Home Tags Linnean

Linnean

Passende zorg

Deelsessie Linnean: Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging

Het Linnean-initiatief hield eind september ter ere van Linnean 5 jaar een deelsessie over waardegedreven zorg en de bekostiging. Lees en bekijk het verslag van die bijeenkomst.
Passende zorg

‘Train gebruikers in de toepassing van PROMs en betrek ze vanaf het begin’

Door gebruik te maken van PROMs gaat de aandacht direct naar de juiste gebieden. Meer problemen worden door de zorgprofessionals herkend en bespreekbaar gemaakt. PROMs geven bovendien een efficiënter consult. Dat stelt psycholoog-onderzoeker Maud van Muilekom in een webinar van het Linnean Initiatief over PROMs. 
Passende zorg

Hoe waardegedreven zorg kan worden ingebed in de organisatie

Waardegedreven zorg vraagt om een organisatorische transitie. Paul van der Nat, Michèle van der Kemp en Maarten Koomans creëren in samenwerking met Linnean een taal die zorginstellingen helpt na te denken over aandoeningsgerichte organisatievormen. 
Passende zorg

Stap 1 van waardegedreven zorg: begin

Waardegedreven zorg vraagt in veel gevallen een verandering waarbij een zorgteam steeds meer focust op waarde toevoegen aan het leven van de patiënt. Het Linnean initiatief ontwikkelde een leidraad met het ‘Sneller meer waarde voor de patiënt’-model, met alle mogelijke stapjes richting waardegedreven zorg.
Passende zorg

Bundelbekostiging: belemmeringen en adviezen

De bekostiging van zorgaanbieders vormt een belemmering voor brede invoering van waardegedreven zorg. Bundelbekostiging kan helpen om de beste uitkomsten te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten. Toch wordt dit bekostigingsmodel in Nederland nog niet op grote schaal toegepast. Daniëlle Cattel over belemmeringen en adviezen.
Passende zorg

LUMC deelt honderd inzichten over waardegedreven zorg

Het LUMC deelt maar liefst honderd inzichten van zorgteams die ze opdeden in een jaar werken met waardegedreven zorg. Hoogleraar en nefroloog Willem Jan Bos, die in het LUMC mede aan het VBHC-roer staat, kijkt terug en vooruit.
Passende zorg

‘We weten nu beter wat de patiënt belangrijk vindt bij chronisch nierfalen’

Binnen Santeon werken verbeterteams voor vijftien verschillende aandoeningen aan het verbeteren van de zorg. Chronisch nierfalen was de eerste chronische aandoening. René van den Dorpel, nefroloog, en Hans Bart van de Nierpatiëntenverenging Nederland delen hun ervaringen.
Passende zorg

Bouwstenen voor een generieke dataset van patiëntgerapporteerde uitkomsten

Met een generieke PROM-set zijn uitkomsten gemakkelijker te vergelijken tussen ziektebeelden en specialismen en blijft de registratielast van zorgprofessionals en patiënten beperkt. Met dit artikel roepen we op tot de totstandkoming van een landelijke generieke set aan patiënt-gerapporteerde uitkomsten en meetinstrumenten.
Passende zorg

Frits van Merode: ‘Niet integreren maar communiceren’

Samen beslissen is pas echt goed mogelijk als arts en patiënt kunnen beschikken over verzamelde (uitkomst)informatie. Daarvoor moeten data en infrastructuren naadloos met elkaar kunnen samenwerken en flexibel kunnen opereren. Zo ver is het nog niet, aldus Frits van Merode en Matthijs van der Linde.
Passende zorg

De lastige keuze tussen generieke en specifieke PROMs

In het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 is de ambitie geformuleerd dat uitkomsten van zorg voor ruim 50 procent van de ziektelast inzichtelijk zullen zijn in 2022. Een mooi streven maar is dit haalbaar? Veel zorginstellingen en professionals willen wel, maar weten niet goed hoe. Generieke uitkomstindicatoren waar het kan en diagnosespecifieke waar het moet, zo luidt het devies.
Nieuwsbrief Abonneren