Juridische zaken in de zorg

law

Rechtszaken en wetgeving in de zorg

De vele veranderingen in de zorg vormen een bron van conflicten. Niet zelden monden deze uit in rechtszaken.Meer

Rechtszaken

In 2017 is het aantal rechtszaken over vermeende fraude toegenomen. Zorgverzekeraars meldden dat zij in 2016 in totaal 1284 fraudeonderzoeken hebben uitgevoerd. Deze leverden 24,8 miljoen euro onterechte declaraties op. Bij 18,9 miljoen euro daarvan bleek het daadwerkelijk te gaan om fraude. Het aandeel pgb-fraude komt op 13,5 miljoen euro. In de wijkverpleging is voor 2 miljoen euro aantoonbaar gefraudeerd. Zorgvisie was aanwezig bij de rechtszaak van wijkverplegingaanbieder Cleofa tegen Zilveren Kruis. De ongecontracteerde zorgaanbieder eist een betaalovereenkomst, maar Zilveren Kruis weigert omdat er sprake zou zijn van fraude.

Verkiezing 2018

Voor de derde keer hield Zorgvisie in 2018 de verkiezing Topadvocaten in de gezondheidszorg. Op 14 december is bekendgemaakt wie dit jaar algeheel winnaar is. Dat is geworden Joris Rijken, advocaat bij AKD, met een totaal van 182 stemmen. Gevolgd door zijn collega Klaas Meersma die 155 stemmen vergaarde. Nummer 3 is Mieke de Die die vorig jaar de verkiezing won.
Bij de verkiezing hebben advocaten ook gestemd wie ze de beste vinden in een van de negen categorieën: 1. Medisch tuchtrecht, 2. Privacy en beroepsgeheim, 3. Regulatory, 4. Mededinging, 5. IT-recht, 6. Aanbesteding en zorginkoop, 7. Arbeidsrecht en medezeggenschap, 8. Ondernemingsrecht en 9. Zorgvastgoed.

Topadvocaten in de zorg

In 2017 was Mieke de Die, van Velink & De Die Advocaten, de winnaar van de verkiezing Topadvocaten in de gezondheidszorg. Op nummer twee eindigde Joris Rijken, van AKD, en op nummer drie Klaas Meersma, eveneens werkzaam bij AKD. Zij kregen respectievelijk 67 en 64 stemmen. Willemien Bischot van Van Doorne Advocaten staat met 55 stemmen op plaats vier. Op plaats vijf staan ex equo Tom van Helmond van Loyens & Loeff Advocaten en Jaap Sijmons van Nysingh advocaten. Zij kregen ieder 54 stemmen. Twee jaar eerder is de verkiezing gewonnen door Jaap Sijmons.

Rechtsgebieden

Advocaten die werkzaam zijn in de zorg, voeren hun activiteiten uit op verschillende gebieden. Sommigen houden zich specifiek bezig met arbeidsrecht, anderen met tuchtrecht, overheidregelgeving, mededinging, privacy, IT-recht, aanbesteding, zorginkoop, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, strafrecht of vastgoedrecht. Vaak specialiseren advocaten zich op een of meer rechtsgebieden; er zijn ook meer generalistische advocaten gezondheidsrecht. De grote advocatenfirma’s hebben vaak een zorgteam.

Blogs

Regelmatig bloggen advocaten en hoogleraren op de Zorgvisie-site over juridische zaken. Zo blogde hoogleraar gezondheidsrecht Aart Hendriks over de verwarring die de Wkkgz veroorzaakt. Advocaat Koen Mous blogde over het cessieverbod dat zorgverzekeraar Menzis wilde instellen in 2015. Menzis kwam op zijn voornemen terug. Zilveren Kruis kreeg juist gelijk van de rechter en houdt het cessieverbod erin. Advocaat Klaas Meersma houdt zich bezig met de overheid en geeft het wetsvoorstel winstuitkering weinig kans.

Wetgeving zorg

Via deze pagina kunt u ook informatie vinden over de verschillende wetten die van toepassing zijn in de zorg. Zo zijn daar de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), Geneesmiddelenwet, Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz),  Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Uitgelicht

Meest gelezen

Uitgelicht congres

Advanced Program Zorgmanagement

Dag van de Preventie 2020

Dag van de Zorginkoop 2020