Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Michel van Schaik: ‘Patiënt schiet geen meter op met MSB’

Het medisch-specialistisch bedrijf is geboren om de belangen van vrijgevestigde medisch specialisten te dienen. Patiënten schieten er nog niets mee op, vindt Rabobankier Michel van Schaik. 'De MSB's moeten overcapaciteit in ziekenhuizen aanpakken en de zorg echt innoveren.'
Michel van Schaik: ‘Patiënt schiet geen meter op met MSB’
Foto: © Rabobank

Wat is uw oordeel over het functioneren van de MSB's?

'Als je eerlijk bent, moet je toegeven dat de MSB's zijn geboren uit opportunisme. Ze dienen om de financiële belangen van de vrijgevestigde medisch specialisten veilig te stellen. Met meerwaarde creëren voor patiënten heeft het weinig van doen. Onder grote tijdsdruk zijn ze eind 2014 uit de grond gestampt om maar vooral op tijd klaar te zijn voor de belastingdienst. Of ze uiteindelijk "fiscus-proof" zullen zijn, daarover hangt nog steeds onzekerheid boven de markt.'

Een jaar geleden waarschuwde u dat MSB's ziekenhuizen onbestuurbaar zouden maken.

'Het ontstaan van MSB's betekent een structuurrisico voor de bank. Er zijn binnen de muren van het ziekenhuis twee identiteiten ontstaan, waarvan niet op voorhand zeker is dat er eenheid is over visie en strategie.'

Wat doet de Rabobank met de MSB's?

'Er zijn relatief veel MSB's die bij ons hun rekening-courant hebben lopen. We hebben ze het afgelopen jaar actief opgezocht, omdat we met hen in gesprek willen komen over hun strategie. Mij is opgevallen dat er heel veel diversiteit is tussen de MSB's. De Federatie heeft dan wel drie modellen gemaakt, maar in de praktijk is de concrete invulling verschillend. Als het gaat om strategie en visie van MSB's, dan staan de meeste nog in de kinderschoenen. Ik mis nog een toekomstgerichte blik. Ik zou willen dat de medisch specialisten op basis van de (regionale) zorgbehoefte actief gaan meepraten over hoe zij het ziekenhuis gaan transformeren om de dienstverlening toekomstvast te maken. Dat is namelijk de enige legitieme reden voor hun bestaansrecht. Daarbij zal men rekening moeten houden met krimp en focus moeten aanbrengen. Waarin ga je excelleren en wat doe je niet meer?'

Wat bedoelt u daarmee?

'Iedereen weet dat er enorm veel overcapaciteit is in de ziekenhuissector. Als ik dat zeg, is er nooit iemand die mij tegenspreekt. De vraag is of ziekenhuizen en medisch specialisten dat willen erkennen en wat ze er zelf aan gaan doen.'

Waarin zit die overcapaciteit?

'Ik hoor van medisch specialisten dat zij patiënten - bijvoorbeeld met een chronische aandoening - onnodig naar het ziekenhuis laten komen. Niet omdat dat medisch gezien noodzakelijk is, maar omdat het systeem dat stimuleert. Hoe vaak komt het niet voor dat mensen ver moeten reizen en in het ziekenhuis uren moeten wachten? Als de medisch specialist dan eindelijk tijd heeft, staan ze binnen vijf minuten weer buiten, omdat alles goed is. Medisch specialisten laten patiënten soms puur en alleen naar het ziekenhuis komen omdat ze anders de dbc niet kunnen declareren of omdat men zich onder druk voelt staan om te produceren. Dat zijn perverse prikkels die niets te maken hebben met klantwaarde. Als je zulk gedrag als bankier vertoont, kun je daar tegenwoordig de bak voor in draaien. Er zijn in onze sector dingen gebeurd die nooit hadden mogen plaatsvinden. Mijn advies is om van de fouten van onze sector te leren, anders loopt de zorg het risico ook in een (vertrouwens)crisis terecht te komen. Dat gun ik de sector niet.'

Maar ziekenhuizen kunnen die overcapaciteit niet afbouwen, omdat ze de hypotheek moeten betalen die bij uw bank loopt.

'Dat mogen ziekenhuizen nooit als argument gebruiken. Ik heb liever een ziekenhuis dat het aandurft om keuzes te maken in de portfolio dan een ziekenhuis dat defensief blijft doormodderen en de status quo probeert te handhaven. De beste strategie is om te excelleren in je dienstverlening. Dat kan zowel in de hoogcomplexe zorg, alsook door relatief eenvoudige zorg op een heel klantvriendelijke manier aan te bieden. Als een bepaalde strategie leidt tot leegstand willen wij graag meedenken om daar oplossingen voor te vinden. Bijvoorbeeld door er andere partijen in te huisvesten.'

Doen MSB's veel investeringen?

'Daar merken wij nog weinig van. Wij kunnen als bank wel voor een lastig dilemma komen te staan als een MSB een apparaat wil aanschaffen dat niet past in de strategie van het ziekenhuis. We zullen uitermate terughoudend zijn om dat soort investeringen te honoreren. Stel nu dat zowel MSB als ziekenhuis klant is bij ons, beschouwen we hen dan als één entiteit, een zogeheten "gerelateerd obligo"? Of blijven we ze behandelen als twee gescheiden klanten, met elk een eigen relatiebeheerder? Wij zijn bezig om dit goed uit te zoeken, want daar kunnen belangrijke consequenties aan vastzitten.'

Hebben MSB's überhaupt toekomst?

'Dat is te vroeg om te zeggen. Voor ons is bepalend met welke intentie het MSB in de wedstrijd zit met de raad van bestuur van het ziekenhuis. Als het MSB primair uit is op zelfverrijking, dan wordt het niks. Maar als ze een gelijkgerichte agenda hebben, kan dat juist een krachtige basis  bieden voor transitie van het ziekenhuis. En als medisch specialisten het lef hebben om de overcapaciteit aan te pakken en de zorg echt te innoveren, zouden de MSB's wel eens de doorslaggevende factor kunnen worden om het aanbod te herstructureren en daardoor de sector vooruit te helpen. Cruciaal daarbij is dat de patiënt er letterlijk en figuurlijk beter van wordt.'

Congres het Medisch Specialistisch Bedrijf - Genezen en besturen combineren!

Heeft het medisch-specialistisch bedrijf de samenwerking in het ziekenhuis alleen maar lastiger gemaakt of biedt het ook kansen? Wat zijn the lessons learned na één jaar integrale bekostiging? Dat is de vraag die centraal staat tijdens dit seminar dat Zorgvisie op 26 november organiseert samen met de Federatie van Medisch Specialisten. Lezingen en interviews met Hans Schoo, directeur-generaal IGZ, Michel van Schaik (Rabobank), Hein Abeln (Twynstra Gudde), Piet Batenburg (CEO Catharina Ziekenhuis) en Sander Pluijm (Volvo Ocean Race). Met Pauline Meurs als dagvoorzitter.

14 reacties

 • dbrouw

  Bijv: Health at a Glance 2015
  OECD Indicators

  Dan kunt u lezen hoe de medische sector internationaal presteert en innoveert. Netjes bij de top 5. Doe u waar u goed in bent, dat is geld uitlenen, wij doen wel de rest.

 • dbrouw

  Beste heer van Schaik,

  Wat een beschamend stuk. Slecht onderbouwd. Uw diskwalificeert uwzelf en toont uitgebreide lacunes in uw kennis. Wij nodigen u van harte uit uw kennisniveau bij te spijkeren. De medische sector kent geen vertrouwenscrisis. Medisch specialisten nemen geen voorbeeld aan bankiers. Gelukkig niet. En de patiënt en u, ook als u ooit patiënt wordt, zal ons daar dankbaar voor zijn.

 • m.disseldorp

  Beste Michel, Ik heb niet één medisch specialist gesproken die blij was met de ontwikkelingen rondom de invoering van de integrale bekostiging. Wel geven allen te kennen dat onafhankelijkheid ten opzichte van het ziekenhuisbestuur gewenst is om kwaliteit voor de patiënt te kunnen waarborgen. Anders dan medisch specialisten stuurt een ziekenhuisbestuur op cijfers/geld. Dit zal je toch niet onbekend in de oren klinken?
  Overigens draagt het systeem waarbij met verzekeraars afspraken worden gemaakt over omzetplafonds ook niet bij aan innovatie in de sector! In mijn ogen richt je jouw pijlen op de verkeerde partij.

  Hartelijke groet,
  Mike Disseldorp
  Fiscaal Jurist bij Bilanx voor Medici

 • info@hyconsult.nl

  MSB-en zijn geen noodzaak voor de medisch specialisten als het gaat om het behoud van de fiscale ondernemers status. Het gaat de politiek om de materiële machtspositie van de medisch specialisten binnen het ziekenhuis te verminderen (illusie kabinet en NVZ). Plaats te specialisten dus maar formeel juridisch buiten het ziekenhuis in eigen bedrijf. De samenwerkingsovereenkomsten zijn vervolgens een hele grote exoneratie clausule voor als het ziekenhuis slecht functioneert en slecht onderhandelt.

  Peter de Leede Hygieia Consultants

 • huuske

  Volledig eens met yrms

 • MM van 't Hart

  Het feit dat banken geen schoon blazoen hebben maakt niet dat ze geen zaken meer aan de orde mogen stellen die mogelijk krom zijn. En de inkomensontwikkeling van maatschapspecialisten is mogelijk krom. Mogelijk zeer krom zelfs: volgens het CBS is hun gemiddelde inkomen in de periode 2001-2009 jaarlijks gestegen met maar liefst 8%: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3691-wm.htm.

 • laserknife

  Tijd om met je voeten te stemmen bij de RABO / Achmea. Horen bij elkaar en verdienen samen miljarden in en aan de zorg.
  Zou goed zijn als er een verbod zou komen voor oud politici om bij een bank of verzekeraar te gaan werken of te adviseren. O ja over de LIBOR hoor je ze niet meer terwijl we jaren lang te veel betaald hebben en wij als burgers zijn nu eigenaar van ING ( geweest ) ABN en SNS. Waar is mijn bonus overigens ....

 • piendejong

 • tvadek

  Wederom een podium voor een bankier die Willens en wetens een beroepsgroep beschadigd. Felt is dat specialismen die trachten de zorg goedkoper en efficienter te maken bewust worden tegengewerkt door de directies omdat 90 % van de ziekenhuis rekening het Ziekenhuis toekomt. Medisch specialisten zitten vast in een systeem dat onder andere door de financieringsdrang van banken topzwaar is geworden. Dat komt door de onverantwoorde uitgaven door bestuurders ( die daar zelf niets van voelden !) maar met name ook van de op winst beluste banken die over de rug van de zorg sector heel erg veel geld hebben verdiend in de afgelopen 30 jaar. Het is tenslotte stuitend om te lezen dat een bankier de transformatie van de zorg regionaal als enig legitieme bestaansrecht ziet voor Medisch specialisten. Primair is het bestaansrecht van een ziekenhuis dat er Medisch specialisten zijn waarvoor patient een naar een ziekenhuis komt ! Het is, en zal nooit andersom worden.
  Hoe kunnen anders alle managers, apothekers, consultants, medical device companies , Advocaten en Anderen die nauwelijks of niet op de werkvloer van een ziekenhuis komen ooit hun door u , willens en wetens tegen een te hoge rente verstrekte hypotheek betalen.
  Gelukkig zijn er nog mensen die uw acquisitiestukje hierboven ondanks uw tranentrekkende wens dat u ons de fouten van uw eigen sector niet gunt, doorzien.

 • aduard

  Beste Michel,
  Als je medisch specialisten beschuldigt van patiënten overbodig naar een ziekenhuis laten komen is er maar een antwoord mogelijk: Namen en rugnummers, anders beschuldigingen intrekken. Zo hebben wij dat vroeger geleerd.
  Mvg
  Ger Jager

 • Sleepmaker

  Volledig eens met yrms

 • handlogten

  Het Nederlandse ziekenhuissysteem biedt zorginstellingen de mogelijkheid veel bij het oude te laten. Reden: De klant wil het volledige pallet aan zorg. Ook al is er overcapaciteit. Mij dunkt een achterhaald standpunt. Maar hoe maak je dat zittende bestuurders en óók MSB's zodanig duidelijk dat ze gaan snijden en vernieuwen (portfolio aanpassen) tegelijkertijd. Het wordt tijd voor Schippers...

 • yrms

  Heerlijk weer zo'n vooringenomen stuk wat bijdraagt aan de publieke opinie over artsen als ' graaiers' en als mensen die uit zijn op zelfverrijking. Ik weet niet of u als bankier daadwerkelijk geen inzicht heeft in de financiering van de Nederlandse zorg en hoe de honoraria van medisch specialisten momenteel zijn gereguleerd. Meer consulten levert niet meer geld op maar juist een korting. U wordt nooit tegengesproken omdat artsen het lastig vinden zich in het openbaar te verdedigen: een zorgverlener hoort het liefst als een soort Florence Nightengale aan het werk te zijn. Uw bank heeft afgelopen jaren verdiend aan het vertrekken van financieringen en hypotheken aan deze beroepsgroep. Het zou u sieren als u zich wat minder polariserend uit zou laten en kennis zou nemen van de huidige afspraken en regels in deze sector

 • Johan

  banken waren er ook niet voor de zelfverrrijking...

Of registreer u om te kunnen reageren.