Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Transitie in Rotterdam loopt op rolletjes

De transitie van de langdurige zorg verloopt in Rotterdam gestaag. Met de Gouden Standaard zijn kwaliteit van zorg en medewerkers voorlopig beschermd. Toch zijn er wel partijen die roet in het eten kunnen gooien, zegt Marco Florijn (PvdA), wethouder werk, inkomen, zorg en bestuur in Rotterdam.
Transitie in Rotterdam loopt op rolletjes
Foto: ANP - Roel Rozenburg

De Gouden Standaard is een zorgakkoord tussen gemeente, zorgwerkgevers en vakbonden over de kwaliteit van zorg en de werkgelegenheid. De afspraken zorgen voor meer ruimte bij alle partijen om de transitie goed te laten verlopen. 'De Gouden Standaard is overigens niet alleen bruikbaar binnen Rotterdam. Het staat andere gemeenten vrij om het plan te kopiëren en zelf toe te passen', zegt Florijn.

Budget

'We balen er wel van dat het budget nog niet helder genoeg is. Daarom bereiden we scenario's voor bij verschillende budgetten. Dat maakt het complexer, maar noodzakelijk. Wachten tot het staatsblad met uitsluitsel komt, kan niet. Ik adviseer andere gemeenten dan ook om zorginstellingen vooraf duidelijkheid te geven over de maatregelen, anders gaan zij van te voren mensen ontslaan om zekerheid te krijgen. Wij hebben de garantie afgegeven dat de huidige instellingen zorg morgen blijven leveren in 2015 en 2016. Zij krijgen daardoor de zekerheid dat ze niet alles verliezen. Natuurlijk kunnen er kleine wijzigingen optreden, maar die zijn te overzien. Het is belangrijk dat instellingen geen extreme maatregelen hoeven te nemen om te overleven. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg en het personeel. Het zorgt onnodig voor onrust. We zijn hier al een paar jaar mee bezig. Bijna twee jaar gelden hebben we de huishoudelijke ondersteuning omgevormd. Onze ervaringen hiermee benutten we om de transitie goed te laten verlopen', aldus Florijn.

Roet in het eten

Voor de toekomst van de transitie hoopt Florijn dat er snel meer duidelijkheid komt. 'Accountants gaan de wet straks allemaal interpreteren. Het is niet te hopen dat zij straks de jaarrekeningen van instellingen afkeuren na het lezen van stukken uit de Tweede Kamer. Daarom is het belangrijk dat de Kamer veel duidelijkheid verschaft zodat wij goed weten waar we aan toe zijn. Die extra onrust brengt enkel de transitie in gevaar.' Daarnaast hoopt Florijn dat de inspecties gepaste afstand houden. 'Het helpt niet als zij allerlei extraatjes bedenken om ons te controleren. Dat zorgt alleen maar voor extra ongeregeldheden.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?
Bekijk het dossier

Verkiezingen en de nieuwe wethouder

Mocht Florijn na de verkiezingen zelf geen wethouder worden, dan hoopt hij op continuïteit van bestuur. 'We hebben in december de uitgangspunten vastgesteld bij ons in de gemeente. De volgende wethouder kan hier het best op doorborduren en in mei/juni kijken of alles nog klopt. Eventueel wat kleine aanpassingen maken, maar de grote lijnen laten staan. De opvolger kan werken met wat er ligt en daarbinnen is genoeg ruimte om een politiek accent te leggen. Nu komt ook de tijd waarin we gaan zien waar we van gaan balen en wat er veranderd moet worden, dus het wordt nog interessant genoeg.'

Uitstel decentralisatie geen issue

Binnen de Rotterdamse gemeenteraad zijn vrijwel alle partijen het eens over de decentralisatie. Opmerkelijk is dat de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge van onderwijs, jeugd en gezin zich deze week schaarde achter het standpunt van Mona Keijer (CDA) over uitstel van de decentralisatie van AWBZ en Wmo. Maar Florijn maakt zich geen zorgen. Hij denkt dat het gaat over een verkiezingsstunt. 'Als hij tegen is, moet hij na de verkiezingen in de oppositie zitten.'

Transitie in Rotterdam

In Rotterdam wordt er momenteel druk geëxperimenteerd met wijkteams waarbij goed gekeken wordt wat werkt en wat niet. Ieder team heeft eigen accenten op basis van de samenstelling van de buurt. Voor de langdurige zorg wordt gekeken naar versterking van de eerste lijn en samenwerking met de tweede lijn. Florijn vertelt over de gesprekken die momenteel gevoerd worden met zorgverzekeraars over de samenwerking. 'Dat verloopt goed en zij sluiten goed aan op de structuur in de gemeente. Met de ggz moeten we overigens nog wel een goede samenwerking organiseren.' Verder noemt Florijn de Participatiewet belangrijk. 'We moeten het werk goed in blijven richten omdat het veel ondersteuning biedt aan mensen die dat nodig hebben.' Tot slot is binnen Rotterdam een zorgombudsman aangesteld die de transitie in de gaten gaat houden.

Lees ook over de andere zorgwethouders

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, biedt Zorgvisie ruimte aan wethouders om hun visie op de transitie te geven:

Lenie Scholten (GroenLinks, Eindhoven) - 'Hou de eigen bijdrage voor de Wmo in de gaten'

Bob Bergkamp (CDA, Breda) - Onverantwoord thuis wonen

Eén reactie

  • FJJ Conijn

    Hoe de transitie verloopt kun je pas weten op het moment dat je een kwaliteitsmeting Ouderenzorg hebt gedaan vóór en na de transitie (zoals ook de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg adviseerde), en daar de kosten tegen afzet.

    Ik denk wel dat Rotterdam zijn best doet en goede stappen heeft gezet, maar of daarmee de kwaliteit van ouderenzorg behouden blijft en hoe het zit met de kosten, dat blijft voorlopig koffiedik kijken. En zal altijd koffiedik kijken blijven zonder behoorlijke meting.

    Verder zijn er veel (andere) redenen om aan te nemen waarom landelijk gezien het kabinetsbeleid inderdaad zal leiden tot een chaos in de ouderenzorg. Zie voor die redenen, en hoe de overheveling wel vorm en tijdpad gegeven zou moeten worden http://bit.ly/1d9FqjQ (eigen site). De regelmatige lezer van deze site al bekend, maar wellicht dat een Rotterdammer -- of PvdA'er -- nieuw is hier.

Of registreer u om te kunnen reageren.