Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Eno vertilt zich aan ict-project

Een mislukt ict-project met leverancier VCD heeft de kleinste zorgverzekeraar van Nederland een financiële strop opgeleverd van ten minste 3,5 miljoen euro. In een kort geding veegde de rechter een eis van de zorgverzekeraar tot schadevergoeding van tafel. Eno heeft besloten de samenwerking te beëindigen.
geld.weggespoeld.istock.jpeg
Foto: iStock

Beide partijen hebben het ict-project enorm onderschat, zo concludeert de voorzieningenrechter. 

Ict
Sinds 2014 werkt Eno aan een compleet nieuw ict-systeem. Een belangrijk onderdeel hiervan is een softwaresysteem voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet. Eno besteedt dit uit aan leverancier VCD. De software moet op 1 januari 2016 gebruiksklaar zijn. Voor het project is 3,5 miljoen euro gereserveerd. In de loop van 2015 loopt het project vertraging op doordat VCD kritische mijlpalen niet haalt. Eno stelt VCD in gebreke, vordert naleving van de overeenkomst en stelt VCD een dwangsom in het voortuitzicht bij niet leveren. VCD geeft in februari 2016 aan dat hij het systeem, ‘Cloudias’ geheten, niet voor 1 januari 2017 of misschien wel helemaal niet kan opleveren. Eno is genoodzaakt 3,5 miljoen euro af te boeken. Het project komt stil te liggen.

Kort geding
Op 12 mei komt de zaak voor de rechter. Deze zegt in zijn uitspraak: ‘Gelet op de complexiteit en omvang van de benodigde functionaliteit, is dit project door beide partijen enorm onderschat c.q. niet goed aangevlogen.’ Eno voert aan dat het gaat om een pasklaar standaardproduct dat VCD al heeft uitgetest ‘door tal van gerenommeerde instituten’ en dat snel geleverd zou moeten kunnen worden. VCD zou hebben verzekerd dat zij en Eno voor de uitrol ‘een beroep zouden kunnen doen op zeer veel expertise’. VCD zou dus wel kunnen maar niet willen voldoen aan de afspraken.

VCD
VCD weerlegt dit door te stellen dat de door Cloudias te ondersteunen bedrijfsprocessen slechts globaal zijn omschreven. Specificatie omtrent apart te ontwikkelen onderdelen ontbreekt. De rechter gaat mee met de motivatie van VCD en oordeelt ook dat de onhaalbaarheid van de opleverdatum pas omstreeks 1 februari 2016 duidelijk is geworden.  Een oplevering in 2016 is, zelfs met de inzet van extra teams, volstrekt onhaalbaar. Met twee extra expertteams is een opleverdatum van 28 januari 2018 misschien mogelijk. De voorzieningenrechter vindt dat niet van VCD kan worden gevergd dat zij het onmogelijke presteert door het platform, ‘wat daaronder ook moet worden verstaan’, vóór 1 mei 2017 op te leveren.

Eno
De partijen gaan niet meer met elkaar verder. Eno laat het volgende weten: ‘Inmiddels heeft Eno overeenstemming bereikt met VCD over de beëindiging van de samenwerking en zijn er afspraken gemaakt over onder andere de vergoeding van de gemaakte kosten. Over de hoogte van de vergoeding doen wij geen uitspraken’. VCD wil niet reageren. De leverancier heeft intussen alle informatie over het product Cloudias van de website gehaald. 

Verliezen
Uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag blijkt dat Eno het jaar 2015 heeft afgesloten met een verlies van 5,9 miljoen euro. Volgens Eno komt dit vooral door de geboortezorg en door het mislukte merk ‘Energiek’ dat al snel weer van de markt is gehaald, waardoor vervolgens verzekerden wegliepen. 

Reactie Eno
In een nagekomen reactie van Eno zegt de verzekeraar dat dit geen 'financiële strop' kan worden genoemd. Er zijn afspraken gemaakt met VCD over de vergoeding van gemaakte kosten. Over de hoogte daarvan doet Eno geen mededeling.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.