Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Uitwisseling tussen ziekenhuizen vanaf 2016’

Radboudumc wil vanaf 2016 direct communiceren met epd’s van andere Nederlandse ziekenhuizen. Op dit moment kan het ziekenhuis al wel medische informatie met buitenlandse ziekenhuizen delen. Laurens de Groot, projectmanager Transmurale Informatieuitwisseling en Chief Medical Information Officer Ronald Petru vertellen over de Epic-module Care Everywhere in het Radboudumc.
‘Uitwisseling tussen ziekenhuizen vanaf 2016’
Foto: radboudumc

Het universitaire ziekenhuis maakte tijdens de Nijmeegse Vierdaagse bekend dat zij de module Care Everywhere in het zis/epd Epic hebben geactiveerd waardoor gegevensuitwisseling met andere ziekenhuizen met dezelfde module mogelijk is. Vooralsnog gaat het om enkele tientallen ziekenhuizen in Amerika en Canada. De kans is daardoor nu nog klein dat Care Everywhere wordt gebruikt, erkent De Groot. 'Aan de andere kant zien we dat in rap tempo nieuwe Epic-ziekenhuizen de module in gebruik nemen. Singapore en Denemarken timmeren bijvoorbeeld hard aan de weg. Het Radboudumc is nu nog het enige aangesloten ziekenhuis in Nederland, maar de verwachting is dat andere ziekenhuizen snel volgen.'

Zorgbreed uitwisselen

Care Everywhere is een module binnen Epic om informatie uit te wisselen tussen het eigen systeem en het systeem van andere zorgorganisaties. Om de uitwisseling mogelijk te maken, moeten patiënten vooraf of ter plekke toestemming geven. Wanneer een Nederlandse patiënt vervolgens in een Amerikaans Epic-ziekenhuis belandt, kan de Amerikaanse arts, na toestemming van de patiënt, het dossier van de Nederlandse patiënt inzien. De arts heeft dan toegang tot onder andere anamnese, lab-uitslagen en medicatiegeschiedenis. Beelden worden nog niet uitgewisseld, maar dat wordt wel mogelijk in de nabije toekomst. Vooralsnog werkt de uitwisseling alleen tussen Epic-ziekenhuizen, maar dat verandert in de toekomst. 'Het is absoluut niet de bedoeling om ons te beperken tot Epic-ziekenhuizen. We verwachten begin volgend jaar meer te kunnen vertellen over uitwisseling met niet-Epic ziekenhuizen.'

Nut van uitwisseling

Petru is naast CMIO ook kinderarts en legt uit waarom uitwisseling tussen ziekenhuizen belangrijk is voor de zorg. 'Deze manier van uitwisselen verhoogt de kwaliteit van zorg, maakt de uitwisseling efficiënter en ook de privacy wordt beter gewaarborgd. In Nederland zijn acht IC's voor kinderen. Stel je voor dat een kind wordt overgeplaatst vanuit een ander ziekenhuis. De arts schrijft een samenvatting van circa drie pagina's en voegt daar een schijfje aan toe met de beelden. De kans is groot dat niet alle benodigde informatie wordt overgedragen. Digitale uitwisseling is wel volledig waardoor de arts een heel goed beeld krijgt van zijn nieuwe patiënt. Los daarvan is het duurzamer omdat we geen papier of schijfjes meer gebruiken. Het bespaart tijd omdat artsen geen brieven meer hoeven te typen en het is veiliger omdat de informatie niet kwijt kan raken of ergens blijft liggen.'

Externe expertise

De digitale uitwisseling maakt het voor artsen ook makkelijker om externe expertise in te schakelen, zowel in Nederland als in het buitenland. Petru: 'Met toestemming van de patiënt kunnen we eenvoudiger de grootste specialisten om raad vragen als dat nodig blijkt. AMC en VUmc stappen bijvoorbeeld ook over op Epic en het zou heel waardevol zijn als we straks de mogelijkheid hebben om eenvoudig en volledig informatie uit te wisselen.'

Ingewikkeld

Aan de internationale uitwisseling tussen ziekenhuizen zitten wel haken en ogen waar goed over nagedacht moest worden. Stukken Nederlandse tekst zullen door anderstalige artsen niet altijd begrepen worden. Door te werken met standaarden probeert het Radboudumc deze problemen tot een minimum te beperken. Daarnaast worden de contactgegevens vermeld zodat artsen altijd navraag kunnen doen. Verder moet op juridisch vlak ook alles goed besproken worden tussen ziekenhuizen en de privacy moet gewaarborgd zijn. Voor het Radboudumc is dit een absolute voorwaarde om medische gegevens internationaal uit te wisselen.

Meer over digitalisering in het Radboudumc

Ronald Petru vertelde eerder op Zorgvisie over de implementatie van Epic, de andere manier van werken die Epic vereist en het behalen van de HIMMS level 7 award.
Bekijk de artikelen

4 reacties

 • René Verhoeven

  Dat is in elk geval een stap van 'EZD' naar EPD. Of in elk de tussenstap naar 'EZenD'. Ofwel van 'Electronisch Ziekenhuis Dossier' naar een elektronisch dossier waar meerdere zorginstellingen gebruik van maken. Om het daadwerkelijk de naam van de patiënt te laten dragen zouden we qua visie en techniek nog stappen verder moeten zijn.

 • Hans ter Brake


  Mij lijkt belangrijk dat we 'de keten' faciliteren. De oudere cliënt of patiënt beweegt vooral regionaal tussen huisarts, VVT of GZ en één of enkele ziekenhuizen. En dat gaat steeds sneller - in de VVT krijgen we bijvoorbeeld cliënten terug die heel kort in het ziekenhuis zijn geweest. Er is nog maar zelden sprake van geautomatiseerde gegevensoverdracht (vv). Om maar niet weer te spreken van de problematiek met medicatie. Wellicht geeft bovenstaande nieuwe impulsen ook op deze processen.

 • WilliamGoossen

  in het project openMedicine werkt NEN aan een deel van de oplossingen, oa. door een framework van standaarden te beschrijven. Een dergelijk framework van standaarden wordt op 3 september in Delft gepresenteerd. U kunt zich nog opgeven. 
  www.NEN.nl .

 • WilliamGoossen

  Dat is interessant. In de EU projecten epSOS voor de eSummary en ePrescription is veel ervaring opgedaan met uitwisseling binnen Europa. Naast dat de (internationale) standaarden niet altijd overal worden toegepast, komt men ook lokale / landeijke varianten tegen. De mappings zullen onderhouden moeten worden. Dit geldt vooral ook tussen verschillende instellingen die dezelfde systemen gebruiken. Dus Epic <-> Epic is soms moeilijker dan Epic <-> iets anders. Dit omdat ieder het naar eigen zin inricht. Wat ook blijkt is dat de context heel erg verschillend kan zijn. Een voorschrijver in land A heeft niet altijd dezelfde rechten als in land B.
  Een tweede project: TrilliumBridge richtte zich op uitwisselen van HL7 v3 CDA's tussen epSOS gebruikers en in de VS Meaningful Use stage 2 ziekenhuizen. Hier blijkt dat hoewel met beide bv. allergieen en labuitslagen uitwisseld in (qua versie verschillende)  HL7 v3 CDA formaten, er toch veel niet op elkaar is afgestemd. Dit zijn belangrijke verkenningen waar het Radboud wellicht studie van moet maken. In beide gevallen is het niet de technologie, maar de semantiek en context die de issue vormen.

Of registreer u om te kunnen reageren.