Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Verzekeraars splitsen wijkverpleging op’

De manier waarop verzekeraars de wijkverpleging inkopen, leidt tot twee soorten wijkverpleegkundigen. Eén voor regelwerk en één voor directe zorgverlening. Beroepsorganisatie V&VN trekt aan de bel. ‘Dit hebben we niet afgesproken.’
‘Verzekeraars splitsen wijkverpleging op’
Foto: ANP Photo

Wijkverpleegkundigen vrezen dat er niets terechtkomt van de brede generalistische invulling van hun baan, zoals bij de transitieakkoorden is afgesproken. Dat heeft te maken met de nadere uitwerking door de zorgverzekeraars in hun inkoopbeleid. Voor de financiering van de wijkverpleging bestaan twee segmenten: de wijkgebonden zorg (S1) en de daadwerkelijke zorgverlening (S2). Bij S1 gaat het om activiteiten in de wijk die niet zijn terug te leiden tot één verzekerde. Bijvoorbeeld: deelname aan sociale wijkteams van gemeenten en overleg met regionale zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars. Bij S2 gaat het om zorg die wel is terug te leiden tot één verzekerde. Verpleegkundigen die deze taak uitvoeren, bekijken bijvoorbeeld hoeveel zorg mensen nodig hebben en voeren dat ook uit.

Onafhankelijkheid wijkverpleegkundige

De beroepsorganisatie van verpleegkundigen V&VN krijgt signalen van bezorgde leden dat zorgverzekeraars S1 en S2 bij verschillende zorgaanbieders inkopen. Verzekeraars vrezen dat de wijkverpleegkundige in de wijkteams niet onafhankelijk zullen zijn in de toewijzing van klanten aan zorgaanbieders en hun eigen werkgever zullen bevoordelen. Door het inkoopbeleid dreigen er twee soorten wijkverpleegkundigen te ontstaan. Eén die regelwerk doet in de wijk, en niet betrokken is bij de directe zorgverlening, en één die vooral patiënten behandelt.

Professionele autonomie wijkverpleging

Volgens V&VN-woordvoerder Francis Bolle zijn de twee taken niet op te splitsen en horen ze door één en dezelfde persoon te worden gedaan. 'Er is juist afgesproken dat wijkverpleegkundigen die de zorg verlenen meer aandacht moeten hebben voor welzijn. Het hoort dus bij hun werk dat ze de weg kennen in het sociale domein van gemeenten. Dit inkoopbeleid doorkruist de nieuwe manier van werken die bij de transitie hoort. De nieuwe wijkverpleegkundige is een brede generalistische functie, waarin vertrouwen in de professionele autonomie het uitgangspunt vormt. Die ontwikkeling moeten we niet gaan dichtspijkeren met allerlei regels. De onafhankelijkheid van wijkverpleegkundigen is gegarandeerd als ze werken volgens de professionele beroepsstandaarden.'

Impactanalyse V&VN

De beroepsorganisatie kaart deze problematiek aan in het overleg met de transitiepartners over de langdurige zorg. Daarin zitten naast V&VN de verzekeraars, gemeenten, patiëntenorganisaties en het ministerie van VWS. V&VN gaat op korte termijn een impactanalyse doen onder haar leden om precies in kaart te brengen wat er in het land aan de gang is. Nu is de zorginkoop nog volop gaande. 'Dit hoort bij de zoektocht naar de beste uitwerking van de transitieakkoorden.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (WLZ). Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging? Bekijk het dossier

7 reacties

 • Sebastiaan

  Wel heel naïef van Willie Velinga om te veronderstellen dat wijkverpleegkundigen niet naar hun eigen thuiszorgorganisatie zouden doorverwijzen. Transferverpleegkundigen moeten inderdaad de patiënt naar zijn/haar voorkeur vragen maar dat is op veel plaatsen absoluut niet aan de orde. Het gaat soms zelfs zover dat patenten die een duidelijke voorkeur uitspreken, van transferverpleegkundigen te horen krijgen, dat doen wij hier(in het betreffende ziekenhuis) niet wij hebben daar duidelijke afspraken over. Droomt u vooral verder over onafhankelijke opstelling ten opzichte van de eigen werkgever.

 • Rob

  Is het CIZ uit de ambulante zorg gehaald, en dan krijgen we dit. Dat wantrouwen is bijzonder sterk en misschien ook wel terecht. Maar was het dan wel duidelijk dat het CIZ het zo slecht deed? En zijn we nu werkelijk beter af?

 • Henk

  Wat is nu het probleem? Een deel van de wijkverpleegkundigen wil helemaal geen regiserende rol of iets dergelijks. Toch mooi dat er ook plaats is voor mensen die willen verplegen? Volgens mij sluiten de verzekeraars zo prima aan op het aanbod.

 • Teceer

  de structurele fout blijft, dat zorgverzekeraars rechtstreeks en grootschalig zorg inkopen, terwijl die kleinschalig en gedecentraliseerd geleverd moet worden. de eigenlijke afnemer, de patiënt (cliënt) staat daarbij feitelijk buitenspel.

  ik vraag me daarbij steeds weer af of het hele inkoop- en aanbestedingsproces (dat vaak zo groot is dat het ook nog Europees moet) niet beter vervangen kan worden door directe inkoop door de individuele patiënt (cliënt), enerzijds geadviseerd door zijn arts(en) en andere zorgaanbieders, anderzijds door hun verzekeraar.

 • Willie Velinga

  Waarom denken de zorgverzekeraars toch dat wijkverpleegkundigen de klanten gaan toewijzen aan een thuiszorgorganisatie? De zorgvrager moet naar zijn/haar voorkeur gevraagd worden! Dit moeten de transfetverpleegkundigen in het ziekenhuis ook doen als patiënt naar huis gaat en nog thuisverpleging&verzorging nodig heeft.

 • Dietske

  Dit is te kort door de bocht. In ieder sociaal wijkteam komt 1 part-time wijkverpleegkundige die net als de zichtbare schakel bezig is met preventie door bv niet-pluis gesprekken te voeren en bij mensen achter de voordeur te kijken. De andere wijkverpleegkundigen in de wijk krijgen er alleen de indicatierol bij die nu door het CIZ wordt uitgevoerd. Zij leveren gewoon directe patienten zorg. Dat kan de wijkverpleegkundige die in het sociale wijkteam zit ook doen in de resterende uren binnen haar/zijn contract.

 • Treffers Advies

  En opnieuw wordt het bewijs geleverd dat de plannen van onze Staatssecretaris ondoordacht zijn en dat er met 'hagel' wordt geschoten. De wijkverpleegkundige terug als regisseur van de zorg is fantastisch, maar zorg er dan voor dat de zorgverzekeraar de juiste procedures voorgeschreven krijgt en geen millimeter ruimte heeft om daar van af te wijken..! Stop met die vormen van zogenaamde democratie...die zorgverzekeraar moet net zoals gemeenten hun 'ding' doen en verder geen inspraak of iets dergelijks...de klant (betaald er ook gewoon voor) heeft rechten en de genoemde partijen hebben gewoon een plicht tot uitvoeren van de gemaakte afspraken. Macht spelletjes voorkom je door gewoon goede spelregels te regelen. Ik voorspel u: Door de ingrepen van deze Staatssecretaris / Kabinet zijn we straks veel en veel duurder uit en is de zorg in kwaliteit er zeker niet beter op geworden.

Of registreer u om te kunnen reageren.