Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Amsterdam zet eigen zorginspectie op

Een Amsterdamse 'zorginspectie' moet de vele problemen te lijf gaan die er zijn in de hoofdstedelijke zorginstellingen.
Amsterdam zet eigen zorginspectie op

 

 

De Amsterdamse gemeenteraad heeft in meerderheid ingestemd met een motie van de SP die de opzet van een eigen, gemeentelijke, zorginspectie bepleit.

 

Zwartboeken

SP-raadslid Maureen van der Pligt stelde 'zwartboeken' op over misstanden bij Cordaan, Osira en Amsta. Zij dringt al jaren aan op een betere klachtafhandeling in zorginstellingen: ‘De klachtafhandeling is al jaren abominabel. Alleen familieleden of bewoners kunnen klagen, medewerkers kunnen nergens terecht. Ook worden alle klachten door klachteninstanties afzonderlijk afgehandeld, niemand kijkt naar het grotere geheel. En de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het te druk.’

Gemeentelijke zorginspectie

Hoewel wethouder Erik van der Burg het voorstel nu moet gaan uitwerken, heeft Van der Pligt wel een paar ideeën. De zorginspectie zou een onafhankelijk bureau worden, dat onderdeel uitmaakt van de gemeente en verantwoording aflegt aan de gemeenteraad en het College van B&W. De financiering gebeurt door de gemeente. Bij het bureau moeten mensen werken die de zorg van binnenuit kennen en niet de wethouder of zorgbestuurders naar de mond praten.

Wmo

Een gemeentelijke zorginspectie is niet alleen nodig omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg het al druk genoeg heeft, volgens Van der Pligt: ‘In principe is de Inspectie de instantie die kan ingrijpen. Maar de IGZ gaat niet meer over de delen van de zorg die naar de Wmo gaan, zoals begeleiding en ondersteuning en jeugdzorg. Wie gaat dat dan controleren? Daar kan een zorginspectie in voorzien.’ Samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg is zeker nodig, bijvoorbeeld in het uitwisselen van signalen. De motie over de zorginspectie is aangenomen bij de begroting van 2014 en zou er voor 2015 moeten staan.

5 reacties

 • Justa Bos

  Ik vraag me af of dit een verstandige zet is van de stad Amsterdam...
  Beter is intensieve samenwerking met de IGZ en bijvoorbeeld een tussenpersoon die de werkwijze van de IGZ goed kent en extra bezoeken uitvoert. De wetten, veldnormen en vervolgstappen behoren namelijk op zelfde wijze beoordeeld te worden.

 • stepos

  Op 18 nov a.s organiseert Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt:
  De Informatiebijeenkomst Waarschuwingsregister Zorg&Welzijn

  PREVENTIEVE AANPAK LAAKBAAR HANDELEN ZORGPERSONEEL
  Toegang gratis. Bijeenkomst is bedoeld voor: Zorgbestuurders, directie, management en medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties.
  www.zorgzijnwerkt.nl kijk onder het kopje nieuws

 • Amiz Delft

  Wat de Inspectie (IGZ) op een gegeven moment ziet, zien de medewerkers al veel eerder. De medewerkers vormen de eigen 'inspectie' van de instelling. Wanneer men niet naar hen luistert, krijg je 'VU' en 'AMC' toestanden. En dan toestanden van uitersten. Aan de ene zijde krijg je Klokkenluiders en aan de andere kant het Openbaar Ministerie. Het is maar waar je voor kiest.

 • Ton Doesburg

  Als dat maar goed gaat.

 • j

  en wat mogen de contoleurs weer kosten van het WMO geld?

Of registreer u om te kunnen reageren.