Fusie en samenwerking in de zorg

Samenwerking
Foto: Fotolia

Fusies en overnames in de zorg

Er vinden in de zorg nog steeds veel fusies en overnames plaats, zowel in de cure als in de care. Meer

Het argument voor een fusie is doorgaans verbetering van de kwaliteit van zorg en vergroten van de efficiency. Een fusie van twee ziekenhuizen kan nodig zijn omdat beide ziekenhuizen apart de minimum volumenormen van complexe operaties niet meer halen. Vaak gaan ook de bestuurderssalarissen na een fusie omhoog.

NZa moet toestemming geven voor fusie

Fusiepartners moeten eerst langs de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als zij willen fuseren, een overname willen doen of samen met anderen een gemeenschappelijke onderneming willen oprichten. Sinds 1 januari 2014 zijn concentraties in de zorg verboden, tenzij de NZa toestemming geeft. De verlening van cruciale zorg mag niet in gevaar komen door een concentratie. De NZa toetst zuiver procedureel en gaat niet inhoudelijk in op de inbreng van cliënten of personeel. Daarnaast onderzoekt de NZa of de verlening van cruciale zorg in gevaar komt.

Een wetsvoorstel om het zorgspecifieke fusietoezicht en het instrument Aanmerkelijke Marktmacht van de NZa over te hevelen naar de ACM ligt bij de Tweede Kamer.

ACM toetst fusie aan Mededingingswet

Afhankelijk van de omzet, moeten de fusiepartners vervolgens langs de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De totale bedrijfsomzet van alle samengaande bedrijven is wereldwijd 55 miljoen euro of meer per jaar en minstens twee van de partners hebben in Nederland ieder een jaaromzet van 10 miljoen euro of meer. De ACM beoordeelt de fusieplannen in tweede instantie en geeft uiteindelijk de formele toestemming. De ACM toetst aan de Mededingingswet. Er moet na de fusie nog voldoende concurrentie overblijven en de keuzevrijheid van patiënten mag niet worden beknot. Vanaf 1 januari 2018 gaan waarschijnlijk ook mondzorg- en jeugdzorginstanties onder het bereik van bovenstaande fusiedrempels vallen.

De ACM – en voorloper NMa – hebben veel fusies in de zorg goedgekeurd. De eerste en tot nu toe enige afgekeurde fusie staat op naam van het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Rivas Zorggroep.

Voordelen fusie voor de kwaliteit van zorg

Verbetering van zorgkwaliteit is lang niet altijd te bewijzen, zo blijkt uit onderzoek van Significant uit 2016. In opdracht van de ACM vergeleken de onderzoekers veertien gefuseerde ziekenhuizen met niet-gefuseerde ziekenhuizen. Als er verbetering in kwaliteit is te merken, is het nog niet zeker dat het door de fusie is gekomen. Samenwerking kan ook negatieve gevolgen hebben voor andere onderdelen. Daarnaast duurt het vaak enkele jaren voor schaalvoordelen duidelijk worden omdat het aansluiten van de bedrijfsculturen en werkwijzen op elkaar tijd kost.

De ACM heeft ook onderzoek gedaan naar de prijseffecten van ziekenhuisfusies. Over de interpretatie van de resultaten verschilden de meningen.

Uitgelicht

Meest gelezen

Uitgelicht congres

Advanced Program Zorgmanagement

Masterclass Innovatief Denken

Collegereeks Innovatief leiderschap in de zorg

Dag van de Preventie 2020

Dag van de Zorginkoop 2020

Masterclass Financieel management in de zorg

Collegereeks Management in de zorg