Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Whitebox is eerste echte alternatief voor LSP’

Twintig Amsterdamse huisartsen gaan dit najaar aan de slag met de Whitebox. Het eerste alternatief voor het LSP dat privacy echt beschermt en medische informatie beter ontsluit, aldus Stella Zonneveld, voorzitter huisartsenkring Amsterdam en UVA-onderzoeker/ondernemer Guido van ’t Noordende.
‘Whitebox is eerste echte alternatief voor LSP’

De Whitebox is een wit kastje dat bij huisartsen in de praktijk geplaatst wordt. Een groot verschil met het landelijk schakelpunt (LSP) is dat de uitwisseling directe communicatie is tussen huisartsen zonder tussenkomst van een externe partij. Van 't Noordende legt uit dat zij werken met expliciete autorisaties waardoor alleen de artsen aan wie toegang is verleend, bij het dossier kunnen. 'Wanneer de huisarts toestemming krijgt van een patiënt, deelt hij een link met de HAP. Aan de ontvangende kant wordt een index opgebouwd met alle toegestuurde links, die alleen door artsen op de HAP gebruikt kunnen worden. Elke partij heeft dus alleen toegang tot patiëntgegevens die specifiek met hun gedeeld zijn. Bij het LSP en andere systemen wordt in een extern landelijk of regionaal systeem een index opgebouwd waar veel mensen toegang toe hebben.'

Minder informatie delen

Uitgangspunt van de Whitebox is dat patiënt en arts gezamenlijk bepalen wie toegang tot welke gegevens krijgt. Zonneveld: 'Via het LSP worden medicatiegegevens en een professionele samenvatting gedeeld. Dat laatste is een enorm overzicht van de laatste vier maanden met alle informatie over een patiënt. Huisartsen vinden dat doorgaans veel te veel informatie omdat bijvoorbeeld ook een gekneusde teen, het incestverleden of de soa-test na vreemdgaan wordt vermeld. Los van de onoverzichtelijkheid, kan het de privacy van patiënten schaden.' Bij de Whitebox  is dit veel preciezer te stellen vertelt Van 't Noordende. 'We hebben met huisartsen en ervaren waarnemers besproken welke gegevens essentieel zijn bij uitwisseling. De gekneusde teen is vaak niet relevant en kan uitgevinkt worden.' Huisartsen hebben de mogelijkheid in het huisartsinformatiesysteem zelf snel aan te geven wat relevant is, bijvoorbeeld via een attentiewaarde. Dit wordt vervolgens gebruikt in de samenvatting voor de huisartsenpost.

Niet voor iedereen

Het delen van medische gegevens is ook niet voor elk mens interessant, vinden Zonneveld en Van 't Noordende. Zonneveld: 'Bij het LSP is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen toestemming geven, maar waarom? Wij vinden het pas belangrijk als er relevante informatie in het dossier staat.' 'Bovendien kunnen mensen nu toestemming voor uitwisseling via het LSP geven omdat ze "toch niets te verbergen hebben", maar op een later moment ervaren zij mogelijk een drempel als zij een gevoelig probleem aan de huisarts moeten vertellen', vult Van 't Noordende aan. 'Dat is niet wenselijk. Om die reden willen wij dat huisartsen en patiënten altijd kunnen overleggen welke gegevens uitgewisseld worden. Dat schept een vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt.'

LSP of Whitebox?

Hoe groot de kans is dat de Whitebox het LSP zal vervangen, durft Zonneveld niet te zeggen. 'Met het LSP zijn veel belangen gemoeid. Wij denken dat er ruimte is voor beide systemen. Zowel de politiek, de Landelijke Huisartsenvereniging als de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen hebben gevraagd om een ander systeem. Wij denken dat de Whitebox een goed alternatief is dat voldoet aan de wensen.'

Voortgang en toekomst

Vooralsnog is de Whitebox in Amsterdam in pilotfase bij twintig huisartsen. TetraHIS is de enige leverancier van huisartsinformatiesystemen die medische gegevens via het systeem ontsluit. De uitwisseling is daarom alleen nog tussen huisartsen en huisartstenposten. In de toekomst zal het ook mogelijk worden om informatie te delen met apotheken en ziekenhuizen. Daarnaast willen Zonneveld en Van 't Noordende op korte termijn ook samenwerken met andere HIS-leveranciers.

Initiatiefnemers

Het Whitebox project is een samenwerking tussen Huisartsen Kring Amsterdam-Almere, de regionale huisartsvereniging van de beroepsvereninging van huisartsen LHV en Whitebox Systems, een spin-off van de Universiteit van Amsterdam, opgericht door beveiligingsonderzoeker Guido van 't Noordende. Whitebox Systems richt zich op de beveiliging van computersystemen en op privacybeschermende communicatie in de zorg. De onderliggende techniek komt voort uit onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Er is vanaf het begin af aan met huisartsen samengewerkt om te zorgen dat het systeem goed aansluit op de praktijk.

Of registreer u om te kunnen reageren.