Ziekenhuiszorg

Passende zorg

Freek Korver: ‘Reken af met volumeprikkels en behandel op de juiste plek’

In de zomer van 2022 verruilde bestuurder Freek Korver het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis voor een bestuursfunctie bij Bernhoven, dat een financiële crisis maar net te boven was. “Ik wist dat hier het vertrouwen hersteld moest worden.”
Tech

Driekwart ziekenhuizen gebruikt AI zonder visie voor lange termijn

Terwijl vrijwel alle ziekenhuizen artificial intelligence (AI) inzetten heeft ongeveer een kwart een langetermijnvisie op het onderwerp. Ook beleid en monitoring lopen nog achter bij de inzet van de technologie, komt naar voren uit de meest recente AI Monitor Ziekenhuizen van M&I/partners.
Tech

‘Bij digitalisering moet zorgverlener centraal staan’

Het elektronisch patiëntendossier (epd), teleconsulten en patiëntportalen zijn verschillende digitale mijlpalen binnen de zorg. “Toch moet en gaat er nog veel meer veranderen”, zegt hoogleraar digitale communicatie Guus Schoonman. “Een belangrijke succesfactor is een zorgverlener die patiënten hierin meeneemt.” Schoonman pleit er dan ook voor om de zorgverlener meer centraal te stellen als het gaat om digitale interventies.
Tech

‘Dokters staan te trappelen om Autoscriber te gebruiken’

Systemen om consulten automatisch te ondersteunen, samen te vatten en te registreren, staan aan de vooravond van een doorbraak in zowel ziekenhuizen als de huisartsenzorg. Reumatoloog Petra Kok: "Ik krijg meer ruimte en lucht in mijn werk door handmatig werk te automatiseren."
IZA-talentennetwerk

IZA-talentennetwerk: ‘Zonder betere randvoorwaarden kan akkoord niet slagen’

Het IZA-talentennetwerk heeft fundamentele kritiek op het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het proces. Zo wordt de inbreng van patiënten en burgers alleen op papier meegenomen in de transformatieplannen. En het epd zou een nutsvoorziening moeten worden, anders komt de regionale samenwerking niet tot stand. 

Alleskunner Sulayman el Mathari: ‘Hartchirurgie was liefde op het eerste gezicht’

Hij verzegelde de fusie tussen het AMC en VUmc met een gedicht, richtte het eerste allround VR-centrum voor hartchirurgie ter wereld op, organiseert gratis hartoperaties voor de allerarmsten in Marokko en vormt een maatschappelijke brug tussen mensen met een niet-westerse achtergrond en de overheid. Sulayman el Mathari (30) timmert als arts-onderzoeker hard aan de weg. Zijn missie? Persoonsgerichte en toegankelijke zorg waarbij het niet uitmaakt waar je wieg heeft gestaan.
Guido Peters

Dit kan virtuele ziekenhuiszorg opleveren

Landelijke implementatie van thuismonitoring kan een jaarlijkse reductie van 1 miljoen ziekenhuisligdagen en 1.339 verpleegkundige diensten opleveren. Dat becijfert Guido Peters in zijn proefschrift. Maar voordat het zover is, is onder andere doorontwikkeling van de technologie vereist.

‘Met versnipperd innoveren creëert de zorg het volgende probleem’

De fragmentatie en versnippering zijn de zorg is stuitend. Dat stelt Jef Mol, bestuurder bij Thebe en lid van de ActiZ-themacommissie Digitaal Denken en Doen. “Straks rijdt de ziekenhuisverpleegkundige achter de wijkverpleging aan.” Hij pleit daarom voor hybride processen en een écht integrale aanpak bij passende zorgbewegingen.

Ziekenhuizen omarmen generatieve AI

Chatbots die hun artsenexamen halen of helpen bij de triage in buitenlandse ziekenhuizen stuwden de verwachtingen hoog op van taalmodellen. Nu het stof neerdwarrelt, blijkt dat veel Nederlandse ziekenhuizen de toegevoegde waarde van generatieve AI zien. Maar ook dat er nog veel uitgezocht en geregeld moet worden om er echt van te profiteren.
Kwaliteit

Verzekeraars vergelijken declaratiedata niet uit angst voor privacyregels

Zorgverzekeraars gebruiken slechts op kleine schaal kwaliteitsdata van ziekenhuizen om hun klanten beter passende zorg te bieden, terwijl ze via declaratiegegevens een schat aan informatie bezitten. De reden? Angst voor privacywetgeving. Experts laten weten dat die angst ongegrond is. 

Over ziekenhuiszorg

Wat speelt in de ziekenhuiszorg?

De fusiegolf is tot stilstand te komen. In plaats van fuseren, kiezen de ziekenhuizen vaker voor samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van oncologiezorg. Aan verschillende kankeroperaties zijn minimumvolumenormen gekoppeld en soms lukt het een ziekenhuis alleen deze te halen door samenwerking. Op regionaal niveau zijn meerdere oncologienetwerken ontstaan waarbij de artsen in een groot expertisecentrum het behandelplan opstellen en de operaties uitvoeren. Ziekenhuizen in het netwerk richten zich op het postoperatieve traject. Hetzelfde is gaande in de hartzorg. De 16 hartcentra voeren de complexe hartoperaties uit, omliggende ziekenhuizen doen de voor- en nazorg.

Lees meer

Ziekenhuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), die in 2006 in werking is getreden. In de Zvw gaat ongeveer 60 procent van het totale zorgbudget om. De geschatte netto zorguitgaven in 2020 bedragen 73,4 miljard euro.

De koepels in ziekenhuisland zijn: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen zijn lid van de NVZ, de acht umc’s zijn ook lid van de NFU en  28 regionale ziekenhuizen zijn tevens lid van de SAZ.

Ziekenhuiszorg kan steeds vaker ook thuis of in de eerste lijn plaatsvinden, niet in de laatste plaats door de opkomst van e-health. Via zijn eigen device kan een patiënt bepaalde vitale functies meten en de metingen doorgeven aan de medisch specialist in het ziekenhuis. De houdt op afstand controle. Het e-consult heeft sinds 2018 een eigen betaaltitel. Sinds 2019 bestaat de “stimuleringsregeling e-health thuis” die het gebruik van e-health verder kan stimuleren.

Ziekenhuizen moeten sinds 2006 jaarlijks onderhandelen met zorgverzekeraars. Het is de bedoeling van het zorgstelsel dat zorgverzekeraars selectief onderhandelen met ziekenhuizen waarbij zij invloed uitoefenen op doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. De grootste zorgverzekeraars zijn al jaren Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

Msb’s

Vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich in 2015 en 2016 verenigd in medisch specialistische bedrijven (msb’s). Een ziekenhuis kan een of meer msb’s herbergen. Er zijn ongeveer 70 msb’s. Deze hebben een toelatingsovereenkomst gesloten met het ziekenhuis. De huidige bekostigingssystematiek brengt met zich mee dat msb’s een prikkel ondervinden om productie te draaien omdat het inkomen wordt bepaald door het aantal behandelingen.

Hoofdlijnenakkoorden

In 2011 is het eerste hoofdlijnenakkoord afgesloten tussen de NVZ, Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland met als doel de oplopende zorgkosten te beteugelen. Afspraak was dat de omzet van ziekenhuizen maximaal 2,5 procent zou stijgen. Het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 rept van een maximale omzetgroei van 0,8 procent in 2019, dalend tot nul in 2022. Dit akkoord maakt ook subsidiering mogelijk van zorg die vanuit het ziekenhuis wordt verplaatst naar de eerste lijn of thuis. Deze afspraak hangt samen met het rapport De Juiste Zorg Op De Juiste Plek dat in 2018 is verschenen.

Uitgelicht congres

Vrouw en leiderschap

Congres ggz uit de knel

Van der Valk Hotel Utrecht

Congres Acute zorg

Van der Valk

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

Van der Valk Utrecht