval van de baan. Probleem is alleen wel dat PV natuurlijk strikt genomen geen (medische)zorg is en daarmee een oneigenlijk onderdeel in de ZVW vormt. Gaan nu alle persoonlijke verzorgenden als practitioners ook een AGB code krijgen? Zomaar een gedachte die dan bij je opkomt?

 • andriesb

  Wanneer we geschiedenisleraren en milieudeskundigen beleid laten maken, zonder ruggespraak met de echte deskundigen ontstaat er onherroepelijk chaos

 • jackhoogenboom01

  Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Is wel opmerkelijk dat nu pas aan deze optie gedacht wordt. Had dit scenario niet eerder bedacht kunnen worden? Wat betekent dit overigens voor de op handen zijnde ontslagen van verzorgend personeel?

Of registreer u om te kunnen reageren.