TRNDR

TRNDR App
Foto: AdobeStock

Ontdek trends in de zorg

Welke trends in de gezondheidszorg gaan de toekomst van uw organisatie beïnvloeden? Welke maatschappelijke trends worden belangrijk? Is technologie een kans of een bedreiging? Speel de serious game TRNDR om een overzicht te krijgen van uw eigen opvattingen en vergelijking te maken met de keuzes van anderen. Door deel te nemen, vergaart u spelenderwijs kennis. En u helpt mee met het opbouwen van kennis. Hoe meer mensen meedoen des te betrouwbaarder wordt de spiegelinformatie.

NB: TRNDR online wordt niet ondersteund door oudere versies van Internet Explorer. We adviseren Chrome, Microsoft Edge of Firefox te gebruiken of gebruik te maken van de app.
Een greep uit de zorgtrends: transparantie over de uitkomsten van behandelingen, shared decision making, ambulantisering van de zorg, krimpende instellingen, netwerkvorming, preventie, zorg op afstand.
Een greep uit de maatschappelijke trends: tekorten op de arbeidsmarkt, fragmentatie van het politieke landschap, toenemende inkomensverschillen, een leven lang leren.
De digitalisering verandert de zorg. Werkprocessen en verdienmodellen gaan op de schop. Een greep uit de technologische trends: robotisering, 3-D-printing, personalized medicine, dr. Watson.
Tevens kunt u met TRNDR een impactanalyse maken zodat duidelijk wordt wat de relevantie en de urgentie van een trend is voor uw eigen organisatie.

Uitgelicht

Meest gelezen

Uitgelicht congres

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Masterclass Innovatief Denken

Collegereeks Innovatief leiderschap in de zorg

Dag van de Preventie 2020

Dag van de Zorginkoop 2020

Collegereeks Management in de zorg