Ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg

Juridisch vuurwerk kinderhartchirurgie ontvlamt in rechtszaal

De rechters in de bodemprocedure zijn kritisch over het besluit van de minister om de kinderhartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Groningen, blijkt in de rechtszaal. Ze willen alles weten over de selectieprocedure van VWS en de haalbaarheid van mitigerende maatregelen.
Ziekenhuiszorg

Uitslag poll: Grote meerderheid voor vrijgevestigde medisch specialisten

In het huidige zorgstelsel wordt er betaald voor behandelen, waar passende zorg soms juist betekent om af te zien van behandelen. Is het in loondienst nemen van medisch specialisten een manier om passende zorg te leveren? Of speelt de financiële prikkel geen rol in het al dan niet leveren van passende zorg?
Ziekenhuiszorg

Sjoerd Repping: ‘Zorg lijdt in visie op effectieve zorg vaak aan schizofrenie’

“De kloof tussen onderzoek, richtlijnen, beleid en praktijk is groot”, aldus Stephanie Klein Nagelvoort, UMCG-bestuurder en bestuurlijk voorzitter van het NFU Consortium Kwaliteit van Zorg. Om de kloof te dichten, hebben de NFU en Zorginstituut Nederland de Academische Werkplaats opgericht. Op 25 oktober werden de onderzoeksresultaten gedeeld en de discussie gevoerd over de te overbruggen kloof.
Ziekenhuiszorg

FMS-voorzitter Buiting: passende zorg gaat niet over financiële prikkels

Passende zorg is finetunen in de spreekkamer. Financiële prikkels van msb's staan daar volgens FMS-voorzitter Piet-Hein Buiting buiten.
Ziekenhuiszorg
Op de foto zie je Ard van der Kruis, manager zorg en bedrijfsvoering bij ETZ

Hoe het ETZ tegen de trend in de ligduur verkort

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) scoort goed op het gebied van onverwacht hoge ligduur vergeleken met andere ziekenhuizen. Dat is geen toevalstreffer volgens Ard van der Kruis, manager zorg en bedrijfsvoering in het ETZ. “Uit benchmarkgegevens bleek dat wij patiënten sneller opnamen en dat patiënten vervolgens langer in het ziekenhuis bleven liggen. Dan loopt de ligduur snel op. We zijn daar actief op gaan sturen, met resultaat.”
Kwaliteit
Passende zorg, wie bepaalt volgens u wat dat is?

Poll: Wie moet bepalen wat passende zorg is? 

De Federatie Medisch Specialisten vindt het maken van keuzes voor het leveren van passende zorg "van groot maatschappelijk belang en levert daar graag haar bijdrage aan", laat de organisatie weten in haar verkiezingsagenda. Wie moet volgens u bepalen wat passende zorg is? 
Preventie

Wake-up call voor hart- en vaatziekten: ‘Betrek de maatschappij bij de aanpak’

Het Zorginstituut Nederland publiceerde donderdag 31 augustus het Signalement passende zorg voor mensen met hart- en vaatziekten: Hart voor Vaten. Doel van het signalement is om tot een maatschappelijke agenda te komen waarmee iedereen kan werken om de hart- en vaatzorg toekomstbestendig te maken.

Zorggroep Rivas deelt kansen en zorgen in gesprek met de Koning

Zorggroep Rivas zet in op passende zorg. Aanleiding voor een werkbezoek van koning Willem-Alexander. Als laatste onderdeel van het werkbezoek heeft bestuursvoorzitter Michiel van Roozendaal een gesprek over de zorg van de toekomst met de koning en verschillende partijen uit het zorgveld. Naast dat er bij Rivas veel goed gaat op het gebied van passende zorg, lopen zij ook tegen verschillende problemen aan.
Ziekenhuiszorg

‘Structureel verandering zorgstelsel nodig’, geeft voorloper passende zorg Rivas koning mee

Als ketenorganisatie brengt Rivas samen met huisartsen, verloskundigen, andere zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars het concept van passende zorg in de praktijk. Aanleiding voor een werkbezoek van Koning Willem-Alexander. Vrijdag 23 juni staat het plein voor het ziekenhuis dan ook afgeladen vol met patiënten, personeel en bewoners om de Koning een warm welkom te heten.
Ziekenhuiszorg
Goede zorg versus betaalbaarheid

Waarom stoppen met niet-passende zorg geen miljarden oplevert

In het Regeerakkoord en in de ‘Zinnige-zorg’ rapporten van het Zorginstituut Nederland worden substantiële besparingen beloofd wanneer dit op grote schaal lukt. Zo vermeldt het Regeerakkoord dat er op de lange termijn 1,1 miljard euro zal worden bespaard door in te zetten op passende zorg; en daarnaast nog eens 1,5 miljard euro door een integraal […]

Over ziekenhuiszorg

Wat speelt in de ziekenhuiszorg?

De fusiegolf is tot stilstand te komen. In plaats van fuseren, kiezen de ziekenhuizen vaker voor samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van oncologiezorg. Aan verschillende kankeroperaties zijn minimumvolumenormen gekoppeld en soms lukt het een ziekenhuis alleen deze te halen door samenwerking. Op regionaal niveau zijn meerdere oncologienetwerken ontstaan waarbij de artsen in een groot expertisecentrum het behandelplan opstellen en de operaties uitvoeren. Ziekenhuizen in het netwerk richten zich op het postoperatieve traject. Hetzelfde is gaande in de hartzorg. De 16 hartcentra voeren de complexe hartoperaties uit, omliggende ziekenhuizen doen de voor- en nazorg.

Lees meer

Ziekenhuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), die in 2006 in werking is getreden. In de Zvw gaat ongeveer 60 procent van het totale zorgbudget om. De geschatte netto zorguitgaven in 2020 bedragen 73,4 miljard euro.

De koepels in ziekenhuisland zijn: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen zijn lid van de NVZ, de acht umc’s zijn ook lid van de NFU en  28 regionale ziekenhuizen zijn tevens lid van de SAZ.

Ziekenhuiszorg kan steeds vaker ook thuis of in de eerste lijn plaatsvinden, niet in de laatste plaats door de opkomst van e-health. Via zijn eigen device kan een patiënt bepaalde vitale functies meten en de metingen doorgeven aan de medisch specialist in het ziekenhuis. De houdt op afstand controle. Het e-consult heeft sinds 2018 een eigen betaaltitel. Sinds 2019 bestaat de “stimuleringsregeling e-health thuis” die het gebruik van e-health verder kan stimuleren.

Ziekenhuizen moeten sinds 2006 jaarlijks onderhandelen met zorgverzekeraars. Het is de bedoeling van het zorgstelsel dat zorgverzekeraars selectief onderhandelen met ziekenhuizen waarbij zij invloed uitoefenen op doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. De grootste zorgverzekeraars zijn al jaren Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

Msb’s

Vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich in 2015 en 2016 verenigd in medisch specialistische bedrijven (msb’s). Een ziekenhuis kan een of meer msb’s herbergen. Er zijn ongeveer 70 msb’s. Deze hebben een toelatingsovereenkomst gesloten met het ziekenhuis. De huidige bekostigingssystematiek brengt met zich mee dat msb’s een prikkel ondervinden om productie te draaien omdat het inkomen wordt bepaald door het aantal behandelingen.

Hoofdlijnenakkoorden

In 2011 is het eerste hoofdlijnenakkoord afgesloten tussen de NVZ, Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland met als doel de oplopende zorgkosten te beteugelen. Afspraak was dat de omzet van ziekenhuizen maximaal 2,5 procent zou stijgen. Het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 rept van een maximale omzetgroei van 0,8 procent in 2019, dalend tot nul in 2022. Dit akkoord maakt ook subsidiering mogelijk van zorg die vanuit het ziekenhuis wordt verplaatst naar de eerste lijn of thuis. Deze afspraak hangt samen met het rapport De Juiste Zorg Op De Juiste Plek dat in 2018 is verschenen.

Uitgelicht congres

Passende Zorg

Van der Valk Hotel

Crisismanagement in de zorg

Van der Valk Hotel