Personalia in de zorg

Personalia: bestuurswisselingen in de gezondheidszorg
Foto: AdobeStock

Bestuurswisselingen in de zorg

Zorgvisie meldt de bestuurswisselingen in de zorg: relevante personalia voor de website over beleid en management in de zorg. Deze nieuwsberichten geven kort de bijzonderheden weer. Elke week probeert de redactie daarnaast een van de bestuurders te interviewen over zijn of haar persoonlijke drijfveer om de carrièrestap te zetten die in het nieuwsbericht is vermeld. Verder vallen onder personalia ook meldingen van prijzen, belangrijke prestaties en koninklijke onderscheidingen.Meer

In de personalia op Zorgvisie.nl gaat het steeds vaker om verrassende nieuwkomers in het bestuur van zorginstellingen. Van sommige van deze bestuurders horen we vervolgens nog veel; meer dan eenvoudige berichten over hun loopbaan. Hun woorden en daden worden wereldkundig gemaakt in vele media omdat hun organisatie en daarmee zijzelf onder druk staan. Zorgvisie belicht hun optreden net even anders: met de blik van een insider en toch kritisch. Daarnaast laat Zorgvisie hen zelf aan het woord in blogs en interviews.

Het nieuws achter het personalia-bericht

Soms gaat er aan een eenvoudig personalia veel vooraf: langlopende conflicten binnen de bestuursgelederen of met de medisch specialisten. Achter het personalia-bericht dat een bestuurder ‘in goed overleg’ vertrekt, gaat meestal zo’n conflict en gedwongen vertrek schuil.
Een bijzonder type onverwachte nieuwkomer is de professional. De geneesheer-directeur stamt immers uit een ver verleden. Artsen die tot een raad van bestuur toetreden, hangen vroeg of laat hun doktersjas aan de wilgen. Een ziekenhuis besturen is over het algemeen niet parttime te doen. Toch proberen sommigen nog een beetje met ‘de poten in de modder’ te blijven staan.

Personalia weerspiegelen actueel overheidsbeleid

Er zijn ook personalia die duidelijk wijzigingen in het beleid van VWS weerspiegelen. Neem scheiden wonen zorg, het beleid ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Een huisarts die de gevolgen hiervan en het belang van samenwerking in haar praktijk ziet, besluit over te stappen naar de raad van bestuur van een ouderenzorgorganisatie in haar regio. En sinds de invoering van de Wmo en de transitie van de Wlz zijn er meer personalia van gemeentefunctionarissen die overstappen naar ouderenzorgorganisaties.

Andersoortige inhoud personalia

Behalve functiewisselingen zijn er ook personalia-berichten die gaan over prijzen. Voorbeelden daarvan zijn de koninklijke onderscheidingen en de verkiezing Zorgmanager van het Jaar.

Uitgelicht

Meest gelezen