Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Dossier Transitie langdurige zorg