Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Kwaliteit verpleeghuiszorg blinde vlek voor bestuurders

Ruim een derde van de bestuurders in verpleeghuizen heeft geen beeld van de kwaliteit van de organisatie. Een even groot aantal heeft bovendien moeite met het werken volgens vaste methoden, meldt de IGZ.
Bestuur-ouderenzorg-Fotolia-400.jpg
Fotolia.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg bekeek het afgelopen jaar 150 verpleeghuizen. Daarbij kwam niet alleen naar voren dat de kwaliteit van zorg in veel van deze instellingen onder de maat is, maar ook dat bestuurders geen zicht hebben op de geleverde kwaliteit. De IGZ: ‘Veertig procent van de bestuurders had nog geen duidelijke ‘kwaliteitsfoto’ van de organisatie en had daarmee onvoldoende in beeld wat er wel en niet goed ging in de dagelijkse zorg voor cliënten. Op die manier lukte het ook niet om op de goede dingen aan te sturen en verbeteringen van kwaliteit van zorg vast te houden. De sturing door bestuurders op kwaliteit en veiligheid in de verpleegzorg is onvoldoende.’

Vaste methoden verpleeghuiszorg
Als gevolg daarvan wordt er in de verpleeghuiszorg niet genoeg gewerkt volgens vaste methoden, schrijven de onderzoekers in het rapport. Instellingen blijven terugvallen in hun verbetertraject en lopen daardoor een groter risico op onveilige zorg, omdat ze geen systematische oplossingen hebben. ‘Nog steeds krijgt de inspectie veel meldingen binnen die te maken hebben met medicatiefouten, vrijheidsbeperkende maatregelen en onduidelijke afspraken in cliëntendossiers.’

Aansturen op kwaliteit
Ruim een derde van de instellingen die de IGZ bekeek stuurde te weinig aan op kwaliteit en veiligheid van zorg. Bijna de helft meldde calamiteiten niet consequent bij de Meldingen Incidenten Commissie of gebruikte de informatie over meldingen niet om de kwaliteit te verbeteren. Een positief punt vond de IGZ dat er door bestuurders goed werd gestuurd op het leren van cliëntervaringen. Bij 91 procent van de 150 instellingen werden die ervaringen ingezet om de kwaliteit te verbeteren.

Dossier ouderenzorg
In het dossier ouderenzorg draait het om langer thuis wonen, verpleeghuizen en gezond blijven. Lees meer.

5 reacties

 • gerbengvandijk@gmail.com

  Is dit kwaliteitsjournalistiek van Zorgvisie? De kop en intro spreken van een derde van de bestuurders, terwijl dit blijkt te gaan over de instellingen waarop scherper toezicht is ingesteld.... Uitspraak doortrekken naar de sector als geheel gaat mij erg ver.

 • Carline Dignum

  Kunnen we niet beter met elkaar kijken waar het over gaat! Nml de zorg voor mensen die hun leven lang gewerkt en/of gezorgt hebben en nu afhankelijk zijn van anderen. Hoe zou u zelf willen dat u wordt behandeld?
  Alle artikelen en bevindingen staan bol van de 'lege' woorden! Wat wordt bedoelt met kwaliteit, welke kwaliteit en voor wie? Bedenkt (en dat gaat zeker op voor de overhead) het gedrag dat je beloond krijg je!!!!

 • aaltd

  Waar letten deze (meestal duurbetaalde) bestuurders dan WEL op??

 • nollen kneepkens

  KlachtConsult
  De klachtenfunctionaris die de Wkkgz verplicht stelt per 1-1-2017 kan een belangrijke bijdrage leveren om de geleverde kwaliteit en de verwachtingen van de zorgvrager en zijn naasten te ' managen". Maar het werkt alleen als, inderdaad, de leidinggevenden op alle niveaus er aandacht voor hebben om het klachtbeleid te maken tot kwaliteitsinstrument.

 • Teceer

  het is natuurlijk bedroevend dat bestuurders (te) weinig weten over het werk van hun medewerkers op de werkvloer, een van de successen wellicht van de invoering van marktwerking met haar nadruk op management en cijfers.
  dit is vooral ernstig, omdat ze daarmee mogelijk ook (te) weinig zicht hebben op de essentiële indicatoren voor de kwaliteit van dat werk en zich vasthouden aan in cijfers uit te drukken indicatoren, die daarvan maar een deel, en niet altijd het belangrijkste, weergeven.
  het blijft daarom voor leidinggevenden, op alle niveaus, van belang regelmatig op de werkvloer te zijn, te blijven kijken hoe de bewoners/patiënten/cliënten hun verblijf, en de hen geboden zorg, ervaren en te blijven zoeken naar mogelijkheden die inderdaad uiterst subjectieve kwaliteitsaspecten in hun presentaties te verwerken.

Of registreer u om te kunnen reageren.