Home Focus Pagina 4

Focus

Hartnetwerk

Een keten van optimale zorg

Nederlands hart netwerk werkt samen dwars door de lijnen heen.
Pag30 31 Ggz In De Wijk

Korte lijnen, snel ingrijpen:

Aanpak ggz-problemen in Utrechtse wijk Lunetten.
Pag26 29 Repo De Liendert

Iedereen wordt beter van leren in de praktijk

In woonzorgcentrum De Liendert in Amersfoort levert een kruisbestuiving tussen mbo-studenten, medewerkers en bewoners profijt op voor alle betrokkenen. Voorop staat dat vooral de zorg wint aan kwaliteit. Het Leerhuis De Liendert kreeg onlangs het predicaat Koploper van het Zorgpact.
Pag30 32 Focus Heropnames

Sturen op ongeplande heropnames

Ongeplande heropnames zijn belastend voor patiënten en kostbaar voor ziekenhuizen. Specialisten in het UMC Utrecht en het AMC nemen heropnames onder de loep om de zorg te verbeteren.
Pag34 36 Focus Ervaringsdeskundigen

‘Gewoon experimenteren’

Helpen bij praktische zaken, beleidsmakers ondersteunen of zelfs een-op-een met de cliënt in gesprek. Ervaringsdeskundige inzet is steeds gangbaarder in de geestelijke gezondheidszorg. Maar het leidt ook tot discussie.
zorgvastgoed

Nieuwbouw kan zonder financiële zorgen

Enkele ziekenhuizen zijn door hun nieuwbouw in de rode cijfers gekomen, blijkt uit onderzoek van Prismant. Andere leden geen verlies. Een zoektocht naar de verschillen.
zorgvastgoed

Een haalbare businesscase

Huurwoningen voor mensen met een intensieve zorgvraag in het middensegment. De propositie van Syntrus Achmea en FAME planontwikkeling is aantrekkelijk voor een grote groep ouderen, voor investeerders en zeker ook voor vvt-organisaties.
Zorgvastgoed

Draaglast verminderen vergt inventiviteit

Zorginstellingen hebben getracht de toegenomen kapitaallastenrisico’s af te wentelen op de overheid of verhurende eigenaren van het zorgvastgoed. Het doel van de nieuwe bekostiging en de historische context van huurovereenkomsten wegen echter zwaar.
zorgvastgoed

Prijsbewust ruimtegebruik

Verschillende ziekenhuizen berekenen de kosten van vierkante meters aan afdelingen door via de interne afrekening. Als een afdeling wil uitbreiden, moeten ze dat zelf bekostigen met meer omzet.
Zvm08 Pag24 26 Jeugdzorg

Met kaalslag bedreigd

Bestuurders uit de jeugdzorg luiden de noodklok. Sinds de decentralisatie kampt de sector met financiële misère en geldverslindende bureaucratie. En de vooruitzichten beloven weinig goeds. Maar een oplossing is niet een-twee-drie gevonden.