Zorginkoop

VGZ, Zuyderland, zorgverzekeraars, zorginkoop, ziekenhuizen, ziekenhuiszorg
Foto: Fotalia

Zorginkoop in cure en care

Zorginkoop vormt de basis van ons zorgstelsel. Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. Meer

Ieder jaar moeten zorgverzekeraars uiterlijk op 1 april hun inkoopvoorwaarden bekendmaken. Voor 19 november moeten zij aankondigen met welke zorgaanbieders een contract is gesloten. Dat geeft burgers de gelegenheid een gefundeerde keuze te maken voor hun zorgverzekeraar in het komende jaar. De zorgverzekeraars hanteren bij de zorginkoop landelijke normen maar voegen daar vaak eigen normen aan toe. Verzekeraar VGZ gebruikt ook de ervaringen van patiënten en verwerkt deze in het inkoopdocument.  In november 2016 heeft de verzekeraar ZorgkaartNederland overgenomen.

Plafondafspraken

De meest gangbare vorm is het p x q-contract, waarin ziekenhuis en zorgverzekeraar een afspraak maken voor een totaalpakket aan zorg. Aan het pakket zit een plafond, wat inhoudt dat het ziekenhuis de meerzorg zelf moet betalen. Dat leidt tot wachtlijsten voor patiënten van een bepaalde verzekeraar. Toen het budget van VGZ op was, stelde Medisch Spectrum Twente verlengde wachttijden in voor VGZ-verzekerden. VGZ liet daarop weten extra reiskosten te vergoeden voor patiënten die noodgedwongen naar een ander ziekenhuis moesten uitwijken.

Meerjarencontracten

Sinds 2015 sluiten ziekenhuizen en zorgverzekeraars steeds vaker meerjarencontracten af. Hiermee is het ziekenhuis voor een langere periode verzekerd van een vaste omzet. Groot voordeel is dat er niet meer jaarlijks over prijzen hoeft te worden onderhandeld. In sommige meerjarencontracten  gaat het dan nog steeds om p x q-afspraken, maar vaker onderhandelen de partijen over de kwaliteit van de geleverde zorg. Er zijn ziekenhuizen die partnerships vormen met zorgverzekeraars. Zij maken portfolio-afspraken: het ziekenhuis mag groeien op de vormen van zorg waarin het goed presteert, op voorwaarde dat het andere zorg afstoot. Het Martini Ziekenhuis in Groningen sloot zo’n partnership met Menzis in 2016.

Inkoop van Wlz-zorg

Zorgkantoren doen de zorginkoop van Wlz-zorg. In totaal zijn er 31 zorgkantoren. Het zorgkantoor werkt zelfstandig en is verbonden aan de grootste zorgverzekeraar in een regio. De kantoren hebben een zorgplicht ten aanzien van alle inwoners die langdurige zorg nodig hebben. Dat kan alleen met een indicatiebesluit dat is afgegeven door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Zij regelen zorg voor mensen met een indicatiebesluit voor zorg in natura en voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb).  Mensen die zorg in natura krijgen, kiezen in overleg met het CIZ hun zorgaanbieder. Het zorgkantoor sluit de contracten met zorgaanbieders in de langdurige, intramurale zorg. Mensen die langdurige zorg krijgen, betalen een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voert deze regeling uit.

Wie een pgb heeft, regelt de zorg zelf. Met de gekozen zorgverleners sluit de cliënt een zorgovereenkomst af. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) dient ervoor te zorgen dat de zorgverleners elke maand betaald krijgen. Pgb-houders sturen urenbriefjes of de rekening maandelijks naar de SVB.

Zorgverzekeraars

Er zijn negen concerns van zorgverzekeraars in Nederland. Zilveren Kruis is de grootste met ruim 5,1 miljoen verzekerden, daarna volgt Coöperatie VGZ met 4 miljoen verzekerden. Hiertoe horen ook IZA Zorgverzekeraar, IZZ Zorgverzekeraar, Univé, Zorgverzekeraar UMC. CZ, waar onder Delta Lloyd en Ohra vallen, heeft 3,48 miljoen verzekerden en Menzis, inclusief Anderzorg en AZIVO, heeft 2,25 miljoen verzekerden. ONVZ heeft 464.000 verzekerden. ASR, met  De Amersfoortse and Ditzo, heeft 334.000 verzekerden. De steeds meer landelijk opererende zorgverzekeraar DSW uit Schiedam (ook Stad Holland) heeft ruim 585.000 verzekerden, Zorg en Zekerheid uit de regio Leiden heeft 437.000 verzekerden. De kleinere zorgverzekeraars Salland, ZorgDirect en HollandZorg vormen samen het concern Eno met ruim 136.000 verzekerden. Ieder najaar maken de zorgverzekeraars hun premies bekend. Traditioneel is DSW altijd de eerste.

Uitgelicht

Meest gelezen

Uitgelicht congres

Dag van de Preventie 2020

Dag van de Zorginkoop 2020