Verpleging en verzorging

ActiZ, Wijkverpleging heeft betere bekostiging nodig

Waarom de productieprikkel in de wijkverpleging steeds minder speelt

Voor productiegedreven werken is in de wijkverpleging steeds minder ruimte sinds wijkverpleegkundigen zelf mogen indiceren. Over zorgzwaarte is al bakken met betrouwbare data beschikbaar in een taal die wijkverpleegkundigen begrijpen, stelt gezondheidswetenschapper Nicole Koster. “Het oude dogma dat ‘uurtje-factuurtje’ er uit moet, is echt achterhaald.”
Personeel

Familieparticipatie voorwaarde voor plek in nieuwe locatie De Wever

De voorwaarden voor plaatsing op de wachtlijst van de Brabantse woon-zorglocatie Eikenhuys van zorgorganisatie De Wever zijn duidelijk. Wie hier wil wonen, moet een netwerk hebben dat meehelpt met de zorg voor naasten en andere cliënten.
Personeel

‘Zeggenschap is cruciaal in strijd tegen personeelstekort’

Als juryvoorzitter mag hoogleraar verplegingswetenschap en onderwijs Evelyn Finnema mede bepalen wie dit jaar de Nationale HR Zorg Award wint. Alle vijf kanshebbers kunnen in potentie bijdragen aan een oplossing van het personeelstekort. Daarvoor moesten de zorgorganisaties wel buiten de gebaande paden treden.
Personeel

Poll: Conny Helder mag terugkomen als minister op VWS

Als de kans zich voordoet, blijft Conny Helder graag minister bij VWS. Zij vindt dat het uitvoeren van die agenda nodig is voor de zorg. “Ik heb mijn leven lang gewerkt voor de zorg. De doelstellingen uit het IZA zijn nodig voor de zorg en dus ga ik hiermee door.”
Personeel

Verpleegkundigen achter Voca Zorg: ‘Wij zijn echte zzp’ers’

Als zorgorganisaties massaal met nieuwe platforms voor zzp’ers zouden werken, in plaats van met detacheerders, zou dat leiden tot een forse terugstroom van het aantal zzp’ers naar loondienst. Dat stellen de oprichters Dennis Bollen en Ron Veerkamp van Voca Zorg, een nieuw platform voor echte zzp’ers in de zorg.    
Personeel
Credit: Vincent Boon

De Reigershoeve krijgt zoveel open sollicitaties dat ze geen vacatures meer uitzetten

Net als de ridders van de ronde tafel in het tijdperk van koning Arthur krijgen medewerkers van woonzorgboerderij de Reigershoeve in Heemskerk een even groot aandeel in een vergadering als de bestuurders. De aanpak leidt tot zoveel open sollicitatiebrieven dat de bestuurders geen vacatures meer uitzetten.
aantal zzp'ers in de zorg blijft toenemen

Cao-overleg in nachtelijke uurtjes leidde tot onduidelijkheid voor bbl-leerlingen  

Werkgevers en vakbonden hebben een ‘verschil van inzicht’ bijgelegd over een afspraak in de nieuwe vvt-cao over leer-werktrajecten. De afspraak is dat lestijd ook werktijd is en dus ook zo wordt uitbetaald, maar de werkgevers hadden dit anders opgevat dan de vakbonden.  
Personeel
Jos de Blok Buurtzorg

Buurtzorg verliest 7 miljoen over 2022

Buurtzorg heeft een verlies van ruim 7 miljoen euro geleden in 2022. De omzet over dat jaar was 432 miljoen. Het verlies wordt veroorzaakt door ziekteverzuim en hoge kosten. 
Personeel

Keuzevrijheid creëert te veel variatie bij Volledig Pakket Thuis

Zorgorganisaties zijn naarstig op zoek naar de meest optimale manier om een Volledig Pakket Thuis (VPT)-team vorm te geven. Binnen de wettelijke kaders is er veel bewegingsvrijheid voor zorgorganisaties om het VPT in te vullen. Ouderenzorgorganisatie HOZO pioniert met extra scholing voor welzijnsmedewerkers en ondersteuning op afstand.

Hoogleraar Canoy helpt VWS obstakels voor burgerinitiatieven wegnemen

Het ministerie van VWS zoekt naar manieren om zorgzame buurten het beste te ondersteunen. Dat zegt bijzonder hoogleraar gezondheidseconomie dementiezorg aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Marcel Canoy, nadat hij de bundel ‘Zorgzame buurten’ heeft overhandigd aan minister Helder (Langdurige zorg).

Over verpleging en verzorging

Wat is de gehandicaptenzorg?

Verpleging en verzorging voor mensen met een beperking wordt zo veel mogelijk bij de mensen thuis gedaan. Verpleeghuiszorg is alleen voor mensen van alle leeftijden met beperkingen die zelfstandig leven onmogelijk maken. In de praktijk maken vooral ouderen gebruik van verpleeghuiszorg. Sommige verpleeghuizen hebben zich gespecialiseerd. Zij richten zich bijvoorbeeld op mensen met dementie of mensen met een meervoudige beperking. De bewoner van een verpleeghuis krijgt onder andere hulp bij het wassen, aan- en uitkleden en naar het toilet gaan. Ook zorgen de medewerkers ervoor dat de verpleeghuisbewoners gezond eten en voldoende drinken. Er is 24 uur per dag hulp aanwezig.

Lees meer

Met de toenemende vergrijzing is de laatste jaren een groot tekort ontstaan – niet alleen aan verpleeghuisplaatsen – maar ook aan woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verpleeghuis in.

Personeelstekort

Een ander groot probleem, zeker ook in de sector verpleging en verzorging, vormt het personeelstekort. Alle zorginstellingen kampen ermee. En alle gezamenlijke inspanningen en maatregelen van het kabinet ten spijt duurt het nijpende personeelstekort voort.

Uitgelicht congres

Passende Zorg

Van der Valk Hotel

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Hotel Ernst Sillem Hoeve

Cultuursensitieve Zorg Congres

Zorg & Vastgoed congres 2024

Van der Valk Hotel