Verpleging en verzorging

Ziekenhuiszorg
Inkomensverschil

Loonachterstand zorgpersoneel juist opgelopen

Twee jaar na het advies van de SER om de loonachterstand van zorgwerknemers weg te werken, is het tegenovergestelde gebeurd.
Personeel
Op de foto: Dr. Lineke Verkooijen, gepromoveerd op Ondersteuning Eigen Regievoering en voormalig verpleegkundige, docent en lector

Blog: Functiedifferentiatie is géén oplossing voor personeelstekort

Waar komt toch het idee vandaan dat (verticale) functiedifferentiatie een oplossing is voor de huidige personeelstekorten in de zorg? Dat vroeg Lineke Verkooijen zich af nadat ze de zoveelste aanbeveling las voor deze oplossing. "Hoe complexer de taak, hoe hoger opgeleid de medewerker moet zijn."

IND: alleen stop op verblijfsvergunning voor zorgstudenten Avans+ en Yomema

IND wacht op afronding onderzoek Arbeidsinspectie, maar die kan niets zeggen over wanneer dit wordt afgesloten.
Verpleegzorg Thuis

Verpleegzorg thuis is ‘inefficiënt’, clustering nodig

Zorgmedewerkers moeten af en aan door de wijk rijden om kwetsbare ouderen met een Volledig Pakket Thuis te verzorgen. Zorgverzekeraar DSW noemt het overheidsbeleid van zo lang mogelijk thuis ‘inefficiënt’, vanwege het personeelstekort, en financiert deze vorm van zorgverlening daarom nauwelijks als ouderen niet dicht bij elkaar wonen.
Personeel
Verzorging Zv

RegioPlus: ‘Lange begeleiding nieuwe medewerkers wordt uitdaging’

Werkgeversorganisatie RegioPlus voorziet een behoorlijke uitdaging voor praktijkopleiders van zorgorganisaties om één jaar lang na diplomering nieuwe medewerkers te begeleiden op het werk.
Personeel

‘Rol voor buitenlandse zorgprofessionals de rode loper uit’

Steeds meer zorgorganisaties vissen in de internationale HR-vijver. Zo ook VariantZorg. ‘Ons doel is wederkerigheid', aldus directeur Christiaan Kaminski. 'De Indonesische collega’s leveren een belangrijke bijdrage aan de ouderenzorg en keren uiteindelijk met een hbo-v diploma en werkervaring terug naar hun land van herkomst.’
Personeel
ActiZ, Wijkverpleging heeft betere bekostiging nodig

Zorgpersoneel kan stad Amsterdam niet meer in

Amsterdam is steeds onbereikbaarder voor zorgpersoneel. Daarom wordt nu met de gemeente Amsterdam besproken hoe daar wat aan gedaan kan worden. 
Personeel

Reiskostenvergoeding obstakel bij werven en behouden zorgpersoneel

Bij het werven van personeel blijkt de reiskostenvergoeding een belangrijk obstakel. Dat geven managers aan die zich bezighouden met personeelsbeleid in de regio Utrecht aan in een onderzoek naar de relatie tussen de woningmarkt en het werven en behouden van personeel.
Personeel
Aantrekken Personeel Oleksy

Bemiddelaar heeft genoeg van ‘heen en weer schuiven’ personeel

3300 nieuw opgeleide mensen per jaar voegt Highcare - voorheen Zorgzuster - toe aan de zorgsector. Met de overname van een mbo- en een hbo-opleiding wil de bemiddelaar structureel bijdragen aan het oplossen van de personeelstekorten in de zorg.
Benjamin Martens

Zorgorganisatie Libertas Leiden stopt met inhuur zzp’ers

Per september is zorgorganisatie Libertas Leiden gestopt met het inhuren van zzp’ers en uitzendkrachten. Met dit ‘radicaal vernieuwend’ personeelsbeleid neemt bestuurder Benjamin Martens het voortouw om de zorg anders in te richten, met meer hulp van vrijwilligers.

Over verpleging en verzorging

Wat is de gehandicaptenzorg?

Verpleging en verzorging voor mensen met een beperking wordt zo veel mogelijk bij de mensen thuis gedaan. Verpleeghuiszorg is alleen voor mensen van alle leeftijden met beperkingen die zelfstandig leven onmogelijk maken. In de praktijk maken vooral ouderen gebruik van verpleeghuiszorg. Sommige verpleeghuizen hebben zich gespecialiseerd. Zij richten zich bijvoorbeeld op mensen met dementie of mensen met een meervoudige beperking. De bewoner van een verpleeghuis krijgt onder andere hulp bij het wassen, aan- en uitkleden en naar het toilet gaan. Ook zorgen de medewerkers ervoor dat de verpleeghuisbewoners gezond eten en voldoende drinken. Er is 24 uur per dag hulp aanwezig.

Lees meer

Met de toenemende vergrijzing is de laatste jaren een groot tekort ontstaan – niet alleen aan verpleeghuisplaatsen – maar ook aan woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verpleeghuis in.

Personeelstekort

Een ander groot probleem, zeker ook in de sector verpleging en verzorging, vormt het personeelstekort. Alle zorginstellingen kampen ermee. En alle gezamenlijke inspanningen en maatregelen van het kabinet ten spijt duurt het nijpende personeelstekort voort.

Uitgelicht congres

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

Van der Valk Utrecht

Zorg & Vastgoed congres

Van der Valk Hotel

Passende Zorg

Van der Valk Hotel