Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Registratielast medisch specialisten loopt de spuigaten uit

Medisch specialisten klagen steeds meer over de bureaucratische rompslomp van kwaliteitsregistraties. ‘De hoeveelheid kwaliteitsregistraties en -indicatoren is net een uitdijend heelal’, zegt Marcel Daniëls, bestuurslid van de Federatie van Medisch Specialisten. ‘We moeten zoeken naar een beperking.’
Registratielast medisch specialisten loopt de spuigaten uit
Foto: © iStock

2015 is door minister Schippers uitgeroepen tot het jaar van de transparantie. Levert dat nu ook echt wat op? De ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor dertig aandoeningen ligt volgens de Federatie van Medisch Specialisten op schema, zo valt te lezen in een achtergrondverhaal in het oktobernummer van Zorgvisie Magazine.

Registratielast medisch specialisten

Maar daarmee is niet alles gezegd. Een groeiend probleem is de toenemende registratielast die de diverse kwaliteitsregistraties met zich meebrengen voor medisch specialisten en ziekenhuizen. 'Medisch specialisten klagen flink over de toenemende registratielast', zei ict-manager Lex Pater uit het Flevoziekenhuis op een bijeenkomst in september over transparantie, georganiseerd door het Consortium Kwaliteit van de samenwerkende academische ziekenhuizen. 'Medisch specialisten willen wel bijdragen aan deze kwaliteitsindicatoren, maar het kost ze steeds meer tijd. Tijd die ze liever aan de patiënt willen besteden. Ze vragen steeds meer om automatisering van de registraties om tijd te besparen.'

Te veel kwaliteitsregistraties

Volgens Pater speelt dit landelijk. Andere aanwezigen beaamden dat. Bestuurders en medisch specialisten die ik de afgelopen weken sprak, erkenden dat de groeiende registratielast een hoofdpijndossier is. Navraag leert dat ook de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) vindt dat medisch specialisten wel erg veel kwaliteitsinformatie moeten aanleveren aan externe partijen. Bestuurslid Marcel Daniëls somt ze op: 'De registraties van Zichtbare Zorg lopen gewoon door. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft zijn basisset van tien kwaliteitsindictatoren. En dan zijn er nog de registraties van het Integraal Kankercentrum Nederland, geboortezorg en DICA. Maar het loopt wel een beetje uit de hand. Zeker als medisch specialisten aan diverse registraties meedoen.'

Nut en noodzaak van kwaliteitsregistraties

Afschaffen van de kwaliteitsregistraties is echter geen optie, stelt Daniëls. 'Je kunt niet zonder. Je moet weten als medisch specialist waar je staat. De kwaliteitsregistraties zijn nodig om te verbeteren en om van elkaar te leren. De vraag is wel hoeveel registraties en indicatoren je nodig hebt. Op dit moment is dat een uitdijend heelal en ik vind dat we moeten zoeken naar een beperking. Dus geen vijftig items per aandoening maar alleen die onderdelen die zeggingskracht hebben over de kwaliteit. Specialisten moeten daar ook zelf knopen over doorhakken.'

Slimme IT biedt uitkomst

Verder moet slimmer registreren uitkomst bieden. Via digitale koppeling aan het elektronische patiëntendossier (epd) kan veel informatie automatisch worden gegenereerd. Dat klinkt mooi, maar de praktijk is volgens IT-expert Lex Pater weerbarstig. 'De zorg heeft nog een lange weg te gaan. Een ziekenhuis-epd moet aangepast worden om de relevante data gestructureerd in te voeren en op te slaan. Dan pas kan het geautomatiseerd eruit gehaald worden, en wordt dubbel registreren vermeden.  Het traject "registreren aan de bron" zal uitkomst bieden, maar het duurt nog jaren voordat daarvan de voordelen worden geplukt.'

Automatiseren is duur

Maar aan slimmer registeren hangt wel een prijskaartje. Op de NFU-bijeenkomst vertelde een IT-manager van het LUMC dat het 1200 manuren per registratie kost. Als een ziekenhuis daarvoor externen inhuurt, kan de rekening oplopen tot wel circa 120.000 euro om één DICA-registratie te verwerken in de automatiseringssystemen van het ziekenhuis. En als ziekenhuizen aan tien of meer registraties mee doen, dan gaat het om grote bedragen. De vraag is wie die betaalt. Daniëls wijst op het feit dat de DICA-registraties ook hebben laten zien dat er uiteindelijk op zorgkosten wordt bespaard. 'Dat levert de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de maatschappij als geheel voordeel op. Op dit moment worden de kosten voor registraties veelal gedragen door meerdere partijen. Dat neemt niet weg dat registraties goedkoper moeten kunnen. We zitten nu in een tussenfase op weg naar slimmer registreren. Daar moeten we doorheen.'

Congres het Medisch Specialistisch Bedrijf - Genezen en besturen combineren!

Heeft het Medisch Specialistisch Bedrijf de samenwerking in het ziekenhuis alleen maar lastiger gemaakt, of biedt het ook kansen? Wat zijn the lessons learned na één jaar integrale bekostiging? Dat is de vraag die centraal staat tijdens dit seminar, dat Zorgvisie op 26 november organiseert samen met de Federatie van Medisch Specialisten. Lezingen en interviews met Hans Schoo, directeur-generaal IGZ, Michel van Schaik (Rabo-bank), Hein Abeln (Twynstra Gudde), Piet Batenburg (CEO Catharina Ziekenhuis) en Sander Pluijm (Volvo Ocean Race). Met Pauline Meurs als dagvoorzitter.

Eén reactie

  • BibliotheekIKNL

    IKNL herkent dat de registratielast in de zorg, meer speciaal in de kankerzorg, toeneemt. Naast de neiging om steeds meer zorgindicatoren in kaart te willen brengen, is het noodzakelijk om de effectiviteit van en financiële belasting door nieuwe, dure antikankermiddelen snel vast te leggen en te rapporteren.
    In de oncologie voeren we met behulp van instellingssubsidie van VWS de Nederlandse Kankerregistratie, waarin IKNL alle kankerpatiënten vanaf diagnose, geanonimiseerd, volgt. Slimme IT biedt op termijn uitkomst om de registratiedruk te verminderen. Maar nu al ondersteunen we medisch specialisten door IKNL-datamanagers de benodigde data te laten verzamelen in de NKR. Dit zijn data die voor meerdere doeleinden kunnen worden gebruikt: ‘openbaar kunst bezit onder voorwaarden’. Op deze manier helpen we om de registratiedruk voor specialisten in de oncologie te verminderen of in ieder geval niet te doen toenemen.
    Peter Huijgens

Of registreer u om te kunnen reageren.