Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

CIBG worstelt met uitgifte UZI-pas

Het CIBG heeft sinds de zomer van 2013 flink geworsteld met de uitgifte van UZI-passen. In enkele gevallen werden passen pas na een half jaar verstuurd. Voor 2014 belooft het CIBG beterschap.
CIBG worstelt met uitgifte UZI-pas

Met de UZI-pas kunnen zorgaanbieders en indicatieorganen elektronisch toegang krijgen tot vertrouwelijke patiëntinformatie. Tot 1 juli 2013 werden de UZI-pas en het UZI-servercertificaat gratis verstrekt. Na deze datum bedroegen de kosten voor een UZI-pas circa 120 euro per jaar. Vanwege het succes van de UZI-pas heeft het CIBG het bedrag voor de pas verlaagd naar 85 euro per jaar.

Stroef verloop aanvragen

Een van de gebruikers is Alexander van Rossem, manager beleid en strategie bij Isala ICT. Hij baalt van de slechte dienstverlening door het CIBG en hekelt de constante lange wachtrijen bij de telefonische helpdesk. Medewerkers zijn ondeskundig, er is geen casemanager en afdelingen werken langs elkaar heen. Als voorbeeld noemt hij de aanvraag van een aantal passen op 27 juni 2013. 'Wanneer de aanvraag voor 1 juli 2013 plaatsvond, werd de pas gratis verstrekt. Op 27 juni dien ik de aanvraag in. De datum van behandeling volgens het CIBG is 8 juli, circa tien dagen later, omdat dat de datum is waarop hun postsysteem mijn aanvraag heeft geregistreerd. Dat betekent dat wij alsnog voor de passen moeten betalen. Vervolgens worden de passen  niet uitgeleverd omdat ik geen handtekening heb gezet voor de betaling. Logisch, want op datum van insturen waren de passen nog gratis. Pas als ik zelf actie onderneem, gaan zij verder met de aanvraag. Vanwege ons grote verhuisproject is de aanvraag even blijven liggen en op 24 oktober teken ik onder protest voor de kosten. Vervolgens gebeurt er niets. Na verschillende verzoeken zijn de passen nog steeds niet uitgeleverd. Bij een andere aanvraag verloopt het al even stroef. Op 4 juli de pas aangevraagd en deze op 8 januari ontvangen. De snelst afgehandelde aanvraag is op 13 november verstuurd; deze heb ik op 22 januari ontvangen. Ik moet toegeven dat de dienstverlening is verbeterd, maar het blijft dramatisch lang duren. De UZI-passen moeten de zorg veiliger maken, maar het CIBG creëert juist "onveilige situaties" waarbij zorgverleners elkaars pas gaan gebruiken.'

Oplopende kosten

De invoering van de UZI-pas zorgt ook voor hoge kosten bij ziekenhuizen. Momenteel zijn  in het Isala vijftig UZI-passen in omloop. 'Als we volledig overstappen op de UZI-methode, dan hebben we 600 passen nodig voor iedereen die spreekuur houdt. Dat kost dan ruim 100.000 euro per jaar voor opvragen van medicatie via het LSP. Het is bovendien niet mogelijk om de authenticatiegegevens van de UZI-pas te koppelen aan onze eigen personeelspas. De UZI-pas moet namelijk in een gleuf gestoken worden, terwijl onze paslezers werken via pascontact. Dat is onze fout geweest, maar om het te herstellen kost opnieuw geld, terwijl dat niet hoeft. De personeelspas heeft hetzelfde soort beveiliging dus deze passen zouden prima gecombineerd kunnen worden.'

Verbetering mogelijk

De dienstverlening kan volgens Van Rossem eenvoudig worden verbeterd, door bijvoorbeeld een casemanager aan te stellen per ziekenhuis. Daarnaast zou het CIBG een portal kunnen maken waarop aanvragers de status van de afhandeling kunnen bekijken. 'Het CIBG verwacht van iedereen dat zij een eigen administratie bijhouden. Het zou verstandiger zijn als dat centraal geregeld wordt. We krijgen namelijk soms post van twee verschillende afdelingen van het CIBG. De ene afdeling wijst de aanvraag af, terwijl de andere het goedkeurt. Deze brieven komen een dag na elkaar binnen.' Tot slot stelt de ict-manager dat de CIBG-medewerkers weinig begrip lijken te hebben voor de ziekenhuizen. 'De medewerkers houden zich strikt aan de procedures, die zijn klaarblijkelijk belangrijker dan de zorgverlening. Bij verlies van de pas, zijn er geen noodprocedures om de zorgverlening te ondersteunen.

Onvrede

Niet alleen Van Rossem klaagt over het CIBG. In het rapport Evaluatie Convenant gebruik landelijke zorginfrastructuur 2013-2016 uiten diverse partijen hun onvrede over de UZI-pas. Zo stelt Jeroen Straatman, namens de Regioraad dat de snelheid en zorgvuldigheid in het UZI-aanvraag- en afgifteproces nog veel te wensen over laat. 'De problematiek rondom de UZI passen is voor ziekenhuizen een reden om afwachtend te zijn voordat ze gaan aansluiten.'

NVZ

De NVZ heeft tot op heden geen signalen ontvangen van de problematiek rondom UZI-passen voor de darmkankerscreening. Wel heeft de NVZ vorig jaar signalen ontvangen van ziekenhuizen over de relatief lange doorlooptijd van de pasaanvragen bij het CIBG sinds juli 2013. De extra aanvragen zijn veroorzaakt doordat er vanaf 1 juli betaald diende te worden voor de UZI-pas.  Het inlopen van de achterstand heeft erg lang geduurd. Omdat de UZI-pas een bepaald niveau van veiligheid moet waarborgen (STORK 4), zijn er extra controles nodig met handmatige handelingen die tijd kosten en om zorgvuldigheid vragen. Het CIBG zal dit jaar dan ook verbeteringen doorvoeren om het proces van aanvraag tot productie te versnellen met instandhouding van het gewenste veiligheidsniveau.

Reactie CIBG

Een CIBG-woordvoerder laat in een korte reactie weten dat de aanvragen momenteel weer binnen 21 kalenderdagen worden afgehandeld. 'Alle achterstanden zijn, op een paar uitzonderingen na, ingelopen. De normale verwerkingstijd van de aanvraag van een UZI-pas bedraagt 21 kalenderdagen. Per 1 juli 2013 is er een tarief voor de UZI-pas ingevoerd waardoor veel nieuwe en bestaande abonnees in de maanden mei/juni 2013 de pas nog kosteloos wilden aanvragen. De doorlooptijd is om die reden in de periode juni-december 2013 opgelopen.' In verdere samenwerking tussen afdelingen of het inzetten van casemanagers ziet het CIBG geen voordeel. 'Het UZI-register heeft geen casemanagers als zodanig aangesteld. Bij grote aanvragen is er vaak wel maatwerk mogelijk in overleg met de servicedesk. De verdeling van taken binnen het CIBG blijft als volgt: de abonneeregistratie en de aanvraagafhandeling liggen volledig bij het UZI-register en er is een servicedesk voor vragen.'

Ook voor de mogelijkheid om de UZI-authenticatie toe te passen op eigen middelen ziet het CIBG nog geen aanleiding. 'We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Wanneer daar aanleiding voor is, zal het UZI-register onderzoeken of nieuwe functionaliteiten geïntegreerd kunnen worden en op die manier kunnen bijdragen aan de kwaliteit en multi-inzetbaarheid van de UZI-pas.'

Overzicht UZI-pashouders

De woordvoerder laat tot slot weten dat op de pagina van het UZI-register via de zoekpagina diverse gegevens kunnen worden ingezien, waaronder de geldigheidsperiode van een pas.  'Hiervoor moet minimaal de pashouder en de abonneenaam worden ingevoerd. Als een abonnee een overzicht van alle eigen pas- of certificaathouders wil opvragen moet deze inloggen met een UZI-pas.' Bij nader onderzoek blijkt deze informatie niet te kloppen. Een helpdeskmedewerker legt uit dat er geen overzicht bestaat. 'Gebruikers krijgen 100 dagen voor verloop van de pas een melding dat zij hun pas dienen te verlengen.'

Eén reactie

  • Account zorgvisie

    Heel herkenbaar: en helaas ook de reactie:Gebruikers krijgen 100 dagen voor verloop van de pas een melding dat zij hun pas dienen te verlengen. Klopt ook niet.

Of registreer u om te kunnen reageren.