Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Pgb-aanbieder Rigter spant zaak aan tegen VGZ

De Rigtergroep spant een rechtszaak aan tegen VGZ Zorgkantoren. Volgens de zorgaanbieder uit Nijmegen voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) zijn facturen niet betaald en verbieden de zorgkantoren budgethouders om begeleiders mee te nemen naar indicatiegesprekken. Bovendien zouden klanten tijdens het indicatiegesprek met het zorgkantoor onder druk gezet worden om geen zorg af te nemen bij Rigtergroep.
Pgb-aanbieder Rigter spant zaak aan tegen VGZ
Foto: iStock

'Het is een actief ontmoedigingsbeleid van VGZ zorgkantoren tegen ons', zegt regiodirecteur Monique Neufeglise van Rigtergroep. 'We bieden in drie steden woonvoorzieningen en begeleiding aan voor ruim tweehonderd cliënten met een verstandelijke beperking, psychiatrie of verslaving. Vrijwel ieder van hen heeft op een of andere manier problemen met het aanvragen van het pgb bij de zorgkantoren van VGZ maar ook bij Menzis. De professionals die via ons zorg leveren wachten al maanden op betaling. En bij sommigen klanten duurt het al maanden voordat hun indicatie voor zorg in natura wordt omgezet naar pgb. Anderen krijgen te horen dat ze überhaupt niet bij ons zorg mogen afnemen. Bovendien wordt er tegen mensen met een IQ van tussen de zestig en vijfenzestig gezegd dat ze geen begeleider mogen meenemen naar het indicatiegesprek. Ze komen heel verward en angstig terug van dergelijke gesprekken.'

Kort geding

Advocaat Gerrit Jan Pulles heeft in opdracht van de Rigtergroep VGZ Zorgkantoren verzocht om binnen zeven dagen in overleg te gaan hierover of anders start hij een kort geding. Voor veel andere cliënten bezint Rigter zich ook nog op juridische stappen. Neufeglise: 'De juridische kosten bedragen nu al meer dan 60.000 euro en de continuïteit van zorg komt echt in geding doordat we getraineerd worden door de zorgkantoren. Je merkt echt dat ze zorg in natura pushen en pgb's proberen af te raden. Dit veroorzaakt grote onrust bij onze cliënten.'

Geen partij

In de brief van 7 oktober van VGZ aan Rigter antwoordt directeur langdurige zorg Hans van Noorden van VGZ op het verzoek van Pulles: 'Uw cliënte stelt dat in de afgelopen maanden is gebleken dat VGZ Zorgkantoor onzorgvuldig en onrechtmatig handelt door niet het gesprek aan te willen gaan met uw cliënte. U verzoekt ons derhalve dit gesprek aan te gaan en indien wij hier niet toe bereid zijn, zult u dit verzoek bij de voorzieningenrechter leggen. Wij zijn van mening dat een zorgaanbieder geen direct betrokken belang heeft voor het Zorgkantoor bij het nemen van een besluit omtrent het pgb van een budgethouder. Dit betekent dat het Zorgkantoor in het algemeen geen gesprek hoeft aan te gaan met een zorgaanbieder, als er tijdens een controle onregelmatigheden in de verantwoordeng van de budgethouder zijn geconstateerd. In situaties waarin een budgethouder slachtoffer wordt van de wijze waarop de zorgaanbieder de zorg organiseert, kan het Zorgkantoor in samenwerking met de budgethouder optrekken.'

Zitting woensdag

Aanstaande woensdag dient een aparte zaak tussen Rigter en VGZ. Dat betreft een beroep van Rigter over het besluit van VGZ om niet geleverde zorg niet te vergoeden. VGZ-woordvoerder Jaap de Bruijn laat weten: 'Rigtergroep gaat woensdag in beroep tegen ons besluit om niet geleverde zorg niet te betalen. Dit besluit nemen wij als de geleverde zorg niet voldoende verantwoord is of als sprake is van zorg die niet voldoet aan de AWBZ-normen. De Rigtergroep kan zeggen dat ze zorg wel geleverd is, maar de vraag is of die voldoende verantwoord is. En daar gaat de rechter dus iets over zeggen. Hangende de uitspraak kan ik daar verder niet op in gaan.'

Persoonsgebonden budget

Dossier met nieuws, opinie en achtergrond over het persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een bedrag waarmee mensen zelf de zorg kunnen regelen. Er zijn nu 2 soorten pgb's. Het pgb-AWBZ is voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf. Het pgb-Wmo is voor wie hulp nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. In 2015 komen daar nog 2 pgb's bij: het pgb-Jeugdwet en het pgb-Zvw.

Of registreer u om te kunnen reageren.