Verpleging en verzorging

Ziekenhuiszorg
Inkomensverschil

Loonachterstand zorgpersoneel juist opgelopen

Twee jaar na het advies van de SER om de loonachterstand van zorgwerknemers weg te werken, is het tegenovergestelde gebeurd.
Susanne van Vegten bestuursvoorzitter Merem

Revalideren zoals thuis: daarvoor kiest Merem

Het credo van Merem Medische Revalidatie is: revalideren zoals thuis, want in een thuissituatie revalideer je het beste. Dus wordt het nieuwe revalidatiecentrum niet een gebouw, maar een campus met meerdere gebouwen.
Tech
Nieuwe technologie

Nieuwe technologie verhuist vaak niet mee met cliënt

Cliënten die thuiszorg krijgen en nieuwe technologie gebruiken, zoals medicijndispensers en beeldzorg, kunnen die technologie vaak niet meenemen naar nieuwe woonvormen of verpleeghuizen. Als cliënten verhuizen krijgen zorgorganisaties geen aanvullende, structurele vergoeding voor digitale zorg.

Over verpleging en verzorging

Wat is de gehandicaptenzorg?

Verpleging en verzorging voor mensen met een beperking wordt zo veel mogelijk bij de mensen thuis gedaan. Verpleeghuiszorg is alleen voor mensen van alle leeftijden met beperkingen die zelfstandig leven onmogelijk maken. In de praktijk maken vooral ouderen gebruik van verpleeghuiszorg. Sommige verpleeghuizen hebben zich gespecialiseerd. Zij richten zich bijvoorbeeld op mensen met dementie of mensen met een meervoudige beperking. De bewoner van een verpleeghuis krijgt onder andere hulp bij het wassen, aan- en uitkleden en naar het toilet gaan. Ook zorgen de medewerkers ervoor dat de verpleeghuisbewoners gezond eten en voldoende drinken. Er is 24 uur per dag hulp aanwezig.

Lees meer

Met de toenemende vergrijzing is de laatste jaren een groot tekort ontstaan – niet alleen aan verpleeghuisplaatsen – maar ook aan woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verpleeghuis in.

Personeelstekort

Een ander groot probleem, zeker ook in de sector verpleging en verzorging, vormt het personeelstekort. Alle zorginstellingen kampen ermee. En alle gezamenlijke inspanningen en maatregelen van het kabinet ten spijt duurt het nijpende personeelstekort voort.

Uitgelicht congres

Passende Zorg

Van der Valk Hotel