Fraude

Fraude
Foto: Fotolia

Wat wordt verstaan onder fraude in de zorg?

Zorgfraude is een structureel probleem dat de maatschappij jaarlijks veel geld kost. Fraude in de zorg komt voor in vele vormen en maten. Zoals de veelvoorkomende verdenking dat valselijk en op onjuiste gronden een persoonsgebonden budget (pgb) is aangevraagd. Andere voorbeelden van fraude zijn zorgaanbieders die niet-uitgevoerde behandelingen wel hebben gedeclareerd of zorgaanbieders die behandelingen voor hogere bedragen hebben gedeclareerd dan ze in werkelijkheid hebben gekost, ook wel ‘upcoding’ genoemd. VWS spreekt van fraude in de zorg wanneer sprake is van opzettelijk gepleegde onrechtmatige feiten, die ten laste komen van voor de zorg bestemde middelen.Meer

Bij fraude zijn bewust wettelijke regels overtreden, anderen zijn misleid en de dader heeft er financieel voordeel bij. Daarnaast kan er ook sprake zijn van oneigenlijk gebruik. Hierbij zijn geen regels overtreden, maar wat er is gebeurd, is overduidelijk niet volgens de bedoeling van de wet of regels. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) adviseert burgers bij vermoedens van fraude direct contact op te nemen met de zorgverzekeraar. Mocht het contact met de zorgverzekeraar of het zorgkantoor niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld als de melding niet over de persoon zelf gaat, dan kan hij contact opnemen met het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg, onderdeel van Zorgverzekeraars Nederland.

Strafrechtelijk ingrijpen tegen fraude

De strafrechtelijke aanpak van zorgfraude is een van de speerpunten in het beleid van het Openbaar Ministerie. In de regel treden toezichthouders als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zelf bestuurlijk op tegen vermeende niet-naleving van de regelgeving die aan hun toezicht is onderworpen. In de praktijk grijpt het Openbaar Ministerie ook steeds vaker strafrechtelijk in. Dit met als voornaamste onderbouwing de impact van dit soort fraude op de maatschappij. In het merendeel van deze zaken bestaat de verdenking vanuit het Openbaar Ministerie uit de strafbare feiten valsheid in geschrifte, oplichting en/of witwassen. Strafzaken met betrekking tot zorgfraude zijn door de aard – denk bijvoorbeeld aan het medisch beroepsgeheim – vaak complexe zaken.

Uitgelicht

Meest gelezen

Uitgelicht congres

Masterclass Financieel management in de zorg