Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Scheerder: ‘Breng marktoezicht onder bij ACM’

Oud-COTG topman Rob Scheerder vindt het hoog tijd dat het markttoezicht van de NZa overgaat naar de ACM. Scheerder: ‘ De hybriditeit van de zorgmarkt weerspiegelt zich in de NZa.’
Scheerder: ‘Breng marktoezicht onder bij ACM’

ACM

Volgens Scheerder is het markttoezicht nu niet goed geregeld: 'Er zijn vrije prijzen maar VWS wil ook dat de sector niet meer dan een procent groeit. Is dat meer, dan wordt de sector generiek gekort. Dit alles kan het ministerie alleen maar afdwingen via de NZa. Als je het markttoezicht daar weghaalt en bij de ACM onderbrengt, kan je marktwerking echt stimuleren.'

Marktjongens

Scheerder was zelf topman van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg, de voorloper van de NZa. Een organisatie van mensen die tarieven reguleerden. Daar kwam vervolgens het College van Toezicht op de Zorgverzekeringen bij. Toen in 2005 marktwerking in de zorg zijn intrede deed, werd deze taak ook nog bij de nieuwe Nederlandse Zorgautoriteit onder gebracht. Met name dat markttoezicht zorgde voor een toestroom  van nieuwe medewerkers, die zoveel mogelijk wilden liberaliseren. Dat botste, zegt de oud-topman:  'De marktjongens waren de jongens van de moderne tijden. Dat heeft wrijving en wrevel opgewekt. Zij gingen rücksichtslos te werk.'

Rug recht

De verbinding tussen de NZa en het ministerie van VWS is 'al eeuwen oud', weet Scheerder: 'De NZa heeft weliswaar eigen bevoegdheden, maar daar houden de rijksambtenaren niet van. Die hebben die bevoegdheden liever zelf. Daarom moet je als topman je rug recht houden.' Hij vertelt dat hij zelf eens werd gebeld door een staatssecretaris met het verzoek een miljoen extra uit te trekken voor een gehandicaptenzorginstelling, 'omdat VWS dat wilde'. Eigen onderzoek door Scheerder wees uit dat de instelling dit miljoen nog ergens op de plank had liggen. Scheerder: 'Ik zei: 'Als u nu wilt dat die instelling toch een miljoen krijgt, geeft u mij dan maar een aanwijzing. Maar dan moet -ie naar de Tweede Kamer, en die vraagt het CTG vervolgens om advies.' Dat durfde de staatssecretaris niet aan.'

Geen accountant

Scheerder kan de conclusies van het rapport Borstlap wel onderschrijven, behalve dan het voorstel om de bestuursvoorzitter ICT in het pakket te geven: 'Lulkoek vind ik dat. Er is geen CEO die over automatisering gaat. Als je dit wel doet, gaan ze straks een accountant zoeken met automatiseringservaring en die hebben we op die plek niet nodig.' In elk geval zou de nieuwe baas iemand moeten zijn die iets van de bedrijfstak af weet en niet zomaar een SG. Scheerders advies: 'Een nieuwe bestuurder moet competent zijn op het gebied van gezondheidszorg. Hij of zij moet een onafhankelijke geest zijn en niet "his masters voice".'

4 reacties

 • Teceer

  een nuttige bijdrage, al ben ik het op het punt van marktwerking niet met Rob eens. de afhankelijkheid van wat de belangrijkste marktpartij zou moeten zijn, de patiënt, is in de zorg zo groot, dat echte marktwerking niet tot stand zal komen. en intussen in gebleken dat de regierol die de overheid aan de verzekeraars heeft toegekend perverse prikkels oplevert, waarvan de patiënten de kosten moeten dragen.

  overigens heeft de voorganger van de ACM bij herhaling laten zien dat haar eenzijdig economische benadering - de kern van haar opdracht - in de zorg belangrijke aspecten buiten beschouwing laat, die samenhangen met het zeer imperfecte karakter van de sector als 'markt' in economische zin.

 • habetsmr

  De oplossing van Scheerder is een schijnoplossing: de ACM heeft eenzelfde bestuursstructuur (en een sterk vergelijkbare cultuur) als de NZa: regelgeving, regeltoezicht én regelhandhaving/rechtspraak zijn in één RvB verenigd. Ieder weldenkend mens dat is groot geworden met de wijsheid van de noodzaak voor onafhankelijkheid volgens de trias politica, kan dus wachten op problemen die dit soort zelfstandige bestuursorganen oproepen. De politiek/wetgever heeft ze verzonnen uit gebrek aan durf en als oplossing. Volgens 'polderprocessen' worden regels gemaakt, geïnterpreteerd en gehandhaafd al naar gelang de temperatuur van het politiek en maatschappelijke veld. Dat schept een voor de zorg zeer onzekere werkelijkheid waarin de autoriteiten 'beschikken' met een beroep op zeer uitgebreide regelgeving die multi-interpretabel is. De dossiers van de ACM over 'zorgkartels' zijn tot nu toe één groet mislukking, althans gezien de steeds vernietigende rechterlijke uitspraken. Daar moet een instelling wel 5-6 jaar procederen voor over hebben. Zo laat de zorgmarkt het geld wegvloeien naar advocaten...

 • Rob

  De functies van de NZa op meer afstand van VWS? Niet onder Schippers. Enkele jaren geleden was de conclusie dat IGZ op meer afstand moest worden geplaatst van het ministerie. Ook toen trok Schippers alle registers open om dat te voorkomen. Politici en ambtenaren hebben niets op met onafhankelijkheid. Op naar de volgende his masters voice type.

 • miek.roes

  Marktwerking in de zorg vrije markt, dat werkt niet. Zodra geld in het spel is zie je waarden en normen over boord gaan. Frauderen graaiers dit kost de burger veel geld.Je weet ook dat er veel gefraudeerd wordt in de 'hogere' regionen en dat daar niets aan gedaan wordt. Je ziet nu de heksenjacht op minderbedeelden wat erg verwerpelijk is.Eerlijk gezegd heb ik er geen vertrouwen in en het woord marktwerking kan ik niet meer lezen. Beschaving van Nederland is weg en door nog meer marktwerking blijft het omgeld en graaien draaien.

Of registreer u om te kunnen reageren.