Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

'Krankzinnige korting verzekeraars op wijkverpleging'

Zorgverzekeraars leggen thuiszorgaanbieders 'krankzinnige tariefskortingen' op bij de zorginkoop van de wijkverpleging. 'Op deze manier is de thuiszorg over twee jaar verdwenen', zegt Guus van Montfort, voorzitter van brancheorganisatie ActiZ.
'Krankzinnige korting verzekeraars op wijkverpleging'
Foto: ActiZ

ActiZ heeft de gang van zaken geïnventariseerd bij de zorginkoop 2015 en 2016. Voor de zorginkoop 2015 dreigen zorgaanbieders circa 240 miljoen euro meer uit te geven dan er beschikbaar is volgens het budgettair kader zorg. Onlangs hebben zorgverzekeraars toegezegd dat ze extra zorg zullen bijcontracteren.

Extra korting van 5 procent over 2015

Maar nu blijkt dat zorgaanbieders de eerste 5 procent van die extra zorg uit eigen zak moeten betalen. 'Dit is feitelijk een extra tariefskorting van 5 procent', zei Van Montfort op 21 september bij een hoorzitting over wijkverpleging in de Tweede Kamer. 'Terwijl bij de bestuurlijke akkoorden was afgesproken dat we de bezuiniging van 400 miljoen euro voor 2015 zouden realiseren via minder volume, niet via tarieven. Daar hebben zorgaanbieders zich ook keurig aan gehouden. We zien over de hele linie dat er per cliënt 15 procent minder zorg nodig is doordat er meer is ingezet op zelfredzaamheid. Zorgaanbieders leveren zinnige en zuinige zorg. Die moeten ze gewoon helemaal uitbetaald krijgen.'

Cliëntenstops onafwendbaar

Het beeld van de zorginkoop voor 2016 is volgens ActiZ minstens zo zorgwekkend. Zorgaanbieders hebben volgens Van Montfort te maken met een dubbele korting. Zorgverzekeraars starten de onderhandelingen voor de zorginkoop 2016 met kortingen op het maximale tarief van 15 procent. 'De telefoon staat roodgloeiend bij ons. Zorgaanbieders zeggen ons dat als verzekeraars deze lijn vasthouden, dat ze failliet gaan. Ze zien geen andere uitweg dan cliëntenstops instellen.'

ZN wil af van strafkorting

André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), deed bij de hoorzitting een oproep aan de politiek om een 'reëel budget' beschikbaar te stellen voor de wijkverpleging. Ofschoon pas in het eerste kwartaal van 2016 duidelijk zal zijn hoe groot de overschrijding voor 2015 is, is het ZN nu al wel duidelijk dat er voor 'tientallen miljoenen euro's, zo niet meer' te veel wordt uitgegeven. 'Zorgverzekeraars hebben zorgplicht, dus kopen we extra in. Maar we kunnen de sluizen niet openzetten. Het zou dan ook erg wrang zijn als de overheid via het macrobeheersinstrument alle zorgaanbieders nog eens een extra korting oplegt.' Volgens ZN zijn de bezuinigingen van de Rijksoverheid op de wijkverpleging op de lange termijn wel haalbaar. 'Maar het gaat nu te fors en te snel', aldus Rouvoet.

Aantal cliënten groeit sneller

Dat zorgaanbieders niet uitkomen met het budget, heeft volgens ActiZ te maken met de forse groei van het aantal cliënten. De Rijksoverheid maakt het steeds moeilijker voor mensen om toegelaten te worden tot verzorgingshuizen. Mensen met een lichte zorgvraag moeten eerst thuis worden geholpen. In vakjargon: cliënten met zorgzwaartepakketten 1 tot en met 3 komen op het bordje van de wijkverpleging. Daarnaast worden steeds minder mensen in ziekenhuizen geholpen. Cliënten met een chronische ziekte doen ook een groter beroep op de eerstelijns zorg en de wijkverpleging.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging.
Bekijk het dossier

3 reacties

  • hans.hopmans@xs4all.nl

    Dit gaat vroeg of laat leiden tot planbare clientenstops. Dat maakt dan meteen duidelijk welke zorgverzekeraar klanten in de kou laat staan. Deze transparantie ontbreekt helaas nog. De strategie van zorgverschraling kan de zorgverzekeraar enorme reputatieschade opleveren waar hij jarenlang last van zal blijven houden.

  • hermankoster@me.com

    Enerzijds is er een goede wet die wijkverpleegkundigen onafhankelijk de indicatie van zorg laat bepalen, en anderzijds draaien zorgverzekeraars de duimschroeven bij de thuiszorgaanbieders aan tot ver boven de pijn grens, en maken zij volume afspraken. Hoe krom kan het zijn. Temeer omdat thuiszorg nagenoeg altijd goedkoper is dan intramurale zorg.

  • De Vogelvrije Huisarts

    Wat empatisch toch dat Rouvoet het wrang vindt... Jaar in jaar uit krijgen huisartsen al een strafkorting om de oren.

Of registreer u om te kunnen reageren.