Ouderenzorg

IGJ toetst persoonsgerichte zorg bij ouderen en gehandicapten
Foto: Fotolia

De huidige ouderenzorg

De Nederlandse oudere blijft het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Dat is ook de visie van de overheid. Haar beleid is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Indien zij gezondheidsproblemen krijgen, kunnen zij zorg en ondersteuning thuis krijgen. Daarmee is de ouderenzorg vergeleken met enkele decennia geleden drastisch veranderd.Meer

De overheid wil in de ouderenzorg een persoonsgerichte aanpak mogelijk maken onder het motto: zorg thuis of dicht bij huis als het kan, verder weg als het moet. Verzorgingshuizen zijn bijna verleden tijd, verpleeghuizen worden kleiner. Het totale budgettair kader zorg bedraagt voor dit jaar 73,5 miljard euro. Er gaat zo’n 20 miljard euro naar de langdurige zorg, zo staat in de begroting van 2017. Hiervan valt 9,1 miljard onder ouderenzorg. Extramurale zorg en volledig pakket thuis komen samen op 1 miljard euro. Voor pgb’s is 1,7 miljard euro begroot.

Thuiszorg

Langer thuis wonen is mogelijk met aangepaste woningen, zorg of ondersteuning thuis. Ouderen kunnen deze zorg aanvragen bij de gemeente of de wijkverpleegkundige. De gemeente levert onder meer huishoudelijke hulp, passend vervoer, dagbesteding en woningaanpassingen.

Wijkverpleging

Wijkverpleging valt onder het basispakket en heeft geen eigen risico. Onder wijkverpleging valt verpleging en verzorging thuis, zoals wondverzorging, insuline spuiten en het toedienen van medicijnen. De wijkverpleegkundige is opgeleid op niveau 5, alleen zij mag indicaties stellen. In de thuiszorg werken ook lager opgeleide zorgverleners, zoals helpenden en verzorgenden, die eenvoudiger zorg leveren, zoals steunkousen aantrekken en douchen met mensen. Ten slotte zijn er gespecialiseerde teams van verpleegkundigen die medisch technische zorg leveren, als infusen inbrengen en verzorgen, intraveneuze antibiotica toedienen en verlenen van palliatieve zorg.

Eigen bijdrage

VPT modaal inkomen, met AOW, zonder partner: 365 euro/maand. Voor mensen die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo wordt de hoogte van de eigen bijdrage door de gemeente vastgesteld. In Utrecht is dat voor mensen met een modaal inkomen bijvoorbeeld 140 euro per maand, in Amsterdam zo’n 166 euro en in Aalsmeer 209 euro . Het CAK biedt een rekenhulp.

Verpleeghuiszorg

Alleen mensen met een zorgbehoefte op zzp 4 en hoger komen nog in aanmerking voor een plaats in het verpleeghuis. Dat kan alleen met een indicatiebesluit dat is afgegeven door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Bewoners van een verpleeghuis betalen een eigen bijdrage. Het eerste half jaar bedraagt die 385 euro per maand, daarna gaat de hoge eigen bijdrage gelden van 1966,84 euro per maand.

Zwarte lijst

In juli 2016 publiceerde de Inspectie een zwarte lijst van verpleeghuizen, op aandringen van de Tweede Kamer. De Kamer maakte zich zorgen over misstanden in verpleeghuizen, naar aanleiding van de ophef rond de verpleging van de moeder van staatssecretaris Van Rijn. Hugo Borst en Caren Gaemers schreven een manifest. Op de zwarte lijst stonden tien verpleeghuizen. In september verscheen de tweede en tevens laatste versie van de zwarte lijst.

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft 435 miljoen euro extra toegezegd vanaf 2018 om de verpleeghuiszorg te verbeteren. Volgens berekeningen van het CPB is 2,1 miljard euro nodig om aan de eisen in het Kwaliteitskader te voldoen.

Dementiezorg

Naar schatting lijden 270.000 Nederlanders aan dementie, maar men vermoedt dat het meer zijn omdat de cijfers een extrapolatie vormen uit enkele lokale onderzoeken. In het project Dementiezorg voor Elkaar, onder leiding van Vilans, is men bezig met de opzet van een nationaal register.

Casemanagement dementie

Er bestaan dementienetwerken in het hele land die ketenzorg dementie leveren. Casemanagers dementie coördineren de zorg rond mensen met dementie. Alle regio’s zijn druk op zoek naar de beste aanpak, met als gevolg een wildgroei aan methodes. In 2017 zijn er vier modellen en veertien subvarianten geteld. Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ moet daar meer eenheid in gaan brengen. Essentieel aan casemanagement is de continuïteit in persoon gedurende het hele ziekteproces. Er is veel discussie over de vraag of casemanagement onder de wijkverpleging moet vallen of dat er een aparte aanspraak en bijbehorende vergoeding voor moet komen.

Uitgelicht

Meest gelezen

Uitgelicht congres

Ouderenzorg op de juiste plek

Ouderenzorg op de juiste plek