Verpleging en verzorging

Ziekenhuiszorg
Inkomensverschil

Loonachterstand zorgpersoneel juist opgelopen

Twee jaar na het advies van de SER om de loonachterstand van zorgwerknemers weg te werken, is het tegenovergestelde gebeurd.
ActiZ, Wijkverpleging heeft betere bekostiging nodig

Alliantie wijkverpleging zet in op 100 zorgzame buurten

Een alliantie van negen grote aanbieders van wijkverpleging, onder leiding van Buurtzorg, zet in op een landelijke transformatie van de gezondheidszorg op het niveau van buurten. Voor honderd zorgzame buurten is in totaal 200 miljoen euro IZA-geld nodig.
Eerstelijnszorg
Jos de Blok Buurtzorg

Jos de Blok: ‘Binnen een paar jaar zijn er honderden Buurtdokters’

Buurtzorg en Buurtdokters bundelen hun krachten. Buurtzorg investeert 9 ton in Buurtdokters, waarmee Buurtdokters snel kan groeien.  
Bianca Buurman V&VN

Bianca Buurman: ‘Stilstand politiek zorgt voor oplopende wachtlijsten’

V&VN-voorzitter Bianca Buurman vraagt de politiek de plannen voor de woningbouw voor ouderen, preventie en arbeidsmarkt zo veel mogelijk te laten doorgaan. “Anders krijg je een jaar stilstand."
Jos de Blok Buurtzorg

Jos de Blok: ‘Cliëntprofielen wijkverpleging zijn onnozele exercitie’

De nieuwe bekostiging wijkverpleging met cliëntprofielen en het ‘draagkracht-draaglast’-model wordt een drama, waarschuwt Jos de Blok van Buurtzorg Nederland.
Marjolein Zilverentant

De zorgarrangeur: pleistertje plakken

Het beleid van de zorgverzekeraars leidt tot een toename van cliënten in de Wlz en nu komen er zorgarrangeurs die toegang tot de Wlz moeten remmen. Verpleegkundigen en verzorgenden weten gelukkig beter waar het echt om gaat om thuis te kunnen blijven wonen, schrijft wijkverpleegkundige en docent Marjolein Zilverentant.
Wijkverpleging

Zorgverzekeraars verwachten 8 procent extra omzet in wijkverpleging

Zorgverzekeraars verwachten 250 miljoen euro, ofwel 8 procent, aan extra omzet in de wijkverpleging in 2023 te realiseren. Die toezegging hebben zij gedaan in het Integraal Zorgakkoord. Dat schrijft minister Conny Helder van Langdurige Zorg in een Kamerbrief.
Happy senior man laughing while carrying his partner on his back in the countryside

‘Dubbel vergrijzing bedreigt solidariteit met jongeren’

De dubbele vergrijzing zet de solidariteit tussen generaties onder druk. Politici zouden nu maatregelen moeten nemen om de solidariteit te behouden en ruim baan moeten geven aan initiatieven die uitgaan van ‘ouderen voor ouderen’. Dat stellen de Mirella Minkman en Marcel Canoy in de podcast Voorzorg.
Wijkverpleging

Experiment met nieuwe bekostiging wijkverpleging stokt

De nieuwe bekostiging van de wijkverpleging loopt vertraging op. Op 1 april zou de registratie van cliëntprofielen hiervoor beginnen, maar die datum wordt niet gehaald. Dat schrijft minister Helder in een brief aan de Kamer. Wanneer de registratie van cliëntprofielen wel van start gaat, is niet bekend.
wijkverpleging

Centraal aanmeldpunt voor wijkverpleging in regio Nijmegen

Zeven zorgorganisaties in de regio Nijmegen werken vanaf januari dit jaar samen met een centraal aanmeldpunt voor de wijkverpleging. Volgens Marcel de Groot, directeur wijkverpleging bij ZZG zorggroep, is dit de manier om cliënten de wijkverpleging te geven die nodig is. ‘Het vergroot de toegankelijkheid van de zorg, verlaagt de werkdruk en verhoogt het werkplezier.’

Over verpleging en verzorging

Wat is de gehandicaptenzorg?

Verpleging en verzorging voor mensen met een beperking wordt zo veel mogelijk bij de mensen thuis gedaan. Verpleeghuiszorg is alleen voor mensen van alle leeftijden met beperkingen die zelfstandig leven onmogelijk maken. In de praktijk maken vooral ouderen gebruik van verpleeghuiszorg. Sommige verpleeghuizen hebben zich gespecialiseerd. Zij richten zich bijvoorbeeld op mensen met dementie of mensen met een meervoudige beperking. De bewoner van een verpleeghuis krijgt onder andere hulp bij het wassen, aan- en uitkleden en naar het toilet gaan. Ook zorgen de medewerkers ervoor dat de verpleeghuisbewoners gezond eten en voldoende drinken. Er is 24 uur per dag hulp aanwezig.

Lees meer

Met de toenemende vergrijzing is de laatste jaren een groot tekort ontstaan – niet alleen aan verpleeghuisplaatsen – maar ook aan woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verpleeghuis in.

Personeelstekort

Een ander groot probleem, zeker ook in de sector verpleging en verzorging, vormt het personeelstekort. Alle zorginstellingen kampen ermee. En alle gezamenlijke inspanningen en maatregelen van het kabinet ten spijt duurt het nijpende personeelstekort voort.

Uitgelicht congres

Presentaties Zorg & Vastgoed congres 2023

Van der Valk Hotel

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

Van der Valk Utrecht

Zorg & Vastgoed congres 2023

Van der Valk Hotel

Passende Zorg

Van der Valk Hotel