Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Bezuiniging op wijkverpleging is onhaalbaar’

Zorgverzekeraars hebben onvoldoende mogelijkheden om de afgesproken bezuiniging op de wijkverpleging te realiseren. De door de Tweede Kamer bedongen uitzondering voor de wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet gooit roet in het eten, stelt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
‘Bezuiniging op wijkverpleging is onhaalbaar’
Foto: ANP Koen Suyk

De wijkverpleging wordt per 1 januari 2015 overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (ZVW). ZN heeft met de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN, de patiëntenorganisatie NPCF en het ministerie van VWS afgesproken dat die overheveling gepaard gaat met een forse taakstelling. In het overgangsjaar 2015 400 miljoen euro en daarna structureel 600 miljoen euro. ZN stelde daarbij als voorwaarde dat zorgverzekeraars de vrije hand zouden krijgen bij de selectieve inkoop.

Uitzondering wijkverpleging voor artikel 13

Maar bij de aanpassing van artikel 13 van de ZVW heeft de Tweede Kamer onlangs een uitzondering bedongen voor wijkverpleging. Dat betekent dat zorgverzekeraars verzekerden die naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaan een redelijke vergoeding moeten betalen. Wel moeten verzekerden toestemming aanvragen bij hun verzekeraar. Maar als verzekeraars dat willen weigeren, moeten ze volgens de wet 'zwaarwegende' argumenten hebben. 'De condities waaronder wij akkoord zijn gegaan met de taakstelling zijn veranderd. De wijziging van artikel 13 gaat een jaar later in en er is een vrijstelling voor wijkverpleging', zegt een woordvoerder van ZN. In een brief aan de Tweede Kamer voorafgaand aan het Kamerdebat over aanpassing van artikel 13 waarschuwde ZN dat hierdoor de uitvoering van het akkoord 'op losse schroeven' staat en de taakstelling 'onhaalbaar' zal blijken. De woordvoerder spreekt nu over 'vrijwel onhaalbaar'.

Generieke korting

ZN wijst op zijn website op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bezuiniging. 'Het is van belang dat risico's niet eenzijdig bij één partij komen te liggen, maar alle betrokkenen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen.' Als achteraf blijkt dat partijen toch te veel geld hebben uitgegeven, dan heeft minister van VWS Edith Schippers  de mogelijkheid om via het macrobeheersinstrument het geld terug te halen. Zorgaanbieders krijgen dan achteraf een generieke korting over hun omzet die ze moeten terugbetalen. Ook kan ze de tarieven verlagen. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de bekostiging van de wijkverpleging.

Betere samenwerking in de wijk

Het idee achter de bezuiniging is dat de wetswijziging leidt tot betere samenwerking tussen zorgaanbieders in de eerste lijn. Nu valt de wijkverpleging nog onder de AWBZ en de huisarts en andere eerstelijns zorgaanbieders onder de ZVW. Als alle zorgaanbieders onder één wettelijke regime komen, verdwijnen de financiële schotten die een goede samenwerking nu nog in de weg staan. In de ZVW maakt een zorgprofessional, een wijkverpleegkundige of huisarts, een inschatting van de zorgvraag van patiënten. Door meer in te zetten op de zelfredzaamheid van mensen, zal er minder zorg nodig zijn, is de verwachting. 'Zorgverzekeraars zien kansen voor betere afspraken over zorg in de wijk, met meer nadruk op preventie', aldus de ZN-woordvoerder.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (WLZ). Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging? Bekijk het dossier

2 reacties

Of registreer u om te kunnen reageren.