Msb

MSB
Foto: Adobe Stock

Wat is het msb?

Het medisch-specialistisch bedrijf (msb) is een bedrijf waarin de vrijgevestigde medisch specialisten zijn verenigd. Van alle medisch specialisten is 43 procent in loondienst, bijna 42 procent is vrijgevestigd en bijna 15 procent combineert loondienst met vrije vestiging.Meer

Het msb bestaat pas sinds 2015. Toen werden de integrale tarieven in ziekenhuizen ingevoerd en werden het honorariumbudget en het budget samengevoegd. Daarmee verloren de vrijgevestigde specialisten theoretisch hun fiscale ondernemerschap, omdat zij niet meer zelf hun declaraties mochten versturen. Om die financieel aantrekkelijke positie toch te handhaven, zijn enkele fiscale modellen ingevoerd. Het msb is daarvan de belangrijkste.

Meer gelijkgerichtheid met msb

‘Meer gelijkgerichtheid’ tussen ziekenhuisbestuur en specialisten was de rechtvaardiging van het ministerie van VWS voor de invoering van de integrale tarieven. Maar of dit echt is gelukt, daarover zijn de meningen verdeeld. Banken, zorgverzekeraars en ziekenhuisbestuurders waarschuwen dat met het msb juist meer verdeeldheid is ontstaan. Het msb is een eigen bedrijf van de machtigste spelers binnen het ziekenhuis met eigen belangen en eigen koers die niet per se synchroon hoeft te lopen aan het ziekenhuis. Bestuurders klagen ook dat medisch specialisten te weinig ondernemend zijn en alleen maar over hun honorarium praten. Is het ziekenhuisbestuur in staat om de kosten voor het specialistenhonorarium beheerst te laten groeien? Hoe hebben zij hun eindverantwoordelijkheid voor kwaliteit geregeld met het msb? Wetenschappers zien ook voordelen. Zo heeft het bestuur nog maar één aanspreekpunt voor specialisten in plaats van een lappendeken aan maatschappen. Specialisten werken ook beter samen en spreken elkaar meer aan op kwaliteit.

Is het msb een vluchtheuvel?

De vraag is hoe de Belastingdienst de msb’s gaat beoordelen als het gaat om ondernemerschap. Zijn het wel echte ondernemingen of lopen ze nauwelijks risico’s? In het overgangsjaar 2015 heeft de fiscus niet kritisch getoetst, maar alle msb’s groen licht gegeven. Volgens sommige adviseurs was de invoering van de msb’s overbodig, omdat specialisten sowieso vrije ondernemers zijn volgens de Belastingwet. Er zijn zelfs specialisten die hun oude maatschap weer in ere herstellen. Minister Edith Schippers van VWS heeft herhaaldelijk laten weten het msb als tussenoplossing te zien. Ze noemde het een vluchtheuvel. In haar optiek zouden specialisten op termijn moeten kiezen voor loondienst of participatiemodel. De vraag is welke koers het nieuwe kabinet gaat varen.

Uitgelicht

Meest gelezen