Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties5

ActiZ wil scheiden wonen en zorg vertragen

Werkgeverskoepel ActiZ is een lobby gestart om het extra geld dat vrijgekomen is op de Rijksbegroting aan te wenden om de wooncomponent in zorgzwaartepakket 4 (ZZP4) te behouden na 2016. Hierdoor zouden verzorgingshuizen minder snel leeglopen.
ActiZ wil scheiden wonen en zorg vertragen

PvdA, SGP en ChristenUnie willen de financiële meevaller van 250 miljoen euro investeren in de zorg. Hierbij wordt gedacht aan geld voor de thuiszorg, mantelzorg of het voorkomen van ontslagen in de huishoudelijke hulp. ActiZ wil echter het scheiden van wonen en zorg vertragen. Volgens de huidige kabinetsplannen wordt de vergoeding voor woonkosten, na zzp 1 tot en met zzp 3, in 2016 ook geheel of gedeeltelijk uit zzp 4 gehaald. Dat betekent dat een grotere groep met een zwaardere zorgvraag geen vergoeding meer krijgt voor woonkosten in het verzorgingshuis. En dat daarmee de ‘leegloop’ van verzorgingshuizen versneld zal worden.

Doelgroep

‘ActiZ maakt zich al lang zorgen over deze groep mensen’, zo meldt de koepel in een persbericht. ‘Vaak zijn dit mensen met lichamelijke beperkingen die sociaal geïsoleerd zijn, of mensen die dwalen, verward zijn of dementie hebben, en er zelf niet aan denken om te eten en hun medicijnen te nemen. Dit is een groep van ruim 31.000 mensen die veel zorg en ondersteuning nodig heeft. Het kabinet heeft vorig jaar besloten dat de helft van deze groep per 1 januari 2016 zelfstandig moet blijven wonen en geen recht krijgt op een plaats in een verzorgingshuis of verpleeghuis.’

Onderzoek

ActiZ geeft aan dat een veel groter deel dan 50 procent van deze kwetsbare groep niet zelfstandig kan wonen en wordt daarin gesteund door de resultaten van het HHM onderzoek van vorige week. Ook de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) heeft hier de noodklok al over geluid.

Wonen

De koepel is er verder van overtuigd dat ook mensen met een lichtere zorgvraag langer zelfstandig kunnen blijven wonen als de 250 miljoen euro naar zzp 4 gaat. ‘Want in de praktijk blijkt dat veel ouderen die op dit moment zelfstandig wonen, ‘leunen’ op het verzorgingshuis bij hen in de buurt (in het dorp of de wijk). Om ouderen thuis te laten wonen, zijn er verzorgingshuizen met faciliteiten, zoals een restaurant en een ontmoetingsplek nodig. Dit blijkt ook uit het onderzoek dat ActiZ onder haar leden heeft gehouden over de sociale functie van verzorgingshuizen in de wijk. Hieruit blijkt dat er lang niet overal goede alternatieve voorzieningen voor cliënten zijn. Waardoor zij moeten verhuizen als het verzorgingshuis sluit. ActiZ presenteert de resultaten van dit onderzoek deze week.’

Scheiden wonen & zorg

Het beleid om het wonen en de zorg in de care te scheiden, vormt al jaren een hoofdpijndossier voor zorgbestuurders.  Hoe houden zij de verzorgingshuizen open zonder de huisvestingvergoeding?

5 REACTIES

 1. @ het kan beter:
  Mensen met een Zzp 3 hebben, zoals al gemeld, ‘vooral ook intensieve verzorging’ en ‘wakende wacht, voortdurend in de nabijheid’ nodig. Daarbij verslechtert hun conditie regelmatig snel, zoals ook gesteld wordt in de officiële Zzp-classificatie. Zij kunnen dus ook niet meer niet zelfstandig thuis wonen, in ieder geval niet meer goed.
  Tenzij er op enkele minuten een verpleegkundigenpost is, maar zoals gesteld zal dat waarschijnlijk in nog maar heel weinig plaatsen gerealiseerd zijn. En dan hebben we het nog niet over de eenzaamheid die veel alleenstaande ouderen treft.

 2. Lees alle reacties
 3. triest
  sinds begin deze eeuw staat scheiden van wonen en zorg op de agenda. het was bij de beoordeling van tal van bouwplannen van zorgaanbieders door het Bouwcollege een punt van bespreking met het oog op de toekomstbestendigheid van die plannen. het lijkt er nu op dat ActiZ die hele ontwikkeling heeft gemist, of althans wil terugdraaien.
  jammer.

 4. ZZP-4. Veel beter is om alles op alles te zetten dat ZZP-4 minimaal toegang krijgt tot het verzorgingshuis. We niet moeten over geld praten. Mensen met ZZP-4 kunnen niet zelfstandig wonen in thuissituatie. Zet de menselijk maat vooraan! dat rekenen vanuit geld!

 5. Het feit dat veel organisaties nog niet gereed blijken te zijn voor WZS is een bevestiging dat ”de branche” niet tijdig afscheid heeft kunnen nemen van het ”oude” systeem, en dat woonzorgcentra qua locaties geen herbestemming hebben of een doorstart kunnen maken. Helaas met als resultaat dat burgers met ZZP 3 en 4 zorgzwaarte -niet populair gesproken- geweigerd worden (vanwege extramurale zorgindicatie).
  Helemaal eens met Actiz om mensen met ZZP 4 (en 3) alsnog toegang te verlenen tot ”beschermd wonen” binnen zorgcentrum. Echter niet op basis van tijdelijke ”reanimatie” van verblijfsindicatie maar bijvoorbeeld op basis van zwaardere ambulante ZZP’s (van waaruit investering op slaapwacht, domotica oid mogelijk is).
  Er zijn allerlei scenario’s af te spreken waarbij oude contracten (100% publiek, intramuraal) worden opengebroken en opnieuw gesloten (waarbij percentage wonen en service private verantwoordelijkheid wordt). In het belang van burger en samenleving wel onder toezicht van stakeholders als regionale gemeente en zorgverzekeraar.
  Zorg voor een begaanbaar transitiepad met behoud van woon- en leefgenot ouderen en zachte overgang voor servicemedewerkers (uit publieke domein naar private domein) en ga daar voor staan als branche. Invulling WZS kan verschillend zijn, maar geef wel een algemene standaard als referentiekader. Daar zou wellicht ook extra geld voor kunnen worden ingezet! Check -draaiboekwonenvanzorgonderscheiden- via http://www.stichtingbim.nl

 6. Op zich goede actie van de ActiZ, maar door de gebruikte terminologie wordt het er voor de niet-ingevoerde lezer allemaal niet duidelijker op. Scheiden van wonen en zorg (SWZ) wil zeggen: kost en inwoning (de ‘hotelkosten’) komen voor rekening van de oudere zelf.
  Waar het hier over gaat is extramuraliseren. Dat houdt automatisch SWZ in, maar SWZ kan ook op intramuraal verblijf toegepast worden. Sterker nog, dat gebeurt al op wezenlijke schaal.
  Verder zou de ActiZ ook moeten pleiten voor het terugdraaien van de extramuralisatie van Zzp 3. Die ouderen hebben volgens de door alle partijen gebruikte en door de politiek opstelde Zzp-classificatie ‘vooral ook intensieve verzorging’ en ‘wakende wacht, voortdurend in de nabijheid’ nodig.
  Die zorg zou ook geleverd kunnen worden in een seniorenwoonblok met een verpleegkundigenpost op enkele minuten afstand, maar dat is waarschijnlijk in nog maar heel weinig plaatsen gerealiseerd. Totdat dat wel overal gerealiseerd is, zou Zzp 3 dus ook recht moeten blijven geven op een plaats in een verzorgingshuis.
  Zie voor meer informatie, inclusief definities, begrippen en principes, http:www.gezondezorg.org/ouderenzorg.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.