Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Pilot wijkverpleging nu al verlieslatend

De driejarige pilot wijkverpleging leidt in Utrecht na een jaar al tot verlies bij de vier voorkeursaanbieders. Ruim vijftig niet-gecontracteerde aanbieders declareren tegen de klippen op en slaan zo gaten in het budget van de gecontracteerde partijen.
utrecht.dom.gif

Dat blijkt uit interviews met betrokken aanbieders van wijkverpleging.

Aanbesteding
Via een aanbestedingstraject is de wijkverpleging in Utrecht verdeeld onder vier voorkeursaanbieders. Careyn, Buurtzorg, AxionContinu en Leven&Zorg hebben elk een aantal kavels/wijken gekregen met bijbehorend budget. Deze budgetten hebben zij zelf bepaald. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis wilde met deze populatiebekostiging het oorspronkelijke aantal van ruim vijftig aanbieders van wijkverpleging terugbrengen tot vier. Alleen deze voorkeursaanbieders hebben een contract gekregen en zij mogen de wijkverpleging in hun eigen kavels organiseren. Wat er overblijft van het budget mogen ze, binnen bepaalde grenzen, houden.

Overdeclaratie
Waar het misgaat, is dat ook wijkzorgaanbieders zonder contract hun zorg nog bij Zilveren Kruis mogen declareren. Weliswaar tegen een lager ‘ontmoedigingstarief’, maar daar valt mee te leven. Een jaar na het begin van de pilot blijken niet-gecontracteerde aanbieders veel meer uren wijkverpleging te declareren dan de voorkeursaanbieders. Deze kosten gaan allemaal van het budget af van de betreffende voorkeursaanbieder. Bestuurder Eliane Thewessen van AxionContinu noemt het een ‘enorme weeffout’: ‘Wij zien dat de niet-gecontracteerde aanbieders allemaal ruim gaan indiceren en alles gaat van ons budget af. Zonder dat wij daar enige sturing op hebben.’

Bommetje onder de pilot
Gevolg is dat de voorkeursaanbieders in financiële problemen zijn gekomen. Jos de Blok, directeur Buurtzorg: ‘Dit vormt een bommetje onder de pilot.’ In heel Utrecht wordt 53 procent van de wijkverpleging geleverd door voorkeursaanbieders, ruim 23 procent door niet-gecontracteerde aanbieders en ongeveer evenveel in pgb’s. De gemiddelde klant krijgt bij een voorkeursaanbieder 10 tot 12 uren zorg per week, bij de niet-gecontracteerde aanbieder 15 tot 20 uren zorg per week. Wat er nu gebeurt, is onduidelijk. Zilveren Kruis had wel waarborgen ingebouwd voor mogelijke onderproductie, maar een oplossing voor de ontstane overproductie is er nog niet.  Regiomanager Thom van de Pol van Careyn: ‘Zilveren Kruis zit gevangen in haar eigen juridisch aangevlogen aanbestedingstraject’.

Zilveren Kruis
In een voorlopige reactie zegt Zilveren Kruis regelmatig contact te hebben met de voorkeursaanbieders en geen signalen te krijgen dat de situatie in Utrecht uit de hand loopt. De zorgverzekeraar zal gaan bekijken of er ‘redenen zijn waardoor er een extreme stijging van zorgbehoefte verwacht kan worden. Dit wordt besproken met de zorgaanbieders in Utrecht.’ De pilot duurt in elk geval drie jaar en wordt niet tussentijds gestopt.

Pilot wijkverpleging
Zilveren Kruis heeft de stad Utrecht verdeeld in achttien percelen/kavels. Er zijn vier voorkeursaanbieders uitgekozen na een aanbestedingstraject: Careyn, Buurtzorg, AxionContinu en Leven&Zorg. Zij krijgen elk een aantal kavels: respectievelijk acht , zeven, twee en een. Voorkeursaanbieders spreken een budget af dat ze baseren op een zelf berekend uurtarief. Als er geld overblijft, mogen ze dat houden. Voorkeursaanbieders die zorg leveren in andere wijken (van collega-voorkeursaanbieders) ontvangen 75 procent van het maximum NZa-tarief. De niet-gecontracteerde zorgaanbieders (intussen meer dan vijftig) ontvangen 75 procent van het gemiddelde gecontracteerde tarief. De pilot duurt drie jaar. In Utrecht is de start vertraagd – mede door de rechtszaak die is aangespannen door Careyn – en definitief begonnen op 1 april 2016.

Het volledige artikel leest u in Zorgvisie magazine nr. 3, verschijningsdatum 24 februari 2017.

Eén reactie

  • Anton Maes

    Alle problemen van populatiebekostiging lijken hier samen te komen: wie hoofdverantwoordelijk? wat is de populatie, niet samenvallend met de huisartspopulatie? drie aanbieders: hoofdcontractant, hoofdcontractant buiten de wijk, niet gecontracteerde aanbieder, met ongelijke voorwaarden, budget problemen nu al, savings (zijn er niet, en m.i. ook niet aan beginnen), verschuiven van risico's van verzekeraar naar aanbieder, afspraken ZK- aanbieders, maar geen rekening gehouden met wensen burgers. Want burger zal eigen plan willen trekken. En al die tijdsbesteding om te contracteren inclusief rechtszaken...

Of registreer u om te kunnen reageren.