Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Overzicht epd-systemen in de ggz 2014: USER domineert

Het pakket USER van Impulse Info Systems domineert de markt. Maar liefst een kwart van de ggz-aanbieders gebruikt het. mijnQuarant van PinkRoccade Healthcare volgt op gepaste afstand. De strijd om de derde en vierde positie wordt gestreden door maar liefst vijf leveranciers. Dat komt naar voren in het epd/ggz-IS-overzicht van Jorrit Spee van de Zorginformatiegroep.
Overzicht epd-systemen in de ggz 2014: USER domineert

Met een verschil van 10 procent ten opzichte van de nummer twee - mijnQuarant - staat USER boven aan de ranglijst. 'USER heeft een aantal grote klanten, zoals GGz Centraal, Bouman ggz en GGz Eindhoven, waardoor het beeld verder wordt versterkt', vertelt Spee. USER en mijnQuarant bedienen samen 44 procent van de onderzochte organisaties. Op afstand volgen de epd-systemen Care4, Careweb, MC epd, PlanCare en XmCare/Horizon die samen een marktaandeel van 37 procent hebben.

Pakket (leverancier) Aantal
Aandeel
1. USER (Impulse Info Systems) 27 27 procent
2. mijnQuarant, voorheen PSYGIS Quarant
(PinkRoccade Healthcare)
17 17 procent
3. Care4 (Nedercare) 9 9 procent
4. Careweb (12Care) 7 7 procent
4. MC epd (Medicore) 7 7 procent
4. PlanCare (De Heer Software) 7 7 procent
4. XmCare/Horizon (quCare, voorheen McKesson) 7 7 procent
8. Eigen systeem 5 5 procent
9. CRS (TrompBX) 4 4 procent
10. EZIS (ChipSoft) 2 2 procent

Bekijk het complete marktoverzicht met alle ggz-aanbieders en een interactieve kaart

Achtergrond

In het overzicht is te zien welk ggz-informatiesysteem de 110 leden van koepelorganisatie GGZ Nederland gebruiken. De informatie is door de organisaties zelf aangeleverd of staat openbaar op internet. De vele vrijgevestigde psychologen en psychiaters in Nederland zijn geen lid van GGZ Nederland en zijn daardoor niet terug te vinden in het overzicht.

ChipSoft en andere nieuwkomers

Opvallend in het overzicht is EZIS, het zorginformatiesysteem en epd van ChipSoft. De marktleider in de ziekenhuissector moet in de ggz genoegen nemen met een tiende plek. Spee: 'Ondanks de goede beoordelingen van het pakket in het landelijke REPD-traject heeft de introductie van EZIS in de ggz-markt in 2006 na acht jaar zijn vruchten nog niet afgeworpen.' Hierbij merkt Spee op dat de psychiatrische afdelingen van de ziekenhuizen die EZIS van ChipSoft gebruiken niet zijn meegenomen in dit overzicht omdat zij geen lid zijn van GGZ Nederland.

Careweb en MC EPD, twee andere relatieve nieuwkomers, lijken meer succes te hebben met de toetreding op de ggz-markt. Zij strijden met gevestigde spelers als Care4, PlanCare en XmCare/Horizon om de derde en vierde plek.

Aanleiding

De Zorginformatiegroep heeft het overzicht opgesteld omdat er tot op heden weinig transparantie bestond over het zorginformatiesysteem- en epd-gebruik in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg in Nederland. 'Hierdoor worden de kansen van kennisuitwisseling tussen instellingen niet ten volle benut.' In de ggz-sector vinden veel veranderingen plaats door de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten en de invoering van de basis-ggz. 'Kennisuitwisseling is juist nu belangrijk om de kwaliteit van epd-systemen verder te verhogen. Een kwalitatief goed epd-systeem draagt namelijk bij aan de kwaliteit en efficiëntie van de zorg omdat het de zorgprofessional kostbare tijd bespaart die kan worden geïnvesteerd in zorg.' De kwaliteit en efficiëntie-effecten van epd-systemen zijn niet terug te vinden in het huidige overzicht maar Spee sluit dit voor de toekomst niet uit: 'Begin 2015 lanceert de Zorginformatiegroep EPDmeter.nl, een initiatief om de kwaliteit en efficiëntie-effecten van epd-systemen transparanter te maken.'

 

 

7 reacties

 • Esther Nieuwenhuizen

  Dag Jorrit, dank voor je reactie. GGZ Kernformulier is inderdaad een succes. Uiteraard bieden wij onze partners graag een volledige oplossing, dus ook integraal op de verantwoording. We zijn daar echter bewust niet allereerst mee begonnen (niet zozeer corebusiness). Momenteel realiseert Novire echter op verzoek van haar partners wel degelijk aan de match met de landelijke gegevensstandaarden.

 • @Novire: Het GGZ kernformulier PerspeKtief klinkt zeer interessant. Daar zou ik graag wat meer informatie over verkrijgen. Ik kan me wel vinden in je laatste zin. Ik vind echter wel dat een EPD-systeem meer moet zijn dan een tool voor het bijhouden van een dossier. Vrijwel alle EPD-systemen van nu combineren dossiervoering (het faciliteren van verantwoorde/methodische zorg) met productieregistratie en -declaratie (het verantwoorden van zorg).

 • @mishadesterke: Je vraag 'Is bekend hoe gebruikers deze systemen ervaren?' is een hele boeiende. Zelf hoop ik in een volgende versie van dit overzicht dit soort informatie aan het overzicht te kunnen toevoegen. Begin 2015 lanceert de Zorginformatiegroep epdmeter.nl. Dit wordt een website waarop zorgprofessionals eenvoudig en anoniem kunnen aangeven wat ze van het EPD-systeem vinden waarmee ze dagelijks werken en in hoeverre het EPD-systeem ze helpt administratietijd te besparen. Wanneer genoeg zorgprofessionals hun beoordeling achter laten, kan een beeld worden afgeleid van hoe gebruikers de verschillende systemen ervaren.
  De markt van de vrijgevestigden heb ik in het onderzoek helaas niet goed kunnen onderzoeken. De website openzorg.net heb ik net voor de eerste keer bezocht en het lijkt me een prachtige tool om de keuzevrijheid van patiënten te vergroten.

 • ErPowin, mishadesterke en Novire bedankt voor jullie reacties. Hieronder, verdeeld over 3 posts, mijn reacties.

  @ErPowin: Wellicht is het leuk om in de iGGZ eens te bespreken hoe we het GGZ-EPD overzicht nog waardevoller kunnen maken. Ik denk bijvoorbeeld aan toevoegen van FTE- of omzetinformatie per organisaties. Ook zou ik graag het overzicht met meer organisaties uitbreiden zodat niet alleen de leden van GGZ Nederland erin terugkomen, maar bijvoorbeeld alle GGZ-aanbieders met meer dan bijvoorbeeld 10 FTE.

 • Esther Nieuwenhuizen

  Ook het GGZ kernformulier PerspeKtief (idee is een co-creatie van St. PerspeKtief te Delft en Novire) is veelbelovend! Kernformulier is een unieke variant van een onderdeel van de Qsuite van Novire.

  Dit systeem is allereerst een methodisch instrument met behulp waarvan klanten en medewerkers een ander (keukentafel) gesprek voeren. Metingen van zelfredzaamheid, ambitie en urgentie (vragenlijsten van het CTOW) zijn geheel geïntegreerd in het systeem aan de hand van de 9 leefgebieden en/of de prestatievelden van de WMO.

  Ook komt Kwaliteit van Leven, Gezondheidswinst en de mate van Participatie op gestandaardiseerde wijze in beeld; uiteraard op basis van uitkomsten.
  Een ander interessant detail is dat er een gevalideerd denkmodel (Improvement Model) aan de inrichting van het totale systeem ten grondslag ligt. Een en al Kennis en Service by Software...

  Het electronisch dossier is uiteindelijk -oneerbiedig gezegd- slechts een logisch voortvloeisel van het methodisch instrument...

 • mishadesterke

  Interessant om te lezen dat zoveel GGZ instellingen met EPD systemen werken. Is bekend hoe gebruikers deze systemen ervaren?

  Er ontstaan steeds meer initiatieven voor de vrijgevestigde psychologen en psychiaters, een markt waarin we zelf, met www.openzorg.net, aan het pionieren zijn. Input van psychologen is zeker gewenst.

 • ErPowin

  Aardig overzicht dat een beeld schetst van een verdeeld landschap. Ik wil overigens benadrukken dat meer en meer de samenwerking wordt gezocht op het gebied van ICT, Architectuur en informatisering in gremia als i-GGZ, Referentiearchitectuur voor de GGZ (Domeinenmodel), samenwerkingsvormen rond e-health leveranciers, gebruikersverenigingen van bestaande aanbieders en het delen van nieuwe inzichten zoals GGZ Friesland die heeft op het EPD en de applicatieve ondersteuning daarvan. Maar het kan altijd nog meer samen!

Of registreer u om te kunnen reageren.