Verpleging en verzorging

Ziekenhuiszorg
Inkomensverschil

Loonachterstand zorgpersoneel juist opgelopen

Twee jaar na het advies van de SER om de loonachterstand van zorgwerknemers weg te werken, is het tegenovergestelde gebeurd.
Financiën
geld lenen moeilijker instellingen langdurige zorg

Geld lenen wordt moeilijker voor instellingen in langdurige zorg

De hele sector langdurige zorg zit in zwaar weer. Gehandicaptenzorg, ggz, ouderenzorg, jeugdzorg: overal neemt de kredietwaardigheid af.
Financiën
toegankelijkheid hospicezorg onder druk

‘Toegankelijkheid hospicezorg staat onder druk’

Zorgverzekeraars vergoeden niet in alle gevallen de eigen bijdrage die mensen in hun laatste levensfase voor de hospicezorg moeten betalen. Daarnaast blijken zorgverzekeraars niet altijd kostendekkend te willen contracteren.

Uitslag poll: Roep om meer geld voor ouderenzorg kan op brede steun rekenen

Meer dan 250 ouderenzorgorganisaties willen meer geld dan is begroot door de zorgkantoren en spannen hiervoor een kort geding aan. Ze zijn bang dat ze met de nieuwe tarieven niet genoeg geld hebben om goede zorg te leveren. Het overgrote merendeel van de respondenten op onze poll van afgelopen maandag vindt ook dat er meer geld naar de ouderenzorg moet.

Poll: Moet er meer geld naar de ouderenzorg?

Meer dan 250 ouderenzorgorganisaties spannen een kort geding aan tegen het inkoopbeleid 2024-2026 van de zorgkantoren. De organisaties zijn bang dat ze met de nieuwe tarieven niet genoeg geld hebben om goede zorg te leveren. Wat vindt u: moet er meer geld naar de ouderenzorg?

NZa prikt gaten in WOZO-beleid

Er zijn scherpe keuzes nodig om het WOZO-beleid van demissionair minister Conny Helder te verduidelijken, vindt de NZa. Die duidelijkheid is nodig. Zonder aanpassingen past verpleegzorg thuis mogelijk niet bij de zorgplicht van zorgkantoren, merkt de toezichthouder op. Ook zal de NZa-begroting voor het Wlz-kader gaan knellen met de begrotingsdoelen van het kabinet.
Bianca Buurman V&VN

Bianca Buurman: ‘Stilstand politiek zorgt voor oplopende wachtlijsten’

V&VN-voorzitter Bianca Buurman vraagt de politiek de plannen voor de woningbouw voor ouderen, preventie en arbeidsmarkt zo veel mogelijk te laten doorgaan. “Anders krijg je een jaar stilstand."
Financiën

Ambtenaren adviseren kabinet nog harder te bezuinigen op ouderenzorg

Een groep ambtenaren uit verschillende departementen brengt advies uit over mogelijkheden om extra te bezuinigen, variërend tussen de 0,6 en 2,7 miljard euro. Minister Helder laat weten 'aanvullende activiteiten' te zullen ontplooien, maar schuift keuzes door naar een volgend kabinet.
Financiën

Weer morrelen aan de vrije artsenkeuze?

Blijft de vrije artsenkeuze wel overeind als er een aanpassing wordt gedaan in ze Zorgverzekeringswet? Het doel van de aanpassing: een betaalbaar zorgstelsel. Wat betekent het als dit voorstel wordt aangenomen? Advocaat Daniël Post legt het uit.
Financiën
Wim Groot

Wim Groot: ‘Inzet consultants bij IZA komt door Mededingingswet’

De zorgsector zet massaal advies- en consultancybureaus in bij het opstellen van de plannen voor het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dat komt volgens hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot ook doordat zorgorganisaties bij de beoordeling rekening moeten houden met de Mededingingswet.

Over verpleging en verzorging

Wat is de gehandicaptenzorg?

Verpleging en verzorging voor mensen met een beperking wordt zo veel mogelijk bij de mensen thuis gedaan. Verpleeghuiszorg is alleen voor mensen van alle leeftijden met beperkingen die zelfstandig leven onmogelijk maken. In de praktijk maken vooral ouderen gebruik van verpleeghuiszorg. Sommige verpleeghuizen hebben zich gespecialiseerd. Zij richten zich bijvoorbeeld op mensen met dementie of mensen met een meervoudige beperking. De bewoner van een verpleeghuis krijgt onder andere hulp bij het wassen, aan- en uitkleden en naar het toilet gaan. Ook zorgen de medewerkers ervoor dat de verpleeghuisbewoners gezond eten en voldoende drinken. Er is 24 uur per dag hulp aanwezig.

Lees meer

Met de toenemende vergrijzing is de laatste jaren een groot tekort ontstaan – niet alleen aan verpleeghuisplaatsen – maar ook aan woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verpleeghuis in.

Personeelstekort

Een ander groot probleem, zeker ook in de sector verpleging en verzorging, vormt het personeelstekort. Alle zorginstellingen kampen ermee. En alle gezamenlijke inspanningen en maatregelen van het kabinet ten spijt duurt het nijpende personeelstekort voort.

Uitgelicht congres

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

Van der Valk Utrecht

Zorg & Vastgoed congres

Van der Valk Hotel

Passende Zorg

Van der Valk Hotel