Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Van Rijn mikt op gefaseerde invoering Wlz

De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Langdurige zorg (Wlz) zal pas na het zomerreces zijn afgerond. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS zet in op een gefaseerde invoering. Bij het CIZ verliezen circa 650 medewerkers hun baan.
Van Rijn mikt op gefaseerde invoering Wlz

Van Rijn schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat uiterlijk in november duidelijk moet zijn of de Wlz per 1 januari 2015 in werking treedt. De afhandeling in de Tweede Kamer duurt langer dan verwacht. Die zal pas na het zomerreces (van vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september) zijn afgerond.

Gefaseerde invoering Wlz

Als het lukt de wet uiterlijk in november door het  parlement te loodsen, dan zal de Wlz gefaseerd worden ingevoerd. Dat betekent dat er per 1 januari 2015 geen wezenlijke veranderingen worden doorgevoerd in de bekostiging van zorg (zzp-bekostiging), de regionale zorgkantoorindeling, de AZR-registratie en de zorginkoop.

Afgeslankt AWBZ lijkt op Wlz

Mocht het onverhoopt niet lukken de Wlz op tijd in te voeren, dan wordt de AWBZ in afgeslankte vorm voortgezet. Van Rijn gaat er namelijk van uit dat het wel lukt om de Wmo 2015 en de Jeugdwet per 1 januari 2015 in werking te laten treden. De versmalde AWBZ zal 'in materiële zin zoveel als mogelijk lijken op de Wlz'.

CIZ gehalveerd

Zo zullen de geplande veranderingen in de indicatiestelling sowieso per 1 januari 2015 doorgaan. Indicatiestelling per mandaat verdwijnt. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gaat op een nieuwe, meer persoonlijke manier indiceren. Bij binnenkomst van de aanvraag bij het CIZ vindt er direct triage plaats. Daarbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden van cliënten. Het CIZ indiceert niet langer naar zorgzwaarte, maar stelt een zorgprofiel vast. De zorgaanbieder bepaalt samen met de cliënt welke zorg daarbij het beste past. Van Rijn verwacht dat het CIZ veel minder werk heeft in de vernieuwde indicatiestelling. Hij schat dat ongeveer de helft van de 1300 medewerkers hun baan kwijtraken.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (WLZ). Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging? Bekijk het dossier

2 reacties

 • fred

  Geachte lezer,
  De zorg dient toegankelijk,bereikbaar,betaalbaar en kwalitatief goed te zijn voor iedereen.
  U bent het met mij eens?
  Het lijkt me de moeite waard dat de staatssecretaris eens kijkt op www.stgeerstelijnsklinieken.nl
  Vriendelijke groet.

 • het kan beter

  Staatssecretaris Van Rijn voert met z'n zorgbeleid hoog irritant beleid. Alles snel. Alles half. Alles slecht. Alles in grote onzekerheid. Alles met veel ontslagen medewerkers. Alles rond financiering van zorg staat op de tocht. Alles wat de gemeente doet rammelt aan alle kanten. Alles waar een zorgklant om vraagt komt in een discussie terecht. Alles wat de uitvoerder moet doen staat op de tocht. Dank Van Rijn, huize PvdA. Deze socialist brengt grote schade toe aan de samenleving, m.n. de ouderenzorg!

Of registreer u om te kunnen reageren.