Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Krimp curatieve zorg gaat te langzaam’

De macht van ziekenhuizen is te groot. Via “creatieve destructie” wil Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter CZ, daar een einde aan maken.
‘Krimp curatieve zorg gaat te langzaam’
Foto: ANP - Mischa Rapmund

'We zijn al drie jaar niet in staat geweest in te kopen voor het geld dat we beschikbaar hebben', vertelt Van der Meeren. 'We moeten de bocht om en daarvoor zijn snelheid en druk nodig', vervolgt Van der Meeren. 'We zien dat in dat proces belangen geschaad worden door wat we doen, maar dat is geen reden het niet te doen. We zetten dus hard in en soms ook ongenuanceerd. De debatten zijn niet vrijblijvend en we begrijpen dat ze hierdoor bedreigend kunnen zijn.' De CZ-voorzitter doet de uitspraken in ZN dialoog. Een uitgave van Zorgverzekeraars Nederland waarin Van der Meeren in gesprek treedt met Chiel Huffmeijer, bestuursvoorzitter van Reinier Haga Groep en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Creativiteit

Huffmeijer wil best creatief zijn, 'maar het is de destructie waarmee we moeite hebben. We weten dat de vanzelfsprekende groei uit het verleden definitief voorbij is en dat krimp aan de orde is. Daarop hebben we met de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis – dertig procent beddenreductie – ook actief voorgesorteerd.' Huffmeijer vindt alleen dat de krimpverwachting veel te snel. 'Voor sommige ziekenhuizen gaat het om wel of niet overleven. En voor grotere als die van ons gaat het om het behoud van een profiel dat van belang is voor de professionals, medewerkers en patiënten in de regio. Het is niet eenvoudig voor individuele ziekenhuizen die vier grote zorgverzekeraars tegenover zich hebben.'

Contractonderhandelingen

Vanuit eigen ervaring weet Huffmeijer dat de jongste contractonderhandelingen soms geschiedden met de rug tegen de muur. 'Zorgverzekeraars die de onderhandelingen beginnen met de opmerking "We zetten in op dertig procent goedkoper" plaatsen je in een lastige positie. Die  uitspraak heeft als een zwaard van Damocles boven de onderhandelingstafel gehangen. Ze verstoorde ook het onderhandelingsproces met zorgverzekeraars die wel reëel waren. Gelukkig waren die er wel. Ook zorgverzekeraars die bereid zijn om samen met het ziekenhuis meerjarenafspraken te maken. Niet allemaal helaas.'

Meerjarenplannen

Ook Van der Meeren vindt het belangrijk om met elkaar af te spreken welke horizon beide partijen over vijf jaar zien omdat het anders onmogelijk is om daar naar toe te werken. 'Maar afspraken maken voor vijf jaar betekent natuurlijk niet dat er binnen die vijf jaar verder niets gebeurt. Ik zei al: we moeten die bocht door. En daarin moet dus ieder jaar een stapje worden gezet. En in de praktijk betekent dit in veel ziekenhuizen een stapje naar beneden in omzet.'

Foto

 • Chiel Huffmeijer

  Chiel Huffmeijer

  Foto: HagaZiekenhuis

9 reacties

 • FJJ Conijn

  @ Michel11:
  Zo zou het inderdaad moeten worden.

 • Michel11

  'een profiel dat van belang is voor de professionals, medewerkers en patiënten in de regio' of bedoelen we 'een profiel dat van belang is voor de patiënten in de regio'.
  Wie durft over de bestaande locaties heen een ideale dekking geografisch (reistijd) en demografisch van capaciteit en functies te tekenen? En laat de specialisten dan gewoon vrij kiezen waar ze in dienst willen treden...
  Of is dit teveel patiënt georiënteerd voor alle partijen?

 • GKMitrasing

  Tuurlijk bekend gaat me erom dat Hr van der Meeren zit te krabben waar het niet jeukt. Heeft Scheerder destijds al opgemerkt op Skipr.

 • anhjansen2

  Zeker. Aantal ziekenhuizen per miljoen inwoners is in Nederland het laagste van Europa. Dat krijg je met statistieken.

  Hoe zit het met het aantal bedden? En het aantal buitenpolies van met elkaar concurrerende ziekenhuizen die toch samenwerken?

  Denk dat er wel een 'efficiency' slag kan worden gemaakt.

  Waarom springen er nu allemaal 'buitenpolies' van ziekenhuizen uit de grond? Wat kosten die en wie betalen die allemaal? Hoe moet dat gaan met de overheveling van Tweede Lijn naar Eerste Lijn? Financieel? De bedoeling is toch om ervoor te zorgen dat de Eerste Lijn de toegang tot de Tweede Lijn wat meer gaat afknijpen? Dat zal heel moeilijk worden als de Tweede Lijn in reactie alvast naast de huisarts gaat zitten. Dan is de keuze voor de verzekerde eenvoudig en zie als huisarts maar eens tegen die druk op te boksen.

  En bedenk dat ziekenhuizen ook huisartsenzorg mogen leveren, tegen de prijs die een huisarts daarvoor vraagt of liever lager. 25% van het huisartsen budget wordt vrij onderhandelbaar. Moeten we het uitspellen?

  Neen. De verzekeraars moeten daar maar eens paal en perk aan stellen voordat zij roepen dat ziekenhuizen moeten krimpen om het krimpen.

  Creatieve Destructie is in ieder geval niet de oprichting van 100 den 'Buitenpolies'. Tenzij de verzekeraars wel heel cynisch bezig zijn.

  Paard van Troje? Onbekend bij huisartsen?

 • GKMitrasing

  Internationaal heeft Nederland een heel laag aantal ziekenhuizen per miljoen inwoners. Laagste van Europa.... wat een onzin hierboven weer staat...

 • FJJ Conijn

  Met 30 ambulanceminuten bedoel ik vanaf uitrukken tot afleveren.

 • FJJ Conijn

  Dat de kosten van ziekenhuizen naar beneden moeten, daar kan ik in komen. Een onderzoek van het CPb liet zien dat die kosten de afgelopen jaren veel sterker gestegen zijn dan de inflatie, terwijl er steeds meer poliklinisch behandeld werd en (dus) het aantal ligdagen afnam.

  Maar verder laten de zorgverzekeraars zien dat ze niet veel kaas hebben gegeten van de materie. Het immers niet alleen om de kosten, maar om de kosteneffectiviteit. Die wordt niet verbeterd door de spoedeisende beroerte- en cardiologiezorg vanuit het Den Helderse Gemini over te hevelen naar het 44 km verderop gelegen Alkmaars MCA.

  En ook niet door de SeH van het enige Zoetermeerse ziekenhuis, het LangeLand, te sluiten. De gemeente zelf heeft al 123.000 inwoners en bedient ook nog enkele gemeenten ten noorden, westen en zuiden.

  Ik nodig dhr. Van der Meeren graag uit het spoedzorgconcentratieplan dat pretendeert de zaken wel goed te reguleren te bekijken op http://bit.ly/1jj2ogI (eigen site). Kernprincipe is daarbij: twee soorten SeH: volledige en alleen-superspoedeisende met huisartsenpost. Met op 30 ambulanceminuten vanaf 90% van de punten in Nederland superspoedeisende hulp beschikbaar, terwijl toch niet alle ziekenhuizen een (volledige) SeH hoeven te behouden.

 • Maarten1

  Creatieve destructie klinkt mij als PR-talk. Zoals Jansen hiervoven beweert is creatieve destructie destructie die volgt op innovatie, niet op bezuiniging.

 • anhjansen2

  Creatieve destructie

  Onder creatieve destructie (Engels: 'creative destruction') verstaat Schumpeter een proces van voortdurende innovatie, waarbij succesvolle toepassingen van nieuwe technieken de oude vernietigen. Schumpeter houdt technische innovatie voor de enige werkelijke bron van economische groei. Succesvolle innovatie verschaft tijdelijke marktmacht, die de winsten en marktaandelen van op voorgaande technieken gevestigde bedrijven aantast. In een nooit eindigend proces van opkomst en ondergang worden oude bedrijven vernietigd door nieuwe. Daar technische innovatie volgens Schumpeter de enige manier is waardoor de welvaart kan toenemen, ziet hij niets in maatregelen waarbij ongericht geld in de economie wordt gepompt om groei te bevorderen.

  En dit is wat anders dan de 'creatieve destructie' van CZ Wim vd Meeren; dat is zuiver budgettair krimpen. Heeft niets met innovatie te maken, niets met het proces dan nieuwe vormen van productie de oude praktijken uit de markt drukken.

  Als poging om een Frame in de wereld te zetten is het aardig. Maar faalt wegens misbruik van het kernbegrip van Joseph Schumpter.

  Laat de directeuren van Cleveland Clinic of Mayo Clinic de situatie van de Nederlandse Ziekenhuizen maar eens doorlichten. Beide behoren tot de grootste groepspraktijken van de USA; zijn wereldwijd benchmark voor kwaliteit en kwantiteit tegen beheersbare prijzen.

  Wat wil W vd M nog meer?

Of registreer u om te kunnen reageren.