Ziekenhuiszorg

Leiderschap

Maureen Bisognano: ‘Horen, luisteren en erkennen hoort bij nieuw leiderschap’

Weinig topvrouwen hebben wereldwijd zo’n enorme impact op de zorg als Maureen Bisognano: verpleegkundige, ziekenhuis-CEO en boegbeeld van de Amerikaanse kwaliteitsbeweging. Ze staat aan de wieg van de wereldwijde beweging ‘What Matters To You’ en adviseert leiders in de gezondheidszorg over de hele wereld. “Het is eigenlijk wonderlijk dat CEO’s geen training krijgen in compassie en vriendelijkheid.”
Ziekenhuiszorg

Opinie: Het is te verleidelijk om in snelle oplossingen te denken

In dit stuk pleit ik tegen de verleiding van snelle oplossingen. In de zorg bestaan op dit moment meerdere taaie vraagstukken die niet niet eenduidig zijn. Ze bestaan uit veel aspecten die onderling met elkaar samenhangen. Ze zijn niet eenvoudig te doorgronden. Daarnaast zijn ze van ‘niemand en van iedereen’. Wat moeten we met de overmatige drukte en stops op de spoedeisende hulp?
David Jongen, Zuyderland

David Jongen: ‘Angst om fouten te maken veroorzaakt tekort aan SEH-artsen’

Angst om fouten te maken is een belangrijke oorzaak voor artsen om niet te werken op een SEH. “Veel artsen kunnen geen verantwoordelijkheid dragen, mocht er iets fout gaan op de SEH, zoals bij een reanimatie”, zegt bestuursvoorzitter David Jongen van Zuyderland. “En daar heb ik begrip voor.”
Ziekenhuiszorg
Pier Eringa

Pier Eringa: ‘Desnoods moet je de achterpui eruit rammen’

Partijen in de gezondheidszorg zitten te veel op hun eigen eilandje, waardoor echte vraagstukken in de zorg niet worden opgelost. Pier Eringa, bestuursvoorzitter Gelre ziekenhuizen, stopte in Zutphen al met bevallingen en bouwt de SEH om tot een spoedplein. “Soms moet je gedoe organiseren om te doen wat logisch en verstandig is.”
Ziekenhuiszorg

Poll-uitslag: SEH’s niet sluiten, maar harder werken aan kwaliteit

SEH’s worstelen om te voldoen aan de kwaliteitseisen in het kwaliteitskader spoedzorg. Wij legden aan onze lezers voor of SEH's moeten sluiten als ze niet aan kwaliteitseisen voldoen. 13 van de 21 respondenten zijn het niet eens met de stelling. "Dan eerst alles op alles om wél te voldoen." Van de respondenten is bijna de helft SEH-arts. De grote meerderheid van hen is tegen sluiting van SEH's bij onvoldoende capaciteit.
Ziekenhuiszorg

Poll: Als SEH’s niet aan kwaliteitseisen voldoen, sluit dan de deuren

SEH’s worstelen om te voldoen aan de kwaliteitseisen in het kwaliteitskader spoedzorg. Volgens het RIVM-onderzoek van medio 2023 slagen vijf ziekenhuizen er niet in om 24/7 een arts met minimaal één jaar werkervaring op de SEH te hebben. Negen ziekenhuizen voldoen niet aan de eis voor voldoende expertise op het gebied van klinische geriatrie.
Ziekenhuiszorg
acute zorg

Kamer wil sluiten SEH’s in streekziekenhuizen stoppen

De Tweede Kamer springt op de bres voor streekziekenhuizen. SP, PvdA/GL, CDA en PVV willen dat het uitkleden van streekziekenhuizen stopt. Dat bleek bij het Kamerdebat over ziekenhuiszorg op 25 oktober 2023.
Ziekenhuiszorg
SEH-arts Simon Knudsen op de SEH van North Zealand Hospital in Hillerød. © Foto: Bart Kiers

Deense SEH worstelt met onnodig hoge instroom

Te veel patiënten bezoeken de SEH van North Zealand Hospital in Hillerød onnodig. Circa 55 procent is na 5 uur ontslagen uit het ziekenhuis. “De meeste patiënten die op SEH komen, zijn niet echt ziek.”

SEH-artsen: 84 procent SEH’s voldoet wél aan kwaliteitseisen

Van de ziekenhuizen met een SEH voldoet 84 procent aan de vier belangrijkste kwaliteitseisen, concludeert David Baden, voorzitter SEH-artsen. “Minister Kuipers geeft een te zorgwekkende voorstelling van zaken.”
Ziekenhuiszorg

‘Kuipers creëert geen draagvlak, hij zit in de overdrive’

“Ik begrijp de drive van minister Kuipers (VWS)”, zegt bestuursvoorzitter Marc Hendriks van Ziekenhuis Rivierenland.

Over ziekenhuiszorg

Wat speelt in de ziekenhuiszorg?

De fusiegolf is tot stilstand te komen. In plaats van fuseren, kiezen de ziekenhuizen vaker voor samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van oncologiezorg. Aan verschillende kankeroperaties zijn minimumvolumenormen gekoppeld en soms lukt het een ziekenhuis alleen deze te halen door samenwerking. Op regionaal niveau zijn meerdere oncologienetwerken ontstaan waarbij de artsen in een groot expertisecentrum het behandelplan opstellen en de operaties uitvoeren. Ziekenhuizen in het netwerk richten zich op het postoperatieve traject. Hetzelfde is gaande in de hartzorg. De 16 hartcentra voeren de complexe hartoperaties uit, omliggende ziekenhuizen doen de voor- en nazorg.

Lees meer

Ziekenhuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), die in 2006 in werking is getreden. In de Zvw gaat ongeveer 60 procent van het totale zorgbudget om. De geschatte netto zorguitgaven in 2020 bedragen 73,4 miljard euro.

De koepels in ziekenhuisland zijn: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen zijn lid van de NVZ, de acht umc’s zijn ook lid van de NFU en  28 regionale ziekenhuizen zijn tevens lid van de SAZ.

Ziekenhuiszorg kan steeds vaker ook thuis of in de eerste lijn plaatsvinden, niet in de laatste plaats door de opkomst van e-health. Via zijn eigen device kan een patiënt bepaalde vitale functies meten en de metingen doorgeven aan de medisch specialist in het ziekenhuis. De houdt op afstand controle. Het e-consult heeft sinds 2018 een eigen betaaltitel. Sinds 2019 bestaat de “stimuleringsregeling e-health thuis” die het gebruik van e-health verder kan stimuleren.

Ziekenhuizen moeten sinds 2006 jaarlijks onderhandelen met zorgverzekeraars. Het is de bedoeling van het zorgstelsel dat zorgverzekeraars selectief onderhandelen met ziekenhuizen waarbij zij invloed uitoefenen op doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. De grootste zorgverzekeraars zijn al jaren Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

Msb’s

Vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich in 2015 en 2016 verenigd in medisch specialistische bedrijven (msb’s). Een ziekenhuis kan een of meer msb’s herbergen. Er zijn ongeveer 70 msb’s. Deze hebben een toelatingsovereenkomst gesloten met het ziekenhuis. De huidige bekostigingssystematiek brengt met zich mee dat msb’s een prikkel ondervinden om productie te draaien omdat het inkomen wordt bepaald door het aantal behandelingen.

Hoofdlijnenakkoorden

In 2011 is het eerste hoofdlijnenakkoord afgesloten tussen de NVZ, Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland met als doel de oplopende zorgkosten te beteugelen. Afspraak was dat de omzet van ziekenhuizen maximaal 2,5 procent zou stijgen. Het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 rept van een maximale omzetgroei van 0,8 procent in 2019, dalend tot nul in 2022. Dit akkoord maakt ook subsidiering mogelijk van zorg die vanuit het ziekenhuis wordt verplaatst naar de eerste lijn of thuis. Deze afspraak hangt samen met het rapport De Juiste Zorg Op De Juiste Plek dat in 2018 is verschenen.

Uitgelicht congres

Zorg & Vastgoed congres 2024

Van der Valk Hotel

Passende Zorg

Van der Valk Hotel

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Hotel Ernst Sillem Hoeve