Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Een op de vijf ziekenhuizen in gevarenzone’

Ziekenhuizen laten over de gehele linie steeds betere financiële prestaties zien. Maar een kleine groep achterblijvers nadert wel de gevarenzone. Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen door BDO.
Chris van den Haak, partner bij BDO.
Chris van den Haak, partner bij BDO. - Foto: BDO

BDO heeft op basis van de jaarverslagen 2013 van 74 ziekenhuizen een ranglijst gemaakt voor hun financiële prestaties. De rangschikking is tot stand gekomen op basis van financiële ratio's voor onder meer solvabiliteit, liquiditeit en financiële resultaat. Vorige keer dat BDO dat deed kreeg nog 40 procent van de ziekenhuizen een onvoldoende, nu is dat nog maar 20 procent. Over de hele linie laten ziekenhuizen dus betere financiële prestaties zien. Het gezamenlijke positieve resultaat nam met 123 miljoen euro toe tot 386 miljoen euro in 2013.

Kleine ziekenhuizen in gevarenzone

Maar de achterblijvers presteren wel steeds slechter en dreigen in gevaar te komen als ze hun koers niet tijdig bijstellen. Het zijn vooral kleine ziekenhuizen die in de gevarenzone verkeren. Zij hebben te weinig financiële buffers om tegenslagen te kunnen opvangen. Daarnaast hebben ze een weinig florissante liquiditeitspositie, waardoor het ze moeite kost om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Bovendien waren zij in 2013 voor hun financiële resultaat voor meer dan de helft afhankelijk van zogeheten transitiebedragen. Die komen voort uit de vangnetregeling voor de overgang van budgetfinanciering naar prestatiebekostiging.

Krimp in zorgmarkt

Ziekenhuizen doen er volgens Chris van den Haak, partner bij BDO, goed aan hun financiën snel op orde te krijgen. Makkelijk krijgen ze het daarbij niet, want de ziekenhuizen hebben te maken met krimp. Aan alle kanten staan de inkomsten onder druk. De vangnetregeling wordt afgeschaft, zorgverzekeraars kopen steeds selectiever in en steeds meer ziekenhuiszorg gaat van de tweede naar de eerste lijn.

Ziekenhuisbestuurders optimistisch

Opvallend is dat veel ziekenhuisbestuurders deze ontwikkelingen wel zien, maar denken dat ze niet van toepassing zijn op hun ziekenhuis, blijkt uit een beknopte peiling van BDO onder bestuurders. Dit kan betekenen dat ziekenhuizen de effecten van het overheidsbeleid op de ziekenhuisexploitatie onderschatten, waardoor ze te laat de noodzakelijke maatregelen nemen. Van den Haak: 'Wij adviseren ziekenhuizen om niet te wachten met keuzes over strategie, portfoliokeuzes en samenwerkingsverbanden.'

2 reacties

  • Rob

    Ziekenhuisbestuurders lijken massaal het spoor bijster, maar in werkelijkheid staan ze niet aan het roer. Hoewel elke buitenstaander waarschuwde voor de onbestuurbare ziekenhuizen als de medisch specialisten zich zouden verenigen in Medisch Specialistische Bedrijven (MSB), accepteerden de ziekenhuisbestuurders in grote betalen dit samenwerkingsverband. Bestuurders vertelden mij dat ze geen andere mogelijkheid hadden, en dat ze nu gedwongen worden om deze organisatievorm naar buiten toe te verdedigen.

    Kortom het ziekenhuis wordt wel bestuurd, alleen niet door het bestuur. Het verrast mij dat BDO dit niet ziet. BDO zou dan ook beter geen vragenlijsten voorleggen aan de officiële bestuurders, maar aan de werkelijke bestuurders: de medisch specialisten. Als een ziekenhuis failliet gaat dan is dat omdat de medisch specialisten het niet eens konden worden.

  • het kan beter

    Het is verschrikkelijk als ziekenhuizen moeten verdwijnen uit de lokale samenleving. Wat al jaren over het hoofd is gezien dat ziekenhuisbestuurders nog te veel als cowboy regeren. Zij geven geld uit aan fun en zaken die weinig toevoegen aan goede en adequate medische zorg. Wie moet je nog geloven? De zorgverzekeraars leven als prinsen in Arabie. De kantoorgebouwen zijn van goud. Ziekenhuizen doen ook graag mee met de mooiste uitstraling, de mooiste voorzieningen. Wie zet er een rem op die gekheid!

Of registreer u om te kunnen reageren.