Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Menzis wijst tweederde pgb-aanvragen af

Verzekerden krijgen bij Menzis en CZ nauwelijks een persoonsgebonden budget (pgb) toegewezen. Grofweg tweederde van de aanvragen van Menzis-klanten wordt bij een nieuwe indicatie voor een pgb in de Zorgverzekeringswet afgewezen. Dat signaleert de belangenvereniging voor pgb-houders, Per Saldo.
Menzis wijst tweederde pgb-aanvragen af

Per Saldo baseert dit signaal op de ervaringen van negentig mensen die zich hadden aangemeld bij Menzis voor een pgb. Van deze starters kregen slechts dertig een pgb. 'Sommige verzekeraars vinden schijnbaar dat mensen met een pgb maar tevreden moeten zijn met reguliere zorg in natura', zegt directeur Aline Saers van Per Saldo. 'We ontvangen niet alleen signalen over Menzis, maar ook over CZ. Dat is compleet onterecht want pgb-zorg is in alle opzichten goedkoper dan thuiszorg in natura.'

Meldingen

Het probleem is tweeledig volgens Saers. 'Ten eerste krijgen wij meldingen van budgethouders die überhaupt geen indicatie of herindicatie krijgen. Thuiszorgorganisaties voeren de (her)indicatie alleen uit voor de eigen klanten en zo vallen budgethouders buiten de boot. Als mensen het niet voor elkaar krijgen om zich te laten (her)indiceren dan kunnen zij de verzekeraar inschakelen die vervolgens voor een thuiszorgorganisatie dient te zorgen. Ten tweede gebeurt het vaak dat als er wél een herindicatie wordt afgeven, verzekeraars doodleuk zeggen dat mensen maar van zorg in natura gebruik moeten maken.'

Restitutiepolis

Er zijn ook verzekeraars die wel het pgb omarmen. 'VGZ en DSW vergoeden het pgb juist wel op een normale manier. We horen ook dat verzekeraars zeggen dat mensen maar een restitutiepolis moeten afsluiten als zij zo nodig een pgb willen. Dat is absolute onzin want in een restitutiepolis mag je individuele zorgverleners contracteren met je eigen budget.' Menzis heeft bij het schrijven van dit artikel nog niet gereageerd op het signaal van Per Saldo. Gisteren presenteerde de Nederlandse Zorgautoriteit haar tussentijdse rapportage over het pgb in de Wet langdurige zorg.

Persoonsgebonden budget

Dossier met nieuws, opinie en achtergrond over het persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een bedrag waarmee mensen zelf de zorg kunnen regelen. Er zijn nu 2 soorten pgb's. Het pgb-AWBZ is voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf. Het pgb-Wmo is voor wie hulp nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. In 2015 komen daar nog 2 pgb's bij: het pgb-Jeugdwet en het pgb-Zvw.

4 reacties

 • gerard hemmer

  Langzamerhand krijg je het vermoeden dat het instellen van het PGB door de paarse kabinetten de grootste van haar vele miskleunen is geweest.

 • bezorgde

  Menzis is een coöperatie met een ledenraad, die advies kan uit brengen.
  http://www.menzis.nl/web/Consumenten/OverMenzis/OverDeCooperatieMenzis/Ledenraad.htm
  Het is redelijk verborgen, maar inspraak is mogelijk!

 • Simon de Waal

  Menzis is een rotverzekering met een.grootgraaier als directeur,die helaas ook nog zijn plek op zijn troon veiliggesteld door in plaats van het volk te vertegenwoordigen in de Eerste Kamer zit om voor zijn belangen te lobbyen.

 • j


  Hoe is dit mogelijk?PGB kost minder dan ZIN!

   

   

Of registreer u om te kunnen reageren.