Value based healthcare

Value based healthcare
Foto: iStock

Wat is value based healthcare?

Value based healthcare is een concept dat in de Verenigde Staten is ontwikkeld. Het gaat uit van het meten van de uitkomsten van zorg en de bijbehorende kosten. Eenvoudig gezegd: waarde is uitkomsten gedeeld door kosten. Daarbij wordt het gehele zorgpad voor de behandeling van een patiënt als uitgangspunt genomen zodat de bijdrage van de verschillende disciplines duidelijk wordt. Het hele traject van preventie tot en met revalidatie/nazorg wordt in kaart gebracht. Data worden verzameld en geanalyseerd waarna wordt bijgestuurd. Op deze manier ontstaat een lerende omgeving die de zorg continu verbetert.Meer

Value based healthcare (VBHC) is vooral groot geworden door het werk van managementexpert Michael Porter, professor aan de Harvard Business School. Het concept van value based healthcare heeft hij uitgewerkt in het boek Redefining Health Care: Creating Value Based Competition on Results dat in 2006 is verschenen. Later stond hij samen met The Boston Consulting Group aan de wieg van ICHOM, het International Consortium for Health Outcomes Measurement. ICHOM ontwikkelt samen met zorgaanbieders van over de hele wereld uitkomstindicatoren voor de belangrijkste aandoeningen. Op die manier creëren ze voor zorgprofessionals een basis om met VBHC aan de slag te gaan.

VBHC steeds populairder

In Nederland wordt VBHC steeds populairder omdat het een methode is die in kaart brengt hoe de zorg wordt verbeterd en wat dat dan kost. Dit maakt het voor medisch specialisten gemakkelijker om duidelijk te maken aan zorgverzekeraars wat investeringen opleveren. Zorgverzekeraars op hun beurt krijgen beter inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg. Voor patiënten is VBHC prettig omdat ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan de metingen. Ze zijn nauw betrokken bij hun eigen behandeling en bij de beslissingen die worden genomen.

Value based healthcare is vooral geschikt voor complexe zorg waarbij veel zorgprofessionals zijn betrokken, binnen en buiten de muren van een kliniek. In de ideale situatie koopt een zorgverzekeraar VBHC in bij een organisatie die multidisciplinair werkt. Dit kan door een heel zorgpad te contracteren. Een mooi voorbeeld hiervan is de diabeteszorg die in Nederland wordt aangeboden door Diabeter.
In Nederland gebruikt een groot aantal partijen onderdelen van het VBHC-concept om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Zo lopen er projecten binnen ziekenhuisorganisatie Santeon, Meetbaar Beter, DICA en ook verzekeraar Menzis is bezig VBHC-projecten te initiëren.

Value based healthcare in Zweden

Een mooi voorbeeld van VBHC is te zien in Zweden. In de regio Stockholm is het ziekenhuis verantwoordelijk voor de kosten van het totale behandeltraject van een heupvervanging inclusief de eerste lijn en de revalidatiecentra. De geïntegreerde aanpak leidt tot een hoge kwaliteit tegen relatief lage kosten.

Uitgelicht

Meest gelezen

Uitgelicht congres

Advanced Program Zorgmanagement

Collegereeks Management in de zorg