Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties6

Van Rijn broedt op herstelplan na pgb-chaos

Mark van Dorresteijn
Samen met ketenpartners werkt Van Rijn aan een herstelplan om de chaos rond uitbetaling van pgb’s te herstellen. Het plan moet medio maart in uitvoering gaan.
Van Rijn broedt op herstelplan na pgb-chaos
Foto: ANP Jerry Lampen

Het herstelplan is nodig omdat een aantal controles zijn opgeschort om tijdige betalingen uit te voeren aan budgethouders. Niet van elke budgethouder is namelijk een zorgcontract bekend, andere budgethouders hebben een voorlopig budget ontvangen. Daardoor kan het zijn dat budgetten op jaarbasis te hoog of te laag uitvallen. Ook zijn gegevens in het portaal Mijnpgb niet altijd juist, waardoor gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars niet altijd over de juiste gegevens beschikken. Van Rijn begrijpt dat de ontstane problemen onvermijdelijk waren, maar de registratie moet volgens hem wel weer zo snel mogelijk op orde komen.

Herstelplan

Onder leiding van VWS werken de betrokken partijen aan een herstelplan. Dit plan beschrijft de benodigde herstelacties, de prioritering daarin, de wijze waarop omgegaan wordt met de effecten voor de budgethouders en hoe hierover met budgethouders zal worden gecommuniceerd. Daartoe wordt een specifiek communicatietraject opgezet. Van Rijn verwacht dat medio maart het plan in werking kan treden. ‘Tot die tijd zal de bestaande werkwijze, die gericht is op een adequate afhandeling van declaraties en een tijdige uitbetaling van maandloners, worden geconsolideerd.’

Verbeteringen systeem

Tijdens een plenair debat op 4 februari beloofde Van Rijn structurele verbeteringen aan het pgb-systeem. Daarbij staat een uitvoeringstoets centraal met drie kernvragen: Wat zijn – gegeven de huidige stand van zaken – de gewenste verbeteringen? Hoe is deze eindsituatie gefaseerd te realiseren? Wat is daarvoor (financieel) nodig? Aspecten die bij de toets worden betrokken zijn de gebruiksvriendelijkheid voor de budgethouder, de werkprocessen bij de ketenpartners, de gegevensstroom, de governance en het beheer. Langs bovenvermelde drie kernvragen zal ik samen met Per Saldo, ZN, VNG en de SVB zo spoedig mogelijk een onderzoeksopdracht opstellen. Ik verwacht de resultaten van deze onderzoeksopdracht voor de zomer. Mocht tijdens het formuleren van de opdracht blijken dat zaken direct moeten en kunnen worden aangepakt, zal daartoe ook meteen actie worden ondernomen.

Stand van zaken betalingen

In een Kamerbrief geeft Van Rijn nog uitleg over de stand van zaken rond betalingen en beschikbaarheid van het SVB. Het ziet er als volgt uit:

Maandloners – De werkvoorraad voor januari is weggewerkt. Inmiddels gaat het om 70.000 zorgverleners. De vaste maandloners worden eind februari wederom uitbetaald.

Declaraties – Tot maandag 23 februari zijn circa 77.000 declaraties betaald. Per dag worden circa 5.000 nieuwe declaraties ingediend. De werkvoorraad van ingediende declaraties blijft de laatste dagen per saldo stabiel op circa 24.000. De dagelijkse uitbetalingen houden grosso modo gelijke tred met het aantal nieuw ingediende declaraties. De SVB meldt dat deze termijn bij circa 99% van de ingediende declaraties wordt gerealiseerd. In elke gevallen gaat het bijvoorbeeld om een missend rekeningnummer.

Rapid Response Team (RRT) – Het team wordt opnieuw uitgebreid omdat betalingen soms toch nog te lang duren. Vanaf 16 februari zijn de aangescherpte afspraken van kracht. Er zijn door het RRT tot en met 23 februari inmiddels 453 betalingen verricht. Daarbij ging het om betalingen van 167 zeer urgente meldingen die Per Saldo heeft doorgezet naar de SVB. Daarnaast zijn bij het RRT 550 urgente casussen gemeld, waarvoor een betalingstermijn geldt van maximaal 5 werkdagen. Tot op heden zijn er 286 van deze 550 casussen uitbetaald binnen de afgesproken termijn. Bij 264 casussen moet nog uitbetaling plaatsvinden. Dit kan soms langer duren dan de afgesproken 5 werkdagen.

Bereikbaarheid SVB – Per dag komen gemiddeld 6.000 telefoontjes binnen, daardoor kan de bereikbaarheid oplopen. In de uitzending van Nieuwsuur was sprake van 30.000 achterstallige e-mails. De SVB meldt dat de e-mails dagelijks worden gecontroleerd op declaraties en dat deze declaraties dagelijks in het werkproces worden opgenomen. Hoewel uiteraard niet kan worden uitgesloten dat enkele declaraties onopgemerkt blijven, is er geen sprake van een grote voorraad declaraties in de e-mail. Wel is er nog achterstand in het verwerken van vragen die per e-mail worden gesteld, niet zijnde declaraties.

6 REACTIES

 1. Geachte lezer,
  Dit project wordt weer een miljoenenprobleem.
  2015 is het overgangsjaar voor de transitie.
  Daarom gebruik dit jaar goed voor een degelijke voorbereiding van de uitvoering.
  Delegeer een aantal taken aan de gemeentelijke overheden waarbij de SVB de rol vervult van toezichthouder.
  Houdt U er rekening mede dat in de komende tijd veel mensen veel moeten terugbetalen.
  Veel succes!

 2. Lees alle reacties
 3. Van Rijn blijft de chaos rond het PGB tegen beter weten in bagatelliseren. De commissie Elias ten spijt: Ego’s worden weer gespaard en dat “mag” wat kosten. Penny wise, Pound foolish!
  Overigens, het is wel erg stil rond die commissie Elias, maar na o.a. het EPD/LSP bewijst ook het PGB hun gelijk!

 4. Beste heer van Rijn
  Het is schokkend om te zien dat u alle waarschuwingsignalen heeft genegeerd,en de fouten voortdurend bij anderen probeert te leggen,en de zaken bagatelliseerd.
  Ook bereiken mij berichten van mensen die door uw handelen ernstig in de problemen komen,over hen heb ik u nog helemaal niet gehoord.
  Een bedroevende geschiedenis,en beschamend….

 5. De situatie wordt, voor zover je dat zo kunt benoemen, rooskleuriger neergezet dan het in werkelijkheid is. Van degenen die ik ondersteun hebben 50% van de zorgverleners hun salaris van januari nog niet gehad. 2 zorgverleners zitten nog op het salaris van december 2014 te wachten; een budgethouder krijgt structureel € 1000,- per maand te veel, omdat ze wist dat het budget uit een ander potje moet worden gehaald, dat bovendien lager is.
  En dan de relatie met de zorgverzekeraars. Op het congres van InVoorZorg op 8 december 2014 meldde de SVB dat ze voor ALLE budgethouders de declaraties bij de zorgverzekeraars zouden indienen. OP een verdekte plek op de SVB website en in de kleine lettertjes van hun nieuwe contracten, moet je zelf maar afleiden dat ze dat nu alleen nog maar doen voor budgethouders die in 2014 hun salarisadministratie volledig bij de SVB houden ondergebracht. En dit natuurlijk vooral pas te laat naar de budgethouders communiceren. Want dan is de termijn van 6 weken verstreken die zorgverzekeraars hanteren en kan de budgethouder naar zijn budget voor die maanden fluiten.
  Na het debacle van 46 miljoen euro die de SVB vorig jaar haalde nu dit beschamend tafereel. In het bedrijfsleven staat een verantwoordelijke direct op straat. Maar bij de (semi-)overheid mag je blijkbaar blijven blunderen ten koste van de gemeenschapsgelden.

 6. Beste mijnheer van Rijn,
  Het is ronduit stuitend te zien en te ervaren dat een reeds bekende en bestaande keten, plotseling zoveel problemen en stagnatie kent. Immers, toen e.e.a. geheel in handen was van de overheid, heeft het gewerkt.
  Edoch, vanuit verschillende bronnen heb ik vernomen dat zowel de IT als de meest essentiële noodzakelijke stappen in en met IT, terzijde werden geschoven ’ten faveure van..’ uitrol en implementatie? Het is duidelijk dat de overheden hier op het vlak van ICT de plank volledig mis hebben geslagen en worden geconfronteerd met de wetmatigheid dat een ondoordachte IT implementatie, van welke aard dan ook, gegarandeerd zal leiden tot zeer veel hele hoge rekeningen.
  In uw route heeft u gemeend al de meest basale stappen over te moeten slaan die er zijn in IT en ICT. U bent hiervoor aanspreekbaar en de enige juiste stap is het hele proces stil te leggen, de problemen op te lossen en daarna ‘de trein’ weer op gang te brengen. Door ….
  1. Ontijdig en onvolkomen te testen
  2. Het geen gebruik maken van de noodzakelijke pilot
  3. Het niet uitvoeren van een proces trial
  4. Het niet hebben van een calamiteitenplan vooraf
  5. Het niet hebben van een ‘roll back scenario’
  ervaart u nu wat ICT doet wanneer de meest elementaire stappen en wetmatigheden in en met ICT/IT worden veronachtzaamd. Enorm veel hele hoge rekeningen, chaos en uiteindelijk naam en reputatieschade.
  Beschamend!

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.