Ziekenhuiszorg

corona geld

Stroom schadeclaims zorgmedewerkers tegen werkgevers om long covid

Ongeveer vijf zorgmedewerkers hebben onlangs een schadeclaim ingediend tegen hun werkgever omdat ze op hun werk corona hebben opgelopen. Rond vijftien anderen bereiden een schadeclaim voor.

‘Rechtszaken kinderhartchirurgie kunnen jaren duren’

De rechtszaken van umc’s tegen het verlies van de kinderhartchirurgie zouden wel eens lang kunnen gaan duren. Het intrekken van vergunningen onder de Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) legt de juridische lat hoog voor de minister. “Als partijen juridisch alles uit de kast halen, kan het wel een paar jaar duren”, zegt Jaap Sijmons, hoogleraar gezondheidsrecht in Utrecht.
Ziekenhuiszorg
Kinderhartchirurgie Zv

IGJ en Kuipers houden vast aan 60 als veldnorm kinderhartchirurgie

Anders dan de thoraxchirurgen beweren, is de volumenorm van minimaal zestig operaties bij neonaten wel degelijk een veldnorm. Daarom is concentratie naar twee centra voor kinderhartchirurgie de enige optie. Dat stellen de IGJ en minister Ernst Kuipers van VWS.
Ziekenhuiszorg

Stefan Sleijfer: ‘Snel concentratie kinderhartchirurgie achter ons laten’

In de discussie over de concentratie van de kinderhartchirurgie kiest het Erasmus MC over het algemeen voor een low key benadering. Het grootste umc van Nederland zit dan ook in een relatief makkelijke positie. In alle denkbare uitkomsten behoort het Rotterdamse umc tot de winnaars.
Ziekenhuiszorg
Kinderhartchirurgie Zv

Thoraxchirurgen: onderbouwing VWS-besluit kinderhartchirurgie deugt niet

De norm van minimaal 60 operaties per jaar bij neonaten is helemaal geen veldnorm. Dat schrijft het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) aan minister Ernst Kuipers van VWS. Daarmee halen de thoraxchirurgen een van de pijlers onderuit van het besluit om de kinderhartchirurgie te concentreren in twee kinderhartcentra.
Ziekenhuiszorg
Kuipers660

Slepende besluitvorming kinderhartchirurgie nadert ontknoping

Gesprekken op VWS met de umc’s en de landsadvocaat deze week duiden op een definitief besluit over de concentratie van kinderhartchirurgie.
Ziekenhuiszorg
Kuipers660 Ernstig

Coalitie geeft groen licht voor concentratie kinderhartchirurgie

De coalitiepartijen sluiten de gelederen rond de concentratie van de kinderhartchirurgie. Ze steunen het besluit van minister Ernst Kuipers.
Ziekenhuiszorg
Mark Kramer Foto Martijn Gijsbertsen

Mark Kramer: ‘Verdere concentratie van complexe acute zorg is onvermijdelijk’

De complexe acute zorg moet worden geconcentreerd in circa veertig ziekenhuizen. Voor de bulk aan laagcomplexe acute zorg moet er een wijdverbreid netwerk zijn van spoedposten, geïntegreerd met HAP’s. Dat zegt Mark Kramer, voorzitter van het landelijke netwerk acute zorg (LNAZ), in de podcast Voorzorg.
Ziekenhuiszorg
Nico Blom: ‘Twee centra is misschien theoretisch beter. Maar de gevolgen zijn gigantisch als je kijkt naar de verplaatsing van zorg en aantasting van de bestaande zorginfrastructuur.’

LUMC-arts: ‘Bij objectieve kwaliteitstoets kinderhartchirurgie wint CAHAL altijd’

‘Zonder objectieve kwaliteitsaudit komt er nooit draagvlak voor concentratie kinderhartchirurgie’, zegt LUMC-kinderinterventiecardioloog Nico Blom, hoofd van de kindercardiologie van het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL).
Ziekenhuiszorg
Kuipers660 Ernstig

Kuipers laat NFU weinig ruimte voor eigen keuze kinderhartchirurgie

Minister Ernst Kuipers van VWS laat de NFU met de huidige selectiecriteria weinig ruimte om voor concentratie kinderhartchirurgie op een andere keuze uit te komen dan het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC Utrecht.

Over ziekenhuiszorg

Wat speelt in de ziekenhuiszorg?

De fusiegolf is tot stilstand te komen. In plaats van fuseren, kiezen de ziekenhuizen vaker voor samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van oncologiezorg. Aan verschillende kankeroperaties zijn minimumvolumenormen gekoppeld en soms lukt het een ziekenhuis alleen deze te halen door samenwerking. Op regionaal niveau zijn meerdere oncologienetwerken ontstaan waarbij de artsen in een groot expertisecentrum het behandelplan opstellen en de operaties uitvoeren. Ziekenhuizen in het netwerk richten zich op het postoperatieve traject. Hetzelfde is gaande in de hartzorg. De 16 hartcentra voeren de complexe hartoperaties uit, omliggende ziekenhuizen doen de voor- en nazorg.

Lees meer

Ziekenhuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), die in 2006 in werking is getreden. In de Zvw gaat ongeveer 60 procent van het totale zorgbudget om. De geschatte netto zorguitgaven in 2020 bedragen 73,4 miljard euro.

De koepels in ziekenhuisland zijn: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen zijn lid van de NVZ, de acht umc’s zijn ook lid van de NFU en  28 regionale ziekenhuizen zijn tevens lid van de SAZ.

Ziekenhuiszorg kan steeds vaker ook thuis of in de eerste lijn plaatsvinden, niet in de laatste plaats door de opkomst van e-health. Via zijn eigen device kan een patiënt bepaalde vitale functies meten en de metingen doorgeven aan de medisch specialist in het ziekenhuis. De houdt op afstand controle. Het e-consult heeft sinds 2018 een eigen betaaltitel. Sinds 2019 bestaat de “stimuleringsregeling e-health thuis” die het gebruik van e-health verder kan stimuleren.

Ziekenhuizen moeten sinds 2006 jaarlijks onderhandelen met zorgverzekeraars. Het is de bedoeling van het zorgstelsel dat zorgverzekeraars selectief onderhandelen met ziekenhuizen waarbij zij invloed uitoefenen op doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. De grootste zorgverzekeraars zijn al jaren Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

Msb’s

Vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich in 2015 en 2016 verenigd in medisch specialistische bedrijven (msb’s). Een ziekenhuis kan een of meer msb’s herbergen. Er zijn ongeveer 70 msb’s. Deze hebben een toelatingsovereenkomst gesloten met het ziekenhuis. De huidige bekostigingssystematiek brengt met zich mee dat msb’s een prikkel ondervinden om productie te draaien omdat het inkomen wordt bepaald door het aantal behandelingen.

Hoofdlijnenakkoorden

In 2011 is het eerste hoofdlijnenakkoord afgesloten tussen de NVZ, Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland met als doel de oplopende zorgkosten te beteugelen. Afspraak was dat de omzet van ziekenhuizen maximaal 2,5 procent zou stijgen. Het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 rept van een maximale omzetgroei van 0,8 procent in 2019, dalend tot nul in 2022. Dit akkoord maakt ook subsidiering mogelijk van zorg die vanuit het ziekenhuis wordt verplaatst naar de eerste lijn of thuis. Deze afspraak hangt samen met het rapport De Juiste Zorg Op De Juiste Plek dat in 2018 is verschenen.

Uitgelicht congres

Zorg & Vastgoed congres

Van der Valk Hotel

Passende Zorg

Van der Valk Hotel

Masterclass Vastgoed in de zorg

Bergse Bossen

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Ernst Sillem Hoeve