Ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg

Zilveren Kruis: ‘Zbc’s mogen niet verder groeien’

Zilveren Kruis maximeert de hoeveelheid zorg die zbc’s mogen leveren. In enkele regio’s is dat maximum dit jaar al bereikt: daar kunnen zbc’s niet meer groeien. De andere regio’s bereiken volgens de zorgverzekeraar binnen een of twee jaar dat punt.
Ziekenhuiszorg
David Baden

Opinie: De SEH als eetcafé of sterrenrestaurant

Als voorbeeld voor de nuance in de discussie over concentratie en schaalvergroting in de acute zorg, gebruikt David Baden een voor hem prettige activiteit – een hapje buiten de deur gaan eten.
Passende zorg
Mathieu Weggeman en Marjolein Smidt

Opinie: Pas op met concentratie van zorgtaken

Het doel van het Integraal Zorgakkoord was om de zorg voor te bereiden op de toekomst. Inmiddels heeft het er, dankzij de tendens zorgtaken te concentreren, meer van weg dat IZA zal leiden tot excellente zorg voor een select, hoogopgeleid gezelschap, stellen hoogleraren Marjolein Smidt en Mathieu Weggeman.
Ziekenhuiszorg
Pia Dijkstra. Minister Medische Zaken

Minister zoekt uitweg in impasse concentratie ziekenhuiszorg

Het ministerie van VWS gaat op zeer korte termijn met betrokken zorgbestuurders in gesprek over de weg naar de invoering van normen die van belang zijn voor de concentratie- en spreidingsdoelstellingen uit het integraal zorgakkoord (IZA). Ook komt er een 'impactanalyse'. Dat zei demissionair minister Pia Dijkstra van Medische Zorg tegen Zorgvisie tijdens het IZA-congres op maandag 4 maart.

Commissie-Samsom wil impasse kinderhartchirurgie doorbreken met overlegtafel

De commissie-Samsom wil de impasse rond de concentratie van de kinderhartchirurgie doorbreken met een nieuwe overlegtafel van patiënten, hartexperts, umc’s en zorgverzekeraars, onder regie van VWS. Voorzitter Melvin Samsom is bereid die taak op zich te nemen: “Concentratie hoogcomplexe zorg los je niet op in de rechtszaal.”
Kwaliteit

Promovendus Maike Schepens: ‘Concentratie van zorg alleen is niet genoeg’

Ook al is de afgelopen jaren de prostaatkankerzorg geconcentreerd in minder ziekenhuizen, er zijn tussen ziekenhuizen aanzienlijke verschillen in de kwaliteit van zorg. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Maike Schepens. Zij spreekt daarom van ‘schijnconcentratie’. 
Ziekenhuiszorg

Kuipers en zijn teleurstellende slotakkoord

De verklaring van oud-minister Kuipers over zijn voortijdige afscheid als minister laat vragen onbeantwoord en roept nieuwe vragen op. Over Kuipers, leiderschap, loopbaankansen die zwaarder wegen dan het ministerschap, de vlucht naar Singapore en ‘schaamte tot de bilnaad’.
Leiderschap

Hans van Goudoever: ‘We ontkomen er niet aan dat we bepaalde dingen niet meer doen’

Hans van Goudoever is the new kid in town bij de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Nieuw, maar wel direct invloedrijk, want hij is de baas van de grootste zorgorganisatie van Nederland. Een gesprek over de kinderhartchirurgie als splijtzwam tussen de umc's, de toekomst van de NFU en de meerwaarde van de fusie tussen VUmc en AMC.
Ziekenhuiszorg
Bart Berden

Bart Berden: ‘Schipbreuk dreigt voor concentratie complexe zorg’

De kwaliteit vastpinnen op zorgvolume per ziekenhuis doet geen recht aan de complexe werkelijkheid, stelt ziekenhuisbestuurder Bart Berden. “Neem de tijd om te onderzoeken welke factoren, naast aantallen, leiden tot meer kwaliteit en efficiency. Je moet snappen wat er gebeurt, niet alleen maar operaties per ziekenhuis tellen.”
Ziekenhuiszorg

NVZ trapt op de rem bij concentratie complexe zorg

De NVZ trapt op de rem bij de concentratie van complexe zorg en verwerpt een deel van de volumenormen voor operaties op het gebied van oncologie en vaatchirurgie. Dat staat in een brief aan de leden van de zogenoemde 'ronde tafels' voor oncologie en vaatchirurgie.

Over ziekenhuiszorg

Wat speelt in de ziekenhuiszorg?

De fusiegolf is tot stilstand te komen. In plaats van fuseren, kiezen de ziekenhuizen vaker voor samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van oncologiezorg. Aan verschillende kankeroperaties zijn minimumvolumenormen gekoppeld en soms lukt het een ziekenhuis alleen deze te halen door samenwerking. Op regionaal niveau zijn meerdere oncologienetwerken ontstaan waarbij de artsen in een groot expertisecentrum het behandelplan opstellen en de operaties uitvoeren. Ziekenhuizen in het netwerk richten zich op het postoperatieve traject. Hetzelfde is gaande in de hartzorg. De 16 hartcentra voeren de complexe hartoperaties uit, omliggende ziekenhuizen doen de voor- en nazorg.

Lees meer

Ziekenhuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), die in 2006 in werking is getreden. In de Zvw gaat ongeveer 60 procent van het totale zorgbudget om. De geschatte netto zorguitgaven in 2020 bedragen 73,4 miljard euro.

De koepels in ziekenhuisland zijn: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen zijn lid van de NVZ, de acht umc’s zijn ook lid van de NFU en  28 regionale ziekenhuizen zijn tevens lid van de SAZ.

Ziekenhuiszorg kan steeds vaker ook thuis of in de eerste lijn plaatsvinden, niet in de laatste plaats door de opkomst van e-health. Via zijn eigen device kan een patiënt bepaalde vitale functies meten en de metingen doorgeven aan de medisch specialist in het ziekenhuis. De houdt op afstand controle. Het e-consult heeft sinds 2018 een eigen betaaltitel. Sinds 2019 bestaat de “stimuleringsregeling e-health thuis” die het gebruik van e-health verder kan stimuleren.

Ziekenhuizen moeten sinds 2006 jaarlijks onderhandelen met zorgverzekeraars. Het is de bedoeling van het zorgstelsel dat zorgverzekeraars selectief onderhandelen met ziekenhuizen waarbij zij invloed uitoefenen op doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. De grootste zorgverzekeraars zijn al jaren Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

Msb’s

Vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich in 2015 en 2016 verenigd in medisch specialistische bedrijven (msb’s). Een ziekenhuis kan een of meer msb’s herbergen. Er zijn ongeveer 70 msb’s. Deze hebben een toelatingsovereenkomst gesloten met het ziekenhuis. De huidige bekostigingssystematiek brengt met zich mee dat msb’s een prikkel ondervinden om productie te draaien omdat het inkomen wordt bepaald door het aantal behandelingen.

Hoofdlijnenakkoorden

In 2011 is het eerste hoofdlijnenakkoord afgesloten tussen de NVZ, Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland met als doel de oplopende zorgkosten te beteugelen. Afspraak was dat de omzet van ziekenhuizen maximaal 2,5 procent zou stijgen. Het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 rept van een maximale omzetgroei van 0,8 procent in 2019, dalend tot nul in 2022. Dit akkoord maakt ook subsidiering mogelijk van zorg die vanuit het ziekenhuis wordt verplaatst naar de eerste lijn of thuis. Deze afspraak hangt samen met het rapport De Juiste Zorg Op De Juiste Plek dat in 2018 is verschenen.

Uitgelicht congres

Passende Zorg

Van der Valk Hotel

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Hotel Ernst Sillem Hoeve

Cultuursensitieve Zorg Congres

Zorg & Vastgoed congres 2024

Van der Valk Hotel