Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

De Jonge wil inhoudelijk onderzoek naar ongecontracteerde zorg

Carina van Aartsen is redacteur bij Zorgvisie, Skipr en Qruxx. Ze schrijft over alle sectoren van de zorg, maar vooral over de ouderenzorg en eerste lijn. Omdat daar nu de grootste uitdagingen liggen: voor de zorg zelf maar ook voor de samenleving. Als aandachtsgebieden heeft zij de thema´s: governance, zorgverzekeraars en financiën.
Er komt nader onderzoek naar de vorm van ongecontracteerde zorg. Het Actieplan Casemanagement wordt verlengd. De minister ‘heeft de vragen goed begrepen’, zo zei hij in het algemeen overleg wijkverpleging/dementiezorg van donderdagochtend, maar hij kan op de meeste ervan geen antwoord geven. Hij kondigde dan ook een serie Kamerbrieven aan.
IGJ e-health onderzoek
Foto: iStock

Zo wil de minister van VWS eerst een verdere verdieping van het onderzoek naar ongecontracteerde zorg. In de tussentijd zal hij met partijen in gesprek gaan om mogelijke oplossingen te vinden. Hij zegde dat toe ‘Alle partijen vinden de toename van ongecontracteerde zorg ongewenst. We weten nog niet genoeg: iedereen wil weten hoe de zorg eruit ziet en om welke cliënten het gaat.’

Actie

In het Algemeen Overleg willen alle partijen actie van de minister. Menig onderwerp is al jaren onderwerp van discussie maar oplossingen zijn er nog niet. Fleur Agema, PVV Tweede Kamerlid: ‘De brief van de minister staat vol met acties. Die zijn belangrijk, maar het is allemaal klein bier. De problemen liggen op macroniveau. Daar moeten we iets aan doen.’ De minister houdt echter een slag om de arm: ‘Ik wil niets liever dan actie ondernemen maar de werkelijkheid is weerbarstig.’

Ongecontracteerde zorg

De Jonge hoopt dat het verdiepende onderzoek naar de inhoud van de ongecontracteerde zorg in maart of begin april resultaat oplevert. De minister zal de Kamer dan per brief op de hoogte stellen en vervolgens het debat ‘herpakken’. Het onderzoek zal ook worden voorgelegd aan de partijen die onderhandelen over de hoofdlijnenakkoorden. Desgevraagd zegt hij in zijn brief misschien al een oplossingsrichting aan. Dat hangt af van de fase waarin de onderhandelingen zich bevinden. ‘Als het het proces niet schaadt, ben ik geneigd een oplossingsrichting te geven. Maar als ik daarmee de kans op een goed akkoord zou ondermijnen dan doe ik dat niet.’

Zorgverzekeraars

De Jonge constateert dat er geen eenduidige oplossing is voor de toename van ongecontracteerde wijkverpleging. Hij deelt de zorgen hier over. ‘Ongecontracteerde zorg biedt geen mogelijkheid om te sturen op kwaliteit, noch op doelmatigheid. Als daar geenrichting in gegeven kan worden via contractering, kan het zo zijn dat patiënten die ongecontracteerde zorg afnemen veel meer zorg krijgen dan patiënten die gecontracteerde zorg krijgen.’ De Jonge maakt onderscheid tussen ongewenste en onvermijdelijke ongecontracteerde zorg.

Kleine zorgaanbieders

Fleur Agema en SP-Tweede Kamerlid Maarten Heijink benoemen de situatie van kleine zorgaanbieders op het platteland die gedwongen zijn om zonder contract te werken omdat ze het opgelegde plafond niet vol kunnen maken. Of zorgaanbieders die de druk van de zorgverzekeraar te groot vinden en daarom geen contract willen. De Jonge vindt het de taak van zorgverzekeraars om te sturen op gecontracteerde zorg. Hij zegt contractering als sturingsinstrument toe te juichen: ’Een contract is nodig om doelmatig te kunnen werken en omwille van het goed functioneren in termen van toegankelijkheid.’

Contractering

Na enig aandringen van de Kamer wil De Jonge toch ook iets zeggen over de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars. ‘Zorgverzekeraars kunnen op bepaalde punten zichzelf achter de oren krabben. Als contractering de verleiding te groot maakt om zonder contract te gaan werken, dan moet je daar naar kijken. Als zorgaanbieders door te lage tarieven gedwongen zijn om aan upcoding te doen, dan zullen zorgverzekeraar ook daar iets aan moeten doen. En als er onvoldoende is gecontracteerd, moeten zorgverzekeraars bij contracteren.’

Dementie

Het Actieplan Casemanagement, dat in februari zou aflopen, wordt verlengd. De Jonge: ’We zijn nog lang niet ver genoeg.’ De Kamerleden drongen aan op duidelijkheid over de wachttijden. Die komt er, zegt De Jonge, in de vorm van de monitor contractering wijkverpleging waar de NZa nu mee bezig is. Hij verwacht deze in april. Tegen de zomer zal de NZa nadere informatie geven over de wachtlijsten casemanagement dementie. In februari zal de NZa een regeling introduceren die het zorgaanbieders verplicht om de wachtlijsten en –tijden openbaar te maken via de website en aan te leveren aan de zorgverzekeraars via Vektis. ‘We weten niet of er voldoende casemanagement is ingekocht. Eerst moet er eenduidiger worden geregistreerd want we weten niet waar de wachtlijsten de Treeknorm overschrijden. In de inkoopmonitor zal dit duidelijk worden.’

NZa

D66 wil een meer activistische opstelling van de NZa. Tweede Kamerlid Vera Bergkamp wijst op de toezegging van het vorige kabinet dat de bewindslieden hier meer de regie op zullen voeren. De Jonge ziet een moeilijkheid: ‘De informatie over casemanagement is niet gemakkelijk uit de registratie te halen want het wordt geregistreerd onder de noemer wijkverpleging. Ik zal die vraag meegeven aan de NZa.  Ik wil graag de regie voeren, maar hoe dat moet, daar kom ik nog op terug. Ik moet daar nog gesprek over hebben met gemeenten.’

Kwaliteitskader wijkverpleging

Het kwaliteitskader wijkverpleging is in de maak maar Kamerleden vragen zich af of het wel snel genoeg gaat. De Jonge zegt dat hij vindt dat zorgaanbieders hier allereerst met elkaar uit moeten komen. De planning is nu dat het in maart af moet zijn, zodat het in april kan worden ingeschreven. Als het dan niet af is, zal hij het Zorginstituut vragen om in te grijpen, maar voorlopig gaat hij ervan uit dat de zorgaanbieders er uit komen. ‘Ik ben terughoudend om nu al de broedende kip door elkaar te schudden.’

 

1 REACTIE

 1. Er wordt naar iedereen geluisterd en met iedereen gepraat.
  Behalve naar en met de niet-gecontracteerde zorgverleners zelf!
  Veel zzp’ers zoals ik hebben hier genoeg over te zeggen en uit te leggen.
  Ik wilde heel graag een contract met de zorgverzekeraars. Alleen kom je daar als kleine zelfstandige niet voor in aanmerking!! Te veel gedoe voor zorgverzekeraars (lees: er valt te weinig winst te behalen.)
  Dus worden nu niet-gecontracteerde zorgverleners (m.n. de zzp’ers) gedwongen op te gaan in coöperatie-achtige constructies. Want met de beroeps- en brancheorganisaties die dit opzetten wil een zorgverzekeraar weer wèl graag in gesprek….

  ‘Zorgverzekeraars kunnen op bepaalde punten zichzelf achter de oren krabben. Als contractering de verleiding te groot maakt om zonder contract te gaan werken, dan moet je daar naar kijken.”

  Dit laatste is dus onjuist.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.