Verpleging en verzorging

Leiderschap

Hoofdlijnenakkoord: dit zijn de reacties uit de zorgsector

De meeste zorgorganisaties reageren positief op veel plannen uit het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. De Nederlandsche ggz, bonden, FMS, VGN, V&VN en GGD GHOR wijzen wel op het gebrek aan financiële onderbouwing van enkele van deze ambities en concrete uitwerking. Als die ontbreken, vrezen ze dat er van de plannen van het nieuwe kabinet weinig terechtkomt.

Zonnehuisgroep Amstelland start challenge en bereikt succesvolle beeldzorg

Wat doe je als je het aantal cliënten in beeldzorg snel wilt verhogen? Zonnehuisgroep Amstelland vond het antwoord: houd een challenge. Zonnehuisgroep Amstelland levert wijkzorg in de regio Amsterdam Zuid, Amstelland en de Ronde Venen. Zestien wijkteams van 220 collega’s komen dagelijks bij 900 cliënten thuis, fysiek of via de computer.
Guido Peters

Dit kan virtuele ziekenhuiszorg opleveren

Landelijke implementatie van thuismonitoring kan een jaarlijkse reductie van 1 miljoen ziekenhuisligdagen en 1.339 verpleegkundige diensten opleveren. Dat becijfert Guido Peters in zijn proefschrift. Maar voordat het zover is, is onder andere doorontwikkeling van de technologie vereist.
Personeel
Jeroen Swanen Vitalis

Robot lost roostergaten op: minder dwang en meer gevulde diensten

Ouderenzorgorganisatie Vitalis heeft met verstoringsrobot Rob Otmans twee vliegen in één klap gevangen. In minder dan een jaar tijd zijn er 5.000 roosterverstoringen opgelost en is de personele inzet per geval van anderhalf uur naar nul minuten teruggedrongen. “De dwang is verdwenen, de invullingsgraad per dienst is hoger en er blijven meer netto zorguren over”, vertelt Jeroen Swanen, directeur flex en manager strategisch HR.
Tech
Marente beeldzorg meer doen met minder handen

Het succes van beeldzorg: meer doen met minder handen

Vvt-organisatie Marente boekt flinke vooruitgang met beeldzorg in de wijk. “Tijdens een dienst van zes uur kan een verzorgende maximaal achttien cliënten verzorgen, als ze hard fietst. In diezelfde tijd kunnen wij in beeldzorg 36 cliënten zien.”

‘Met versnipperd innoveren creëert de zorg het volgende probleem’

De fragmentatie en versnippering zijn de zorg is stuitend. Dat stelt Jef Mol, bestuurder bij Thebe en lid van de ActiZ-themacommissie Digitaal Denken en Doen. “Straks rijdt de ziekenhuisverpleegkundige achter de wijkverpleging aan.” Hij pleit daarom voor hybride processen en een écht integrale aanpak bij passende zorgbewegingen.
Tech
Juultje Naber Vilans

Opinie: Mooie bijvangst spraakgestuurd rapporteren

De tijdbesparing van spraakgestuurd rapporteren in de wijk- en verpleegzorg is niet altijd geheel duidelijk, ontdekte Juultje Naber, onderzoeker bij Vilans. Wel blijkt spraakgestuurd rapporteren een aantal andere effecten op te leveren die minstens zo belangrijk zijn.

Langdurige zorg laat data nog niet voor zich werken

Het gebruik van data om de zorg te verbeteren, is nog lang geen gemeengoed in de langdurige zorg. Dit terwijl er veel mee te winnen is. In het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen schrijft een groep onderzoekers wat ervoor nodig is om data voor de langdurige zorg te laten werken. 

‘Het is vaak te onduidelijk hoe je data toepast voor betere zorg’

Yvette Pronk, wetenschapscoördinator bij Kliniek ViaSana, promoveerde in december op onderzoek naar patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROs) in de orthopedie. Daaruit blijkt dat datasets van lage kwaliteit zijn. Maar dat kan verbeteren.  
Tech

Limburgse ouderenzorg gebruikt text-mining als sleutel tot dataschatkist

Samenwerkende partijen in de Limburgse ouderenzorg gebruiken text-mining om de kwaliteit van leven van mensen in verpleeghuizen inzichtelijk te maken en waar mogelijk te verbeteren. De technologie speelt een sleutelrol om de schat aan data in de langdurige ouderenzorg te benutten, zegt universitair docent Sil Aarts.

Over verpleging en verzorging

Wat is de gehandicaptenzorg?

Verpleging en verzorging voor mensen met een beperking wordt zo veel mogelijk bij de mensen thuis gedaan. Verpleeghuiszorg is alleen voor mensen van alle leeftijden met beperkingen die zelfstandig leven onmogelijk maken. In de praktijk maken vooral ouderen gebruik van verpleeghuiszorg. Sommige verpleeghuizen hebben zich gespecialiseerd. Zij richten zich bijvoorbeeld op mensen met dementie of mensen met een meervoudige beperking. De bewoner van een verpleeghuis krijgt onder andere hulp bij het wassen, aan- en uitkleden en naar het toilet gaan. Ook zorgen de medewerkers ervoor dat de verpleeghuisbewoners gezond eten en voldoende drinken. Er is 24 uur per dag hulp aanwezig.

Lees meer

Met de toenemende vergrijzing is de laatste jaren een groot tekort ontstaan – niet alleen aan verpleeghuisplaatsen – maar ook aan woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verpleeghuis in.

Personeelstekort

Een ander groot probleem, zeker ook in de sector verpleging en verzorging, vormt het personeelstekort. Alle zorginstellingen kampen ermee. En alle gezamenlijke inspanningen en maatregelen van het kabinet ten spijt duurt het nijpende personeelstekort voort.

Uitgelicht congres

Passende Zorg

Van der Valk Hotel

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Hotel Ernst Sillem Hoeve

Cultuursensitieve Zorg Congres

Zorg & Vastgoed congres 2024

Van der Valk Hotel